fredag 2 november 2012

En icke-färdig meny

Häromdagen presenterade Jan Björklund nya utspel om skolan. Han vill att betyg ska införas från årskurs fyra samt examensprov. Folkpartiet fortsätter att komma med den ena efter det andra om skolan. Det Folkpartiet för fram brukar bli alliansens skolpolitik. Alla dessa utspel visar en sak. Alliansen tar inte skolan på allvar.

I valrörelsen 2006 gick Lars Leijonborg och Jan Björklund, tillsammans med de andra i alliansen, till skarp attack mot den svenska skolpolitiken och skolan. Det talades om flumskola och nu skulle det till hårdare tag, ordning och reda. Svenska folket tyckte det lät bra och gav Folkpartiet, och därmed alliansen, stöd för att en förändring skulle komma till stånd. Förfallet i svensk skola var total ansåg man och nu måste det till en förändring.

Raskt infördes det ena efter det andra. Hårdare regler i klassrummet, införandet av meritpoäng om man läser mer kurser, införandet av elitklasser, en ny skollag, betyg från årskurs sex och omdömen från årskurs ett, fler nationella prov på mellanstadiet samt lågstadiet, nytt betygssystem, ny grundskola, nytt gymnasium som gör att yrkeselever inte läser in högskolebehörighet, gymnasieexamen. Ganska snabbt kom Jan Björklund fram till att något måste göras för att locka fler ungdomar till att läsa vård- och omsorgsprogrammet då förändringen inte var rätt. Sedan har Jan Björklund kommit med ett-årsgymnasiet och nu betyg från årskurs fyra och examensprov. Till det lägger vi att RUT kan få lov att användas av föräldrar som är oroliga för sina barns utbildning till läxhjälp.

Var för sig kan förslagen visa på en handlingskraftig skolminister men tittar vi på detta över en längre tidsperiod har förslagen haglat som spön i backen sedan alliansen tog över regeringsmakten. Det ena förslaget efter det andra har staplats ovanpå varandra.

Tittar vi noga på alla dessa förslag framträder följande bild. Alliansen har haft en grundidé om hur skolan ska förbättras. Det handlade först och främst att få igenom hårdare tag i skolan. När det inte fungerade tog man nästa steg. När det inte ledde till rätt utveckling togs nästa steg och så vidare. Jan Björklunds utspel ska ses i detta ljus. Alliansen har ingen riktigt och långsiktig skolpolitik.

Jag anser att detta är ett typexempel på en regeringen inte tar skolan på allvar och bedriver en skolpolitik utifrån tyckande och tro samt opinionsmätningar istället för skolforskningen i Sverige och resten av världen. Människor i vårt land må tro att fler prov och betyg gör att skolans resultat förbättras men skolforskningen, baserat på studier av verkligheten, visar att så är inte fallet. Istället är det tvärtom. Utvecklingen så här långt visar på detta.

Skolan är för viktig för att den ska bygga på tyckande och tro. Det är dags att vi socialdemokrater  Alliansen har ingen skolpolitik. Fältet ligger därmed öppet för bygga en skolpolitik på bred front som återinför forskningen som en central del i att utveckla svensk skolpolitik.

Ola Möller om mörka sidan i Sverige. Martin Moberg om status qou från regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar