söndag 25 november 2012

Hopp behöver vi alla

I dag befinner vi oss i en värld där det händer saker hela tiden som påverkar oss på olika sätt. Det är både snabba förändringar som mer långsiktiga som är i ständig rullning. Information om vad som händer är bara ett knapptryck iväg på datorn/mobilen/tv:n. I denna värld sker det en nedgång som inte bådar gott. I detta läge är det mycket viktigt att ge människor nytt hopp om en bättre morgondag. Socialdemokratin ska vara det partiet som ger detta hopp.

I dag ser vi runt om oss att världen är i en spiral nedåt. Speciellt gäller detta för EU och Sverige. Arbetslösheten skenar och är på väg till 12 procent i EU (25,8 miljoner människor är arbetslösa i dag) medan den ligger på 7,7 procent i Sverige och kommer att öka. Varslen duggar tätt. Den ekonomiska aktiviteten är mycket låg. Framtidsutsikterna är dystra. Skolresultaten försämras och landets ungdomar halkar efter omvärldens. Välfärden försämras med nedskärningar inom sjukvården och omsorgen. Infrastrukturen har försämrats med inställda och försenade tåg som resultat. Listan kan göras längre.

I detta läge träder regeringens ministrar fram och anser att läget är under kontroll. Politiken ligger fast. Ingen grund för panik. Händer det negativa saker beror det alltid på någon annan. Nedgången i svensk ekonomi anses bero på att andra länder inte har skött sina statsfinanser, inte på att den egna politiken inte fungerar och kan mildra de negativa effekterna eller att man själv har drivit på och stött en åtstramningspolitik i Europa som har tvärnitat hela EU:s ekonomi. (M)alliansen har inga svar på vad som behöver förändras och kan inte ge människor hopp om en bättre morgondag. Det är därmed dags för socialdemokraterna att göra det.

Det är lätt att i dag glömma bort vad det var som gjorde att socialdemokratin fick folkets stöd. Speciellt efter det att (m)alliansen har styrt landet sedan 2006 och vunnit två val. Socialdemokratin fick inte stöd för att man heter Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Inte heller för att man har haft och har företrädare som kan prata för sig. Nej. I grunden handlar det om andra saker.

Socialdemokratin fick stöd på grund av följande tre saker. För det första handlar det om att kunna beskriva hur verkligheten ser ut. Människors vardag och det som händer i samhället behöver lyftas upp. Det visar att ett parti kan förstå vanliga människors liv, utmaningar och drömmar samtidigt förstå samhället. För det andra handlar det om att ha en vision som beskriver hur ett annat samhälle och livsmöjligheter kan se ut. En vision som ger hopp om en bättre framtid. För det tredje handlar det om att visa på hur partiets politiska förslag ska kunna lösa problem och bygga en bättre framtid.

 Oavsett vad det är för "berättelse" som ska skrivas är framtidsvisionen den viktigaste. Hopp om en bättre framtid är viktigt att skapa. För oss socialdemokrater är det viktigt att prata om denna framtid och ge människor hopp. Vi ska använda oss av dagens problem men visa på vad vi vill och kan.

Jag kommer i att antal blogginlägg berätta om vad för hopp och tankar om framtiden som socialdemokratin skulle kunna föra fram. Nedan ska jag presentera de första fyra punkterna som med hjälp av konkreta politiska förslag kan göra socialdemokratisk politik tydligare.

1: Via utbildning ska nya jobb skapas och du kommer att ha ett arbete. Det är en annan väg än regeringens politik, som andas att den har gett upp då Sverige ska konkurrera med låglönejobb. Med satsning på kunskap skapas nya jobb och jobb som människor kan ha under lång tid. Utbildning gör också att människor kan ta nya jobb. På det säkras möjligheten att det skapas massvis med nya jobb i Sverige, fler än som försvinner.

2: Samarbete mellan stat, näringsliv, forskning och kommunsektorn skapar nya jobb som du kan arbeta med. Om Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen måste vi alla samarbeta. Det går inte att varje del slåss själv. Sverige är för litet för det. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

3: Du ska ha ett arbetsliv där du känner trygghet och får lov att utvecklas i. I dag blir det hårdare och hårdare i arbetslivet. Den som arbetar stressas mer, förväntas vara mer tillgänglig, vara oerhört lojal, ska vara tyst och finna sig i att bli helt styrd, hotas av arbetsgivaren att få sitt arbete förlagd till andra länder eller att arbetsgivaren ger arbetet till soloföretagare från låglöneländer samt osäkra anställningsförhållanden och arbetstid som är mindre än heltid. Ett löfte och hopp om ett bättre och annat arbetsliv behöver socialdemokraterna förmedla.

4: Ditt barn ska få klara skolan och få ökad kunskap i skolan genom mindre klasser och mer pedagogisk personal. För att råda bot på nedgången i kunskapsnivån behövs egentligen en annan inriktning på skolan men ett viktigt första steg är att minska på klasstorlekarna (gäller också på förskolan) och anställa fler pedagoger. Det gör att varje elev blir sedd, får mer tid med läraren samt får ökade möjligheter till att få sitt individuella lärande tillgodosett.

Det här är fyra punkter som jag tror att människor i Sverige kommer att uppfatta som tydliga, framtidsinriktade, ger hopp samt förståelse för vad socialdemokratin vill. Det är en stor skillnad gentemot (m)alliansens nöjdhet med hur verkligheten ser ut samt Sverigedemokraternas demonisering av andra människor och att skrämma upp folk, en demonisering som lovar gyllene tider om andra försvinner från Sverige. Hopp om en bättre morgondag är det socialdemokraterna ska leverera. Nu kör vi!

I Norge är arbetsmarknaden glödhet. 104 arbetare dog i en brand i en klädfabrik i Bangladesh. Ola Möller om en lyssnande socialdemokrat. Tord Oscarsson skriver om en allians i kris. Jämlikhetsanden pratar om socialdemokraterna och framtiden. Martin Moberg om socialdemokraterna och framtiden. Johan Westerholm skriver om demokrati eller något annat och vilken sådan vi vill ha i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar