onsdag 5 december 2012

Ett förlorat samhälle?

Oron  och rädslan sprider sig i Sverige. Människor runt om i landet känner en stor osäkerhet inför framtiden. Det handlar om det egna eller närståendes arbete, den egna försörjningen, trygghet vid sjukdom/arbetslöshet/ålderdom, om de egna barnen kommer att få en bra skolgång, om det finns fritidsmöjligheter för dem, om det finns en bra sjukvård när det behövs, om det finns hjälp med mera. En oro och rädsla som måste tas på fullt allvar men som det tyvärr inte görs. I en tid när samhället borde byggas starkare har istället marknaden fått ta över där den enskilde lämnas år sitt eget öde. Samhället går därmed förlorat.

Jag anser att det vi ser i Sverige, och har sett under en längre tid, är hur vi förlorar samhället till förmån för marknaden. Samhället backar undan från område efter område. Människor lämnas åt sitt eget öde. Lyckas de inte har de själva sig att skylla är budskapet. Tillgången till pengar blir avgörande för hur ditt och dina närståendes liv kommer att gestalta  och utveckla sig. För den som har mycket pengar finns mer livschanser än för den som har lite. Med ett fungerande samhälle kan denna skillnad suddas ut och ojämlikheter förvandlas till jämlikheter.

Den oro och osäkerhet för nuet och framtiden som finns har vi kunnat se tidigare i historien. Under 1920-talet dominerade tanken om att marknaden kunde lösa allt. Trots det skakades Europa om av ostabil ekonomi och spekulationer. Börskraschen i New York i slutet av 1920-talet skakade om Europa, vilket fick återverkningar ända fram till 1945. Miljoner människor blev arbetslösa, samhällen backade och förlorades. I det läget valde människor i olika länder att söka efter någon som kunde skapa ordning, som kunde återskapa en form av tro på samhället och inge hopp om en bättre framtid. Om det kryddades med en enkel orsaksmodell blev det lättare att finna det man sökte efter.

Fram växte extrempartier på både både vänster- och högersidan. I det ena landet efter det andra i Europa fick högerextrema partier makten. Fascismen och nazismen bredde ut sig, tillsammans med andra högerdiktaturer. Dessa partier gav en förklaring till varför det var som det var, gav svar på hur det skulle lösas och gav hopp till människor om att samhället skulle komma tillbaka och därmed en bättre framtid. Egentligen användes "samhället" som ett alibi för dessa partier till att införa enpartistater istället. Samhället underordnades partiets existens.

Vi har sett samma sak utvecklas rörande det förlorade samhället från 1970-talets oljekris fram till i dag. Med nyliberalismens intåg ökade detta än mer. Tron på att marknaden skulle lösa allt och människor skulle bli vinnare. Facit gick snabbt att se. Miljoner människor förlorade sina jobb. Många förblev arbetslösa medan andra fick lägre betalda arbeten. Kraven ökade på den enskilde medan samhällets åtaganden minskade på område efter område. Samtidigt har regeringsmakten använts för att gynna vissa människor.

I spåren av detta har högerextrema partier vuxit sig allt starkare och hamnar i beslutande positioner. Vi har sett det ske i Frankrike, Italien, Österrike, Nederländerna, Belgien och Danmark. I Grekland har nu nazistparti fått ett allt starkare stöd och dominerar det civila samhället. I Ungern finns det ett högerextremistiskt parti som sätter dagordningen. I Sverige har Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen.

Det är i detta läge som socialdemokratin nu ska visa att vi vill bygga ett nytt och bättre samhälle där alla människor får plats, får möjligheter och hopp om framtiden. Låt alliansen pratar om plånboksfrågor. Människor är trötta på detta nu. De letar efter andra svar på sina frågor. Det går inte att bygga ett tryggare och bättre samhälle genom alla avdrag som har införts och kommer att införas.

Människors oro för sina barns framtid är ett typexempel. Föräldrar, men även far- och morföräldrar, oroar sig för hur barnen ska klara av skolan, om skolan kan ge hjälp, stöd och kunskaper. I detta läge väljer alliansen och Sverigedemokraterna att införa avdrag för läxhjälp. Istället för att stärka samhällets möjligheter att hjälpa alla barn väljer dessa fem partier att stärka vissa familjers möjligheter till att köpa läxhjälp till sina barn. Dessa familjer gör vad de kan för att hjälpa sina barn men barnen kan få ännu bättre hjälp genom att skola får mer resurser.

Det är genom att bygga samhället bättre som barnen får möjligheter till att lära sig, till att utvecklas och få bättre och fler kunskaper. Detta går inte genom avdrag utan genom att satsa på alla. Det vinner alla på. Tron på en bättre framtid kan därmed stärkas.

Vi ser det överallt. Vi lever i ett samhälle som har backat och fortsätter att backa från område efter område.Det är dags att bryta detta och åter börja bygga ett nytt och bättre samhälle. Socialdemokraterna ska ta denna möjlighet och visa vad det är för samhälle som vi vill skapa tillsammans med medborgarna.

Rovdrift på människor.

6 kommentarer:

 1. Du har så rätt, Folket känner oro, men det skrämmande i det hela är att detta är precis meningen och tanken när Reinfeldt och hans gäng kom i makt.
  Vad händer när allt är avreglerat, marknaden privatiseringen tar allt och staten är eliminerad och skyddet för folk försvinner.

  Vad händer då med de 150 000 som idag saknar a-kassa, de 94000 som är i FAS. Alla som kort sagt är arbetslösa, sjuka, ja även pensionärer lär inte vara förskonade.

  Den politik som Borg, Reinfeldt och ett gäng högerextrimister försöker genomföra är kaossamhället där man sedan får chans att avreglera och privatisera allt.

  Hela Idén testades första ggn i Chile 11 Sep 1973 när socialistiske ledaren Allende störtades och mördades. Sedan dessa har denna Milton Friedmantes spritt sig över Världen och 2006 hamnade den även i Sverige.
  Jag ser med oro för denna utveckling, vad händer när katastrofer sker, när människor är utan hjälp stöd från staten. Att inbilla oss att Privata marknaden ska hjälpa oss kan ni glömma.

  En privat marknad vill tjäna pengar inte nödvändigtvis hjälpa folk i nöd utan att få betalt.

  Samhället måste vara i balans, en privat marknad som tar allt är absolut inte bra, En stat som tar allt är heller inte bra.
  Utan balansen måste ske via symbios mellan privata marknaden och den statligt offentliga.

  Staten måste ha koll, skydda folket och samtidigt släppa människans skaparförmåga in i eget privat företagande.
  Men Staten får inte tappa greppet som Reinfeldt håller på genomföra.

  Att göra som Reinfeldt skilja sig och agera induviduellet är varken bra för honom själv eller Samhället om så sker. Vi måste skapa en gemenskap individuellt och en gemenskap politiskt där en offentlig sektor är stommen och tryggheten i våra liv.


  SvaraRadera
 2. Önska är enkelt, kräva är enkelt, skapa och göra är svårt.
  Den dag jag får läsa en analys om vad det är som pågår från S som inte bygger på att problemen handlar om de små skillnaderna mellan M och S, då kanske S rent av blir ett intressant och inte bara ett stort parti igen.

  SvaraRadera
 3. Det är därför som jag analyserar och försöker att förklara hur verkligheten ser ut. Utifrån det kan man skapa en politik som skiljer sig från moderaternas. Bra och intressanta inlägg.

  SvaraRadera
 4. Vi lever inte på tjugotalet längre. Det största hotet mot demokratin idag är islam, inte så kallade högerextrema partier.

  SvaraRadera
 5. Islam det största hotet? Lever vi på medeltiden eller?

  SvaraRadera
 6. Så det är islams fel att det är massarbetslöshet i Sverige och att denna kommer att öka? Så det är islams fel att barnfattigdomen ökar i Sverige? Är det islams fel att soppköerna ökar i Sverige? Är det islams fel att tågen inte går som det ska och att järnvägen inte byggs ut? Är det islams fel att den svenska skolan har försämrats?

  SvaraRadera