onsdag 12 december 2012

Det är dags för en skolkommission

Sedan alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen tog över styret av Sverige har skolan varit ett av den sidans flaggskepp. Jan Björklund var drivande i kritik av den svenska skolan och lovade att utvecklingen skulle vändas, och det snabbt. Han visste vad som skulle göras för han satt på alla svaren. Direkt sattes ett antal saker igång som förbud mot olika saker, meritpoäng samt elitklasser. Andra saker gjordes också.  Det tog närmare fem år innan Jan Björklund kom med en ny skollag och nya betyg samt en annan uppdelning av gymnasiet där de som går yrkesprogram inte längre får behörighet till högskola. Saker som han och alliansen anser är den enda vägen framåt för den svenska skolan. Trots detta har nya förslag har man inom fem månader efter att detta sattes igång lagt fram som att omvårdnadsprogrammet måste göras mer populärt, en kort gymnasieutbildning på ett år, betyg i årskurs fyra och nu fler matematiktimmar. Han pratar också om att staten ska ta över skolan, dock inte friskolor vilket gör att förslaget blir löjligt. Det märks att Jan Björklund inte har klarat av att leda svensk skola in på en ny bana.

I går kom tre resultat om kunskapsnivån i svensk skola som kraftigt borde få regeringen att ompröva hela sin skolpolitik. Vad gör Jan Björklund och alliansregeringen? Jo, man håller fast vid sin förda skolpolitik, säger indirekt att lärarna undervisar helt fel samt skyller på socialdemokraterna. Inte en uns av självkritik kommer fram. Det är exakt det han gör. Han väljer fortfarande, sex år efter alliansen tillträde och började föra sin skolpolitik, att skylla på socialdemokraterna för alla dåliga resultat.

Jag måste säga att jag tycker att Jan Björklund är oseriös som skolminister. Det går inte att skylla på socialdemokraterna sex år efter att man själv tog över den svenska skolpolitiken utan det är dags att se över det egna ansvaret och tillkortakommandet. Nu säger han att utvecklingen ska vändas.

Det Jan Björklund missar är att samtliga elever i årskurs fyra har helt och hållet gått i den skola som Jan Björklund är högst ansvarig för. Eleverna i årskurs åtta har gått i stort sätt hela deras skolgång i hans skola. Resultaten har inte blivit bättre utan sämre. Denna utveckling bär han ansvar för för det går definitivt att på mindre än två år vända en utveckling från det sämre till det bättre. Allt handlar om kunskap, förståelse och politisk vilja.

Det finns skolor i Sverige som har på ett till två år vänt en negativ kunskapsutveckling till en positiv sådan, och sedan lyckats bibehålla denna utveckling. Hur lång tid vill Jan Björklund ha på sig för att vända utvecklingen? Åtta år? Tio år? Tolv år? Hur länge ska han skylla på socialdemokraterna? 20 år? Det hela är rejält löjligt.

Svensk skola är på väg ned och det skulle inte förvåna mig ett dugg om utvecklingen fortsätter likadant, trots alla nationella prov och betyg som förs in. Forskningen visar på att fler prov och betyg leder inte till högre betyg och kunskaper. Svensk skola behöver något annat. Det är dags för en skolkommission.

Socialdemokraterna i Ystad har därför lämnat in en motion till partikongressen där vi anser att en skolkommission ska startas upp. Svensk skola behöver arbetsro och att de politiska partierna kommer överens om hur den svenska skolan ska utvecklas. Den skolan som Jan Björklund har styrt över, byggt om under första mandatperioden och nu vill se genomförd med ny skollag med mera leder inte framåt. Den är föråldrad och gör att svenska barn och ungdomar tappar viktiga kunskaper, förståelse och bildning.

En skolkommission behövs som ska ha till uppgift att bygga en ny svensk skola som klarar av utmaningarna och möjligheterna som framtiden bär med sig. Det handlar om att göra framtidsstudier, studera andra länder och deras satsningar, ta del av och fördjupa sig i skolforskningen, diskutera med professionen och eleverna. Utifrån detta byggs en ny svensk skola baserad på fakta och forskning istället för tyckande, det sista byggs i stort sätt dagens skolpolitik på. Sveriges partier behöver vara överens om framtidens inriktning på den svenska skolan. Detta efter som skolan behöver långsiktig ro för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningar för bildning.

Jag hoppas att socialdemokraterna godkänner detta förslag. Svensk skola behöver en ny inriktning och en ny framtid. Det ligger helt i socialdemokratisk tradition att sträcka ut handen över partigränserna och genomföra ordentliga utredningar som bygger något som är bra och långvarigt. Den svenska skolan behöver detta.

Svenska Dagbladet greppar efter luft. Dagens Nyheter försöker spela ned värdet av mätningarna. Martin Moberg om fler matematiktimmar i skolan. Jämlikhetsanden om kunskap vs keativitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar