lördag 6 oktober 2012

Det handlar om dina och mina skattepengar

I Sverige är det de som arbetar, är sjuka, arbetslösa och pensionärer som betalar skatter. Pengar som går till kommunkassan, landstingskassa och statskassan för att sedan användas för sådant som vi alla anser att vi är i behov av, antingen direkt eller senare i livet eller via nära anhöriga. Pengar som går till skolan, vården, omsorgen, vården, försvaret, rättsväsendet, arbetsmarknadspolitik, näringspolitik med mera. Pengar som vi alla har avsagt oss användningen av för att till allas gemensammas bästa använda pengarna smartare och bättre. Alla blir vinnare på detta. Därmed handlar vinster i välfärden inte om företagens egna pengar att göra vad de vill med utan om våra skattepengar.

I debatten anser sig de rättrogna vara de som värnar om välfärden och människors valfrihet. Mot detta står vinstmotståndarna som mer än gärna vill stoppa människors frihet. När jag å min sida studerar debatten finns det två stycken läger. De som anser det är okej att göra vinst på dina och mina skattepengar och de som anser att det inte är okej.

Innan gick det att höra från högerpolitiker i Sverige att om staten/kommuner gjorde för stora överskott var det överbeskattning. Då tog samhället ut för mycket i skatt och därmed skulle dessa pengar komma tillbaka till folket i form av sänkt skatt. Detta hör vi inte längre i debatten om vinster i välfärden. Här låter det mer som att det är företagens egna pengar som de har rätt att använda sig.

Under 2009 gjorde ett antal granskade företag i välfärden en vinst på 2,9 miljarder kronor. Vad säger det oss egentligen? 

Om vi räknar att den delen av befolkningen som är över 18 år är cirka åtta miljoner personer innebär det att var och en av oss betalar cirka 362,50 kronor för mycket i skatt under ett år i så fall. Det låter inte så mycket men det är ändå pengar som tas från var och en av oss bort från välfärden och till konton utomlands.

Det finns senare siffror som visar att vinster under 2011 låg på 9 miljarder kronor. Det innebär att vi betalar 1125 kronor för mycket i skatt per år. De som förespråkar vinst i välfärden ser inte detta som ett problem men det gör jag. Människor ska inte överbeskattas och skattepengar ska inte tas ifrån verksamhet som behöver det. Det vi ska komma ihåg är att för att kunna ta ut vinst ur välfärden krävs att vi alla betalar in lite mer i skatt. Gör vi inte det minskar skatteutrymmet. Dock verkar det som att i detta fall är det inga som helst problem för högeralliansen och dess sympatisörer i ekokammaren att människor betalar in för mycket i skatt så länge som dessa pengar går till privata företag och deras bankkonton utomlands. 

Nu anser jag att dessa skattepengar behövs bättre i välfärden. I dag växer sjukvårdsköerna, patienter hamnar i kläm och far illa, barngrupperna i förskolan växer sig större, fritidsgrupperna blir allt större liksom klasserna i skola, resultaten i skolan försämras, äldre vanvårdas med mera. För det är för dessa människor som jag kämpar och vill se att vinster ska återinvesteras i verksamheten. Så enkelt är det.

Martin Moberg om ekokammarens desperata räddningsaktion för att vinster ska tas ut i välfärden. Anna Ardin om att skrämselpropagandan kommer inte att känna några gränser. Röda berget om en vulgärdebatt som nu blossar upp från de som vill ha vinstuttag i välfärden. Vinstfesten spolas men inte valfriheten. Om att gå mot bättre tider. Bo Widegren frågar om det är rätt att välfärdsbolag stoppar 15 procent rakt ned i egen ficka. Lena Sommestad i analys av DN:s och Svd:s argument. 

2 kommentarer:

  1. Hur mycket pengar för mycket betalar vi om du räknar på exempelvis misslyckade skolor som år efter år pumpar ut folk utan fullständiga betyg? För att ta ett exempel?

    SvaraRadera
  2. Vem är det du företräder Stig-Björn?

    http://www.ratio.se/sv/media/aktuellt/2012/nya-medarbetare.aspx

    Intresset ljuger aldrig.

    SvaraRadera