söndag 4 november 2012

Bryt upp blockpolitiken

I valet 2010  var det många socialdemokratiska valarbetare som fick synpunkter från väljarna på att dessa inte visste varför de skulle rösta på socialdemokraterna då partiet inte talade om vad man ville. Det var viktigare att prata om det rödgröna samarbetet istället för att prata om partiets politik. Väljarna blev osäkra och partiarbetarna blev vilsna. Dagens utspel från Stefan Löfvén är därmed rätt.

Socialdemokraterna satte igång en viktig inre diskussion om partiets politik och inriktning på denna efter valet 2006. Tyvärr var det flera av oss som snabbt insåg att det var viktigare med tempo än med en rejält nytänkande. Detta framstod klart efter det att Mona Sahlin stressade igenom skolpolitiken och försökte lägga sig så nära alliansen som möjligt. Den socialdemokratiska skolpolitiken blev en ren flumpamflett. Resultatet såg vi i valet där den stora skiljelinjen gick mellan om betyg skulle sättas i årskurs sex, sju eller åtta.

I samband med att Mona Sahlin gick ut och sa att socialdemokraterna skulle samarbeta med Miljöpartiet  stannade den inre utvecklingen helt upp. Socialdemokraterna fick stanna upp och börja förhålla sig till inte bara en utan två samarbetspartners. Med dessa skulle en ny politik mejslas fram men i ivern att göra detta hamnade socialdemokraterna på defensiven och tappade sin framtoning. För väljarna framstod S som vilse och valresultatet på riksplanet ledde till det sämsta valet i modern tid.

I dag går det att läsa att Stefan Löfvén, och socialdemokraterna, säger nej till en gemensam utrikespolitik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I det valmanifest som den rödgröna sidan gick till val på fanns det mycket floskler och rena fantasier. Speciellt var det så på det utrikespolitiska planet där socialdemokraterna fick träda tillbaka för flummiga idéer som inte berättade vad Sveriges hållning var i olika frågor och hur vi ser på vår omvärld. Ett mycket viktigt politiskt område fick inte den tunga socialdemokratiska prägel som den borde ha haft.

Stefan Löfvén är kritisk till det rödgröna samarbetet och har ett antal gånger innan uttalat sig i riktningen av att partiet nu går fram själv. Håkan Juholt lyfte också fram detta ett par gånger. Det är med andra ord partiets inriktning och sanktionerat av partistyrelsen. Det är helt rätt. För Fredrik Reinfeldt är det en våt dröm att komma slåss mot S+MP+V för då vet han att han kan spela ut Vänsterpartiet som ett hot och få över socialdemokratiska röster. Borgerliga skribenter verkar vara inlåsta i samma sätt att tänka men en socialdemokrati som går fram utgör faktiskt en nygammal kraft i svensk politik.

Det vore däremot ett stort problem för Fredrik Reinfeldt, som mer än gärna vill cementera blockpolitiken, om socialdemokraterna går fram själva. En sådan hållning skulle kunna öppna upp ett samarbete med ett eller två partier på den borgerliga sidan som vill frigöra sig från moderaterna och gå i en socialliberal riktning.

En ensam socialdemokrati som gå till val skulle självklart också vara ett problem för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De båda partierna hoppas nog på ett samarbete som ska leda till ministerposter. En socialdemokrati som går till val med budskapet att om socialdemokratin får väljarnas stöd kommer man att regera och ta ansvar för landet. Vem som S sedan ska samarbeta med avgörs av den parlamentariska situationen.

Jag vet om att detta ovanstående inte är populärt att skriva men faktum är att det parti som är bäst på att bryta upp blockpolitiken och samarbete med de som vill ta ansvar för landet och utveckla det är socialdemokraterna. Socialdemokraterna har samarbetat både vänster ut och höger ut i svensk politik för att göra det som är bäst för alla medborgare i landet. Sverige har gått som bäst då. Blockpolitiken å sin sida försöker hela tiden att göra det som är bäst för den egna gruppen.

Stefan Löfvens utspel i dag ska vi alla ta på fullaste allvar. Socialdemokraterna håller på att forma ett eget politiskt förslag som man kommer att gå till val på. Socialdemokraterna, till skillnad från V och Mp, har satt den politiska agendan i Sverige som alliansen har varit tvungen att agera på. Med en socialdemokrati som går till val på en egen politik tvingas alliansen på reträtten, liksom Sverigedemokraterna, och det är bra för Sverige.

Martin Moberg lyfter också upp om blockpolitiken och Stefan Löfvéns utspel. Centerpartisten Mikael Andersson borde se det större perspektivet i det Löfvén säger. Hans Wåhlberg, Mp, anser att det är bra om S, V och Mp går till val på vars eget alternativ när det handlar om utrikespolitik.

4 kommentarer:

 1. Även om man skulle önska ett tydligare avståndstagande från V är det ändå ett steg i rätt riktning.

  SvaraRadera
 2. Frågan är varför borgerliga partier vill samarbeta med ett socialdemokratiskt parti vars medlemmar så osakligt brännmärker Alliansens politik som "nyliberal" trots att Sverige har världen näst högsta skattetryck? Du är ju själv synnerligen givmild med epitetet "nyliberal"

  SvaraRadera
 3. De nyliberala har tagit över medan de socialliberala har tvingats på reträtt. Med moderaterna som enda alternativ kan nyliberala vara kvar vid makten men om ett annat alternativ träder fram kommer de socialliberala kunna träda mer fram.

  SvaraRadera
 4. För det mesta håller jag med dig, Roger, men inte i dag. Jag tror att det är en felsyn att blockpolitiken är något som bara cementerats så där. Istället menar jag att blockpolitiken beror på en ideologisk skillnad i grundsyn. Det innebär ju inte att det kan förekomma samarbete över blockgränsen i enskilda frågor. Du ser också av Leifs kommentar här ovanför vad det är för tankar ditt resonemang väcker. Däremot är det naturligtvis riktigt att vi skall gå fram med en egen valplattform. Men jag är inte heller särskilt imponerad av partiledningens utspel i vinstfrågan - det liksom fordras något mer än i stora drag vad vi bestämde 2009!

  SvaraRadera