lördag 24 november 2012

Att svika får extremhögern att gå framåt

I går kraschade mer eller mindre budgetdiskussionerna i EU. Först i början av nästa år ska diskussionerna fortsätta. Länder står mot varandra. Ingen vill vika ned sig då blicken är helt fäst vid det kortsiktiga och det egna. Det här är perfekta möjligheter för extremhögern att gå framåt.

I går morse kunde jag läsa på löpsedlar att Fredrik Reinfeldt höll på med rävspel gentemot de andra länderna i EU. Det slogs upp som något positivt och skulle ge sken av att Fredrik Reinfeldt är handlingskraftig som politiker. Bilden som framträder efter mötet är tvärtom.

När jag ser på EU-ledarna, deras kommentarer och vad resultatet har blivit så här långt är det inte så konstigt att EU befinner sig i djupa problem. De olika högerregeringarna i Europa bedriver var för sig en politik som drabbar folken negativt. Människor får sämre konsumtionsutrymme, försämrad välfärd, försämrad arbetsrätt, ökad massarbetslöshet, färre bostäder och till och med tvingas människor lämna sina bostäder på grund av tvång. Högerregeringarna har inga reformer som gynnar människor men istället gynnas kapitalet. Den enda politik som bedrivs är besparingar framför allt annat. När det satsas i en statsbudget handlar det mer om att ge kapitalet mer utrymme.

EU befinner sig i stora utmaningar. EU är i en negativ spiral nedåt. Talet om att eurokrisen verkar ha bedarrat på grund av EU-politikernas handlingar stämmer inte överens med verkligheten. Tyvärr verkar de ledande politikerna i EU inte bry sig om den förändring som har skett. För de utmaningar som vi står inför i hela Europa kräver att politiken nu tar ansvar.

Här följer några utmaningar som EU måste hugga tag i.

1: Massarbetslösheten har skenat i väg. Arbetslösheten inom EU ligger på 25,8 miljoner människor men kurvan pekar fortsatt uppåt. Köpkraften minskar. Länderna går på knäna ekonomiskt, har svårt att klara sig samtidigt fortsätter resten av omvärlden att springa förbi EU. Kampen mot arbetslösheten måste nu sättas högst på dagordningen men det görs inte. Pratas det om arbetslösheten handlar det mer om att kunna anställa och sparka folk som arbetsgivarna själv vill istället för att fokusera på att skapa fler jobb. Sverige är ett typexempel på detta.

2: Klimatförändringar. De klimatmodeller som finns visar på att Europa kommer att drabbas hårt. Det är naivt att inte inse vad som är på väg att hända. Södra Europa kommer att bli mycket mer torrare och varmare. Livsmöjligheterna för människor kommer att förändras radikalt till det negativa. Samtidigt kommer dagens kuster att förskjutas längre in i länderna. Våra jordbruksmarker kommer att försämras på grund av torka i vissa områden och för mycket regn i andra. Städer kommer att översvämmas och folk kommer att tvingas flytta.

3: Försämrad arbetsrätt. Med den fria rörligheten har makten förskjutits till arbetsgivarna. Det gör att tillsvidareanställningar på heltider minskar till förmån för korta anställningsformer, bemanningsföretag och att människor tvingas bli enpersonsföretagare. Det sistnämnda innebär att inga kollektivavtal behöver följas och en lägre ersättning betalas ut. Personal kan därmed avskedas och exempelvis ersättas av utländska soloföretagare som får en mycket liten ersättning för sitt arbete. Den här arbetsdumpningen skapar stora problem som behöver lösas på europeisk nivå.

4: Infrastruktur. Även om det i Europa satsas på snabbtåg måste EU inse att omvärlden springer förbi även här. En utbyggd infrastruktur både norr-söder och väster-öster gör att människor, varor och tjänster kan nå varandra på helt nya sätt. Det skapar också mycket arbete och är en viktig investering i EU:s förmåga att bli mer konkurrenskraftigt.

5: Omfördelning av resurser. Vi kan se att de rikare blir allt rikare medan folket får småsmulorna. EU måste arbeta med omfördelningsmodeller så gör att de rika är med mer och betalar en högre skatt. De stora summor pengar som de rika har fått i hela världen har inte gått till att återinvestera i världen utan har använts för att låna ut än mer pengar till vanliga människor. En omfördelning från de rika till andra gör att pengarna hamnar hos de som konsumerar pengarna eller investerar rätt.

Detta är några områden som EU, via sin budget, måste ta tag i. Det handlar inte om att vi har ett par år på oss att ta itu med problemen. Redan i dag måste dessa frågor attackeras och finnas lösningar på. EU:s befolkning får inte svikas. Dags för de styrande politikerna att ta sitt ansvar.

För det vi ser ske i Europa är perfekt för högerextrema partier, som exempel Sverigedemokraterma. Om inget görs kommer deras populäritet att öka. Så ska det inte vara. EU:s ledare måste se till att komma överens nu och få fart på de ekonomiska hjulen. Då går det inte för moderaterna att fjanta sig om socialdemokraternas budget.

Röda berget om att stänga riksinternaten. Johan Westerholm om rotsystem och orsakssammanhang. Ronny Persson skriver om växthusgaser och Fredrik Reinfeldt.

1 kommentar:

  1. Håller med om att Juholt och andra toppolitiker verkar hålla hårt i sina miljoner. Bättre om dessa kunde omfördelas till t.ex. arbetslösa och långtidssjuka.

    SvaraRadera