torsdag 20 december 2012

Ett försvarslöst tal av en tillbakablickande minister

I dagens Dagens Nyheter, på debattsidan, försöker Jan Björklund rädda sitt anseende rörande högskolan efter gårdagens artikel av Stefan Löfvén och Ibrahim Baylan. Med ett antal argument försöker han att gå till attack och sänka motståndaren. Intrycket efter att ha läst debattartikeln är att han försöker skylla ifrån sig och inte inser hur verkligheten ser ut.

Det måste svida rejält för Jan Björklund dessa dagar. Först går moderaterna in och tar över hela skolfrågan. Han får ett tack av Fredrik Reinfeldt för det som har gjorts men signalen från moderaternas ledare är att Jan Björklund har inget med framtiden att göra. Sedan kommer socialdemokraterna in och visar med klara siffror hur verkligheten ser ut och vad det är för politik på utbildningsområdet.

I år har 10 000 platser på högskolan försvunnit och nästa år ska 10 000 platser till försvinna. Det är närmare 20 000 platser på högskolan som försvinner, mitt i en lågkonjunktur. Jan Björklunds försvar är att högskolan byggs ut med 4 000 platser och att nedskärningen beror på att färre utlandsstudenter kommer hit. Det sistnämnda är intressant då Jan Björklund hävdade att införandet av avgifter för utländska studenter skulle leda till fler studenter. Om nu antalet utländska studenter från andra länder minskar borde dessa platser kunna finnas kvar för de svenska studenterna.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Arbetslösheten ligger på 7,5 procent, och beräknas ligga på 8,0-8,5 procent de närmsta åren, upp med 12,6 procent sedan förra året. Sysselsättningsgraden har sjunkit med 0,2 procent till 65,1 procent. Långtidsarbetslösheten ligger på 32,3 procent.

I detta läge väljer regeringen att skära ned antalet platser på högskolan med 16 000 platser (20 000-4 000). Ett läge där suget efter utbildning är stort från den svenska befolkningen väljer regeringen att skära ned. I ett läge där andra länder storsatsar på att bygga ut den högre utbildningen väljer Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund att göra tvärtom.

För Sverige som en kunskapsnation är det fel väg att gå. Sverige borde växla upp och satsa på att bygga ut med fler platser. Istället för att skära ned med 16 000 platser borde Sverige bygga ut med minst 30 000 platser. Det finns inte bara ungdomar som vill studera vidare utan även de som är över 25 år. Om Sverige ska arbeta utifrån det livslånga lärandet måste det finnas fler platser på komvux, yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan. Det finns många i 30-40-års åldern som vill studera till en ny yrkeskarriär. Den de har nu ser de att där finns inte framtiden inom. Ny yrkeskarriär är därmed lösningen om inte arbetslöshetens grymma klor ska slå in i dem med full kraft.

Många arbetslösa vill skola om sig, många som är på väg att förlora sitt arbete vill skola om sig, många på landets arbetsplatser behov av att förbättra sina yrkeskunskaper men också skola om sig. Jan Björklund ser inte dessa i hans debattartiklar. Istället är fokus på ungdomarna. När ungdomskullarna nu sjunker anser han att det därmed är naturligt att skära ned på platserna. Precis som att man är färdigutbildad och kommer att ha samma yrkeskarriär från det man är 25 år gammal. Det tänkandet tillhör 1900-talet.

Jan Björklund avslutar med att skriva att socialdemokraternas utbyggnad av högskolan ledde till att kvaliteten blir sämre. Det här är ett uttalande som han måste bevisa. Jan Björklund är känd för att slänga ur sig olika floskler som han inte backar upp med fakta. Det gör att han är en ihålig minister. Jan Björklund måste bevisa nu vad han menar och sluta snacka strunt. Han är under attack. Dagens debattartikel gjorde inte hans läge bättre.

Bengt Silfverstrand skriver om Magdalena Andersson och massarbetslösheten. Tord Oscarsson skriver om Konjunkturinstitutets rapport om att lågkonjunkturen fördjupas. Röda berget tar upp att Centerns nya partiprogram ger hopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar