fredag 21 december 2012

Anders Borg är en mager finansminister

Kommer ni ihåg inför 2009 då Thomas Östros varnade Anders Borg för den utveckling som var på gång och som sänkte Sverige? Kommer ni ihåg tidigare i höst när socialdemokraterna varnade Anders Borg för att hans budget var för positiv och byggde på fel siffror? Båda gångerna mer eller mindre viftade han bort kritiken och varningarna och fortsatta att snacka om bidragspolitik som en etikett på socialdemokraternas politik. I dag har Anders Borg fått krypa till korset och slakta sina egna siffror och framtidsanalys från i höstas. Nu skrivs tillväxten ned från 2,7 procent för 2013 till 1,1 procent istället. Samtidigt kommer arbetslösheten att stiga från 7,7 procent i år till 8,3 procent 2014. Anders Borg säger att några magra år väntar. Jag säger att vi har en mager finansminister och regering.

Trots över 100 miljarder kronor i skattesänkningar till oss som arbetar eller har förmögenheter, mångmiljardbelopp som går till ROT- och RUT-avdrag (7,8 miljarder kronor första halvåret i år), trots sänkning av restaurangmomsen med 5,4 miljarder kronor, trots halvering av arbetsgivaravgiften för ungdomar på (hittills kostat 51,5 miljarder kronor), trots allt prat om att vara ett arbetarparti, Sverige står starkt, har robusta statsfinanser och liknande drabbas Sverige hårt av lågkonjunkturen. Ekonomin mer eller mindre tvärbromsar och står stilla. Detta samtidigt som arbetslösheten rusar i höjden. Det vi ser är en allianspolitik som inte skapar jobb utan istället skapar problem. Ekonomin har inte fått fart trots att närmare 113,2 miljarder kronor har skickats ut i ekonomin under alliansens styre (åtminstone så här långt, vi får se vad totalsumman blir när året är slut då ROT-och RUT-avdragen inte är slutredovisade).

Fattigdomen i Sverige breder ut sig, socialbidragsutbetalningarna skjuter upp i höjden och människor får allt svårare att klara sig. Människor som har arbete håller i plånboken, får se sitt och/eller andras arbete hamna i varselvågen och oroar sig för framtiden. 

Självklart kommer Anders Borg och Fredrik Reinfeldt göra allt vad de kan för att skylla på finanskrisen (som pågått sedan 2008), det som sker i Europa och den lågkonjunktur som världsekonomin befinner sig i. Det hela kryddas med att trots detta står Sverige starkt. Jag anser att den svenska ekonomin är i kraftig nedgång. Svensk ekonomi är inte sund när när vi i dag har en arbetslöshet på 7,5 procent (säsongsrensad på 8.1 procent medan den icke-säsongsrensade ligger på 7,5 procent). Denna arbetslöshet kommer att öka framöver för att landa på 8,3 procent 2014 (längre går inte Anders Borg i sin analys).

Vad är regeringens svar på detta? Jo, att vänta och se om det kan bli värre. Samma sätt att prata körde Anders Borg senast. Vad hände? Jo, arbetslösheten har fortsatt att ligga kvar på en hög nivå utan att sjunka under siffrorna för 2006. Det är ett stort underkännande av den politik som regeringen Fredrik Reinfeldt bedriver. Det är redan värre nu och har varit det under en längre tid.

Regeringen Reinfeldt och Borg har ingen politik för att möta lågkonjunkturer. Vi har sett detta ända sedan högkonjunkturen knäcktes effektivt av finanskris och lågkonjunktur. Arbetslösheten har därefter legat över 7,2 procent. Det är en för Sverige oerhört hög nivå som är helt oacceptabel. Trots alla miljarder kronor från regeringen har inte arbetslösheten krupit under denna nivå. 

En svensk regering har till uppgift att oavsett hur världsekonomin ser ut se till så att skadeverkningarna blir så låga som möjligt. Politiken ska ha som mål att få ned och hålla arbetslösheten låg, se till att svenska företag står väl rustade och har tillgång till välutbildad arbetskraft, att människor inte förlorar eller riskerar att förlora sina arbeten, se till att hålla ihop landet och att de svagaste i samhället inte ska slås ut. Det går inte att ensidigt skylla på att det som händer runt omkring bakbinder och förhindrar att regeringen kan skydda landets invånare från en lågkonjunkturs hårda slag. Det är faktiskt att erkänna att den egna politiken inte fungerar. Därmed underkänner Anders Borg och Fredrik Reinfeldt sig själva som politiker.

Vi behöver därmed en ny politik som börjar med att satsa på hemmamarknaden, satsar pengar där de gör mest nytta. Det vill säga hos låg- och medelklassen. Dessa grupper kommer att använda sina pengar till konsumtion. De som tjänar gott om pengar väljer att lägga dessa pengar på sparande samt spekulationer i fastigheter. Det är fel sätt att använda pengar.

Vi behöver en regering som sjösätter ett nytt "miljonprogram" när det handlar om byggande av bostäder i Sverige, bättre utbildning, satsning på kompetensutveckling, en ny "mångmiljardinfrastruktursatsning" som kommer hela landet till del, ny satsning av resurser till kommuner och landsting som sträcker sig över flera år (och inte ett år som regeringen gjorde inför valet 2010).

Det behövs en ny offensiv satsning där staten går in och investerar i människors kunskaper, i samhället och i kommuner och landsting. Det går inte att vänta och se om det blir värre. Det har varit "värre" sedan första februari 2009. Nu behövs det offensiv handling, inte nästa höst och inför valåret 2014. Utan NU!


6 kommentarer:

 1. Är Anders Borg finansminister? Honom hör man mest som väderspågubbe på TV.

  K W

  SvaraRadera
 2. "En svensk regering har till uppgift att OAVSETT hur världsekonomin ser ut se till så att skadeverkningarna blir så låga som möjligt."

  När ca 2/3 av det vi producerar skall säljas utomlands är denna föresats en omöjlighet! Vi har en alldeles för liten egen hemmamarknad. Och det vet du. Annars skulle vi kunna devalvera á la sossarnas 70- och 80- & 90-tal ... ? Och du vill nog inte det ... heller. Våra "katastrofala arbetslöshetssiffror" på kring 8 % är rena rama drömmar i Spanien, Grekland, Italien, Irland etc.

  Jag är ingen moderat men nog är Sverige i mycket bättre form jfr med de flesta länderna i vår omgivning. Arbetslösheten kommer att falla när efterfrågan i vår omgivning börjar tillta. Vem kan säga det i förväg när detta inträffar? Varken jag, du, Borg, S-Magdalena eller någon annan. Årtiondens ansvarslösa politik i många länder har bidragit till dagens krissituation. Hur och när detta slutar vet ingen i dagsläget. Kanske det värsta har vi bakom oss?

  Under tiden ser jag inga större hinder för att de som behöver förkovra sig i Sverige, skall kunna göra det. Det finns ju (kvälls)kurser på alla nivåer och CSN fortfarande. GJ & GNÅ! Karl

  SvaraRadera
 3. Intressant sätt att resonera som du gör. Det är ungefär så här:

  En storm har trasat sönder varje hyreshus i grannskapet. Vissa hus är mer tilltygade än andra men alla läcker in vatten, rutorna är krossade, värmen har lagt av och tak är sönder. För Sveriges del har huset också drabbats av att det är hål i väggen. Vid detta laget finns det vissa som tycker att det är inte så farligt med tanke på att andra har det värre. Vi som hyresgäster ska vara nöjda trots att vi fryser, är blöta och det fortsätter att vara kallt och regna in.

  Eller att säga att Sverige blev 25 av 100 länder i en tävling. Vi ska vara nöjda för vi har 75 andra länder efter oss.

  Jag köper inte det resonemanget. Vi ska inte jämföra oss med de som är sämre än oss utan bättre. Vi ska jämföra oss med hur det har varit innan. Sverige ska aldrig nöja sig med 8 procents arbetslöshet. Inte heller ska vi nöja oss med sex eller fyra procent. Arbetslöshet är slöseri med människor och humankapital. Sverige har inte råd att slösa bort detta. Tycker du att vi har råd?

  Ja, vi har en liten hemmamarknad men det är faktiskt en regerings uppgift att minska på skadorna. Bland annat borde regeringen ha arbetat mycket hårdare med att hjälpa svenska företag på de nya ekonomiernas marknader och varför inte i Afrika. Det har inte gjorts. Det är ett område av flera som politiker kan vara med och påverka samt styra.

  SvaraRadera
 4. Borg & co har ju vidtagit ett antal stimulansåtgärder. (Enligt S-Magdalena t o m för mycket!) Men våra problem är som sagt huvudsakligen inte "hemmagjorda".

  Sedan är det inte så många länder som har det bättre än vi f n. Du skulle kunna räkna dem på ena handen faktiskt. Om svenskorna skulle stanna dessutom hemma i lika hög utsträckning som schweiziskor, tyskor, franskor, österrikiskor med flera så skulle även vi ha en mycket lägre arbetslöshet. Men vi har andra attityder, preferenser och en annan skatte- samt samhällsstruktur i Sverige. Och "huset vi bor i" är i mycket bättre skick än vad du vill medge. Kolla budgetunderskott, statsskuld, inflation etc.

  "Vi ska jämföra oss med hur det har varit innan."

  Tänker du på 70-, 80- 90-talet med skyhög inflation, höga bostadsräntor (12-15 %), evinnerliga budgetunderskott, stigande statsskuld och devalveringar, gång på gång? Jag och de flesta längtar inte tillbaka dit.

  " ... att hjälpa svenska företag på de nya ekonomiernas marknader och varför inte i Afrika"

  Det gör man ju och Sveriges export växer ju till de nya marknaderna. Men tror du verkligen att exporten till Afrika (!) skulle få ned arbetslösheten här hemma? Gripenaffären med Schweiz lär betyda mycket mer än flera års export till hela Afrika. GJ & GNÅ! MVH Karl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nyttigt att följa CNN, BBC News, läsa Newsweek, Time och liknande utländska nyhetsanalyser. De pratar om en verklighet som jag ser ytterst sällan rapporteras om i Sverige. I den verkligheten rör sig Afrika fram med stormsteg. Kina är ett av de länder vars företag investerar tungt i denna kontinent. Andra företag har redan börjat att röra sig hit. Sverige behöver definitivt ta steg för att vara med från början. Här finns nya marknaden som kan få tillgång till svenska produkter. Det är också en kontinent som ligger nära vårt eget land. Nya jobb skapas här.

   När det handlar om Sverige som hus blir det konstigt att jämföra sig med alla andra som har dåliga hus och säga "Vi har det ändå bättre än dem". Ett hus som är sönder är sönder även om andra hus är värre åtgångna. Vi behöver ta krafttag för att komma tillrätta med problemen.

   Arbetslösheten har legat på en hög nivå sedan 2009, underskottet i statsbudgeten är inte borta. Vi kan se hur de närmsta åren kommer innebära minus i statsbudgeten, vilket innebär att Sverige måste LÅNA till driften ex RUT-avdrag och skattesänkningar. Om regeringen hade drivit en ordentlig budgetpolitik har vi haft stora överskott som gjort att statsbudgeten inte hade gått minus.

   Radera
 5. Hej Karl!

  Jag har nu svarat på ditt ofattbart okunniga inlägg (där du bl.a. kallar ett stort antal mycket stora och marknadsledande företag för "små konstellationer") för om personalkontroll under Rogers inlägg om Ekonomisk Demokrati här:

  http://rogerjonssons.blogspot.se/2012/11/den-demokratiska-vagen.html?m=1

  Jag skulle uppskatta om du denna gång faktiskt svarade på innehållet i mitt inlägg!

  Mvh
  Elin

  SvaraRadera