onsdag 7 november 2012

Sverige saknar riktig näringslivspolitik

Varselvågen fortsätter att skörda människor och kastar ut dessa i en mycket osäker framtid. Sveriges styrka som nation försämras. I dag har Ericsson varslat 1550 personer runt om i landet. I Stockholm är det 1 000 personer, Göteborgsområdet 200 stycken, Lund/Malmö 28 personer, Luleå 10 personer, 106 stycken i Kumla, 40 i Borås, 50 i Karlskrona, Linköping är andra orter som drabbas av att människor förlorar sitt arbete. Husqvarna varslar 300 personer i Sverige. I Ystad går Sydskånska gymnasiet minus med närmare 10 miljoner kronor vilket gör att många lärare kommer att få gå. Den osviktliga optimism och skryt av den svenska ekonomin som fanns i våras har snabbt förbytts i chock, dysterhet och en rädsla för framtiden. Samtidigt kan vi se att regeringen saknar en offensiv strategi ur detta.

Den som har trott att Sverige har levt i sin egen lilla värld, fri från det som sker i omvärlden har under året blivit smärtsam medveten om hur beroende vi är. 10 000-tals människor i Sverige har varslats, och fler är på gång. Ett exportberoende land, och det är exportekonomin som drar runt den svenska ekonomin, som Sverige är mycket beroende av omvärlden. Av de 10 länder som Sverige exporterar mest till är 8 stycken i EU. Nummer nio och tio är USA och Kina. Av 15 länder är 12 stycken i Europa medan Australien läggs till listan. Av 15 länder vi handlar mest med tillhör 14 stycken den västerländska ekonomin som har enorma problem.

Varselvågorna vi ser runt omkring oss är en reaktion på den lågkonjunktur som har en stor del av världen i sitt grepp. EU har helt bromsat in och haft fullt fokus på en nyliberal agenda med att spara och skära ned på den offentliga sektorn och skickat miljoner människor ut i arbetslöshet. Detta har inte bara påverkat Sverige utan också gjort att arbetsgivare nu varslar och skär ned.

Under våren har alla tecken funnits på att ekonomin i världen är på väg ned. Redan i höstas framstod det klart att högerns EU-politik innebar försämrad ekonomi. Arbetsgivare har behållit personal i förhoppning av politikerna ska kunna få igång de ekonomiska hjulen men när detta nu inte har skett, då högerpartier lägger allt ansvar på marknaden, har varselvågen slagit till med full kraft.

Vi är många som har varnat för denna utveckling under lång tid. Vi sågade alliansens budgetförslag för nästa år längs med fotknölarna då den sidan struntade i all den fakta som fanns om hur det verkligen stod still med världsekonomin. Alliansens politik innehåller inget offensivt för att få fart på de ekonomiska hjulen. Istället ska skatten fortsätta sänkas. Denna gång är det sänkt bolagsskatt, något som Företagarna har protesterat mot och anser vara verkningslös.

Samtidigt med detta väljer alliansen att hålla fast vid en politik som inte fungerar. Politiken har inte minskat på arbetslösheten, har inte ökat sysselsättningsgraden och definitivt inte fått fart på den svenska ekonomin. I ett sådant läge som Sverige gick in i är det viktigt att ifrågasätta den egna politiken och våga ta bort förändringar som har gjorts eftersom de inte fungerar. Det är att ta verkligt ansvar för den svenska statens finanser.

Sverige befinner sig nu i en spiral som går rakt nedåt. Under året har arbetslösheten ökat från 7,6 procent till 7,8 procent. Sedan Fredrik Reinfeldt tillträde, vi utgår ifrån november 2006, har arbetslösheten stigit från 6,6 procent till 7,8 procent. Samtidigt har sysselsättningsgraden sjunkit från 65,8 (2006) till 65,7 procent i år. En del vill hävda här att trots finanskrisen och lågkonjunktur är det bra siffror men det är att ljuga för sig själv. Speciellt med tanke på att närmare 80 000 svenskar arbetar i Norge och 25 000 personer arbetar i Danmark. Människor som annars hade riskerat att vara i arbetslöshet. Sverige exporterar arbetslösa till andra länder. Det är därmed kalla fakta som framträder över en allianspolitik som inte kan få fart på den svenska ekonomin och via den skapas nya jobb som får ned arbetslösheten.

Mikael Damberg skriver om att Sverige behöver rustas för varselvågen. Tord Oscarsson om varsel. Ola Möller undrar vad regeringen Reinfeldt prioriterar med tanke på det som nu sker i Sverige. Martin Moberg tar också upp om varselvågen och kritiserar regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar