torsdag 13 december 2012

En välfärdsstats nedgång

I Sverige växer oron och rädslan för vad nuet och framtiden bär med sig. Varslen och arbetslösheten ökar. Socialbidragen skjuter i höjden, sjukvården har försämrats, skolresultaten sjunker med mera. Människor ställer frågan om framtiden blir bättre och letar efter något som kan visa på det. Välfärden håller på att monteras ned. Samhället har backat och fortsätter att backa. Människor lämnas allt mer åt sitt eget öde. En utveckling som skapar problem för oss alla.

Kommunal presenterade igår en undersökning över vem som sköter om våra äldre i Sverige. Det visar sig att anhörigvårdarna blir allt fler. Cirka 70 procent av all omsorg står anhöriga för. 80 000 - 100 000 personer har gått ned i arbetstid för att hjälpa en närstående. 360 000 personer i aktiv ålder hjälper en närstående varje dag eller flera gånger i veckan.

Sedan 1980-talet går det att se en linje inom äldreomsorgen där antalet platser inom äldreomsorgen har minskat med 30 000 samtidigt som antalet äldre i Sverige har ökat. Allt fler ska vårdas i hemmet men antalet hemtjänsttimmar har inte ökat, när det handlar om antalet hjälptimmar. Det kan bero på att i dag finns bättre metoder som gör det möjligt för den äldre att klara fler uppgifter än tidigare men den största förklaringen anser jag ligger i att det enkla. Hemtjänsten har inte byggts ut i den takt som den hade behövt göra för att klara efterfrågan. Istället har anhöriga fått rycka in. Speciellt kvinnorna har fått ta ett allt större ansvar för denna anhörigomsorg. Vi får dock inte missa i denna diskussion att också männen vårdar anhöriga.

Denna förändring av vem som utför omsorgen om våra äldre är något som måste brytas. Det får inte fortgå på detta sättet längre. Människor ska inte behöva tvingas att ta hand om sina anhöriga om de inte vill. Det visar sig att 80 procent av de som vårdar en anhörig hade helst sluppit det. De vill ha en annan relation till de äldre. Det får de inte nu.

Tanken med äldreomsorg via samhället är dels att den som behöver den inte behöver känna att denna belastar sina närstående utan kan bibehålla sin frihet, dels att närstående inte ska känna ett tvång att ta hand om den andra. I detta ligger också att äldreomsorgen blir en del av välfärdsbygget som har till uppgift att ge individen frihet samtidigt som den underlättar människor att kunna arbeta.

Välfärdsbygget har gjort att exempel föräldrarna inte behöver vara hemma och ta hand om barnen, inte behöver fokusera på utbilda dem, inte behöver stanna hemma eller gå ned i arbetstid för att vårda anhöriga. Istället kan människan frigöras och studera samt arbeta. Det är tänkt att välfärden ska skapa denna frihet för alla men vi kan se att tillbakagången av välfärdsstaten leder till precis tvärtom. Tanken med välfärdsstaten är att den med störst behov också ska få mest. Vi alla betalar till detta solidariskt för att kunna hjälpa varandra men också utifrån att ingen av oss kan i dag veta vilka behov vi behöver om vi blir sjuka eller gamla.

Tyvärr kan vi se att det inte satsas mer på välfärdsstaten. Till exempel har regeringen satsat på bidrag till privata verksamheter istället för att använda dessa pengar till att satsa på skolan, vården och omsorgen. Denna utveckling med försämring i välfärden, som varat en tid, måste nu brytas. Mer resurser behöver komma till välfärdsstatens del. Kommunals rapport är en klar väckarklocka om att utvecklingen har gått  åt helt fel håll. Det är dags för förändring.

Den svarta marknaden är lika stor som innan, trots RUT, skriver Sig-Britt Ahl om. Jämlikhetsanden ställer viktiga frågor om vilka politiska frågor som är viktigast. Martin Moberg tar upp om Stefan Löfvén och Musikhjälpen. 

4 kommentarer:

 1. Kanske du börjar förstå och inse att storsatsningen på att importera massarbetslöshet och medförande misär, som kräver oerhörda resurser, borde betraktas som brottsligt särskilt sveket mot våra äldre som uppenbart borde förtjäna ett bättre öde.

  Det tragiska för Sverige är dock de långsiktiga verkningarna på alla samhällsområderna av massinvandringen...

  SvaraRadera
 2. Kommunal får väl ett svar på utredningen som de vill ha den som beställare. Varför lita på dom?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför inte lita på dem? Anhörigvårdare är vanligt. Frågan är om det ska vara så.

   Radera
 3. Du som är anonym. Jag har i ett par inlägg diskuterat just begreppet massinvandring. Läs dem. Det finns ingen massinvandring i Sverige.

  Regeringen har sedan 2006 sänkt skatten med närmare 100 miljarder kronor. Under de här åren har staten missat över 640 miljarder kronor i skatteintäkter. Gissa var dessa pengar hade kunnat gå till.

  SvaraRadera