tisdag 2 oktober 2012

Vågar högeralliansen diskutera verkligheten?

Socialdemokratin håller på med att presentera sina budgetförslag. Det är fokus arbetslösheten, hur fler jobb ska skapas, infrastruktur och forskning, satsning på utbildning samt på hur ekonomin här och nu ska stimuleras så att de ekonomiska hjulen snurrar igång på allvar igen. Tyvärr kommer högeralliansen inte att prata om detta utan om något helt annat. Regeringen kommer inte att våga diskutera de verkliga problemen.

Socialdemokraterna kommer att presentera sitt budgetförslag denna vecka. Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts svar på detta kommer att vara att kalla den för en bidragsbudget som kommer att spä på arbetslösheten och färre människor kommer i arbete. Det är standardformulär 1A som kommer att användas.

Orsaken till att högeralliansen kommer att kalla det för en bidragsbudget är att socialdemokraterna vill höja ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen och a-kassan. Antalet miljarder på detta är dock färre än vad socialdemokraterna satsar på att få ned arbetslösheten och att fler jobb skapas men det kommer firma Reinfeldt och Borg att inte tala om.

Nu vet jag om att sympatisörer till framför allt moderaterna kommer att köra hårt med detta och säga att socialdemokraterna inte är ett arbetarparti. Så fel dessa människor kan ha.

Varför vill socialdemokraterna höja ersättningsnivåerna?

1: Facken i form av LO, TCO och SACO har fört fram nödvändigheten att höja ersättningarna för att människor inte ska få se sin ekonomi slås sönder och samman, att människor ska tvingas gå till socialen för att få socialbidrag (som sker i dag) samt att detta är faktiskt vad medlemmarna själva har fört fram till de fackliga ledningarna. Det vill säga att de är de som arbetar som själva anser att försäkringsnivåerna behöver höjas. Är det att inte vara ett parti för de som arbetar?

2: Ekonomin behöver stimuleras. Den svenska ekonomin har tvärnitat och arbetslösheten ökar. Trots stora skattesänkningar för framför allt de med bäst inkomst, men även för medelklassen, har detta inte stimulerat ekonomin. Istället har pengarna använts till spekulation och att köpa på sig fastigheter. Skuldsättningen har ökat vilket gör att människor sparar hellre än konsumerar. Lägger vi till de oroliga tiderna med ökad arbetslöshet framträder en verklighet där människor håller hårt i plånboken då man vet hur sjukdom eller arbetslöshet kommer att slå sönder den egna ekonomin.

Genom att höja ersättningsnivåerna kommer människor att få mer i plånboken. Människor kommer direkt att använda dessa pengar till konsumtion då det finns ett uppdämt behov av detta. Med andra ord kommer pengarna att gå direkt in i den svenska ekonomin, vilket sätter fart på hjulen. När hjulen sätter fart kommer människor att anställas och därmed minskar arbetslösheten. Minskar arbetslösheten kommer fler att få bättre inkomst och konsumera. Då ökar i sin tur den ekonomiska aktiviteten i ekonomin och så vidare.

Nu kommer regeringen att tjata om att höjda nivåer kommer att öka arbetslösheten men det är trams. Vi kan se att sänkta nivåer har ökat arbetslösheten. Nu vet jag att Fredrik Reinfeldt mer än gärna skyller på andra för problemen, speciellt på finanskrisen och eurokrisen, och kommer att göra det nu också. Problemet med det är att enligt den teori som Reinfeldt och Borg bekänner sig till så skulle arbetslösheten trots krisen varit mycket lägre. Sänkt ersättning ska leda till fler i arbete enligt denna teori och därmed lägre arbetslöshet. Den teorin gäller även när det är lågkonjunktur och kriser då människor "väljer" hellre ett lågbetalt arbete än att inte arbeta. Människor väljer inte att inte arbete men det inser inte Reinfeldt och Borg.

Verkligheten har slagit sönder denna teori totalt men regeringen har bundit fast sig vid denna. Socialdemokratin å sin sida ser hur verkligheten ser ut och kommer med lösningar. Regeringen har inte sett till att få fart på ekonomin nu med sitt budgetförslag för 2013. Investeringar i exempelvis järnvägen, som slogs upp stort, sker först efter 2015/2017. Det saknas helt förslag på hur ekonomin ska kunna stimuleras här och nu.

Slutsatsen är att Reinfeldt och Borg kommer att kalla den socialdemokratiska budgeten för bidragsbudget men väljarna kommer att se det på ett annat sätt. För socialdemokraterna är det slagläge där man har lagt en offensiv budget som investerar i svensk ekonomi både just nu men också på längre sikt samtidigt som man håller hårt i den svenska statens budget. Till skillnad från Reinfeldt och Borg som slarvar och till och med lånar 8 miljarder kronor för att sänka skatten för företag.

Martin Moberg om att S satsar på jobben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar