söndag 30 december 2012

Gott slut och Gott Nytt?

Så här näst sista dagen på 2012 är det dags att göra en allmän reflektion över året som har gått för socialdemokraterna och vad som kan vara vägen framåt. Ett år som varit omtumlande och en framtid som kan vara spännande och växande för socialdemokratin. Jag hämtar inspiration från några artiklar i media. 

Året började som det förra slutade. Med en enorm turbulens där partiledaren Håkan Juholt ansåg att enda vägen ut ur kaoset var att avsäga sig partiledaruppdraget. Under någon vecka saknade partiet en partiledare. Ny utsågs till nästa kongress och det blev Stefan Löfvén. Opinionssiffrorna rasade men med en ny partiledare steg de igen.

Fokus för partiet var att få stabilitet, lugn och ro samt bygga ett nytt lag. På det politiska området handlade det om att återta initiativet i jobbfrågan, och till detta knyta utbildning, forskning och innovationer. För partiet innebar det lugn samt att en offensiv kunde inledas.

Under året har socialdemokraterna belönats av väljarna. Ifrån att ha legat kring 25 procent i mätningarna landade partiet kring 34-35 procent men mot slutet av året gick S bakåt till 31-32 procent av väljarstödet. En utveckling som ligger över valresultatet och förra årets bottensiffror men som är en solklar varning om att väljarna inte är nöjda och vill se mer av socialdemokraterna.

Socialdemokraterna har fått inre lugn och ro. Därmed har partiet kunnat fokusera mer på politisk utveckling. Ett av de steg som togs är att S ska vara ett framtidsparti. Det är ett parti som ska lyfta fram aktivitet, till skillnad från regeringens passivitet, tydligheten förbättras, vara framtidsinriktat, visa upp kunnighet, vilja att utveckla nya idéer och återskapa förtroendet av att socialdemokraterna kan leverera förbättringar. Ett mycket viktigt steg som signalerar att nu gäller det att tackla nuets och framtidens problem och utmaningar. Det får vara ett slut på att vara kvar i det förflutna.

För socialdemokraterna gäller det nu att leverera mycket tydligt varför S är ett framtidsparti. Vad är det för framtid vi vill se och kämpa för? Det är i detta som jag ser möjligheterna för socialdemokraterna att åter igen rycka åt sig initiativet och visa på varför vi är framtidskraften i svensk politik, värd att lägga rösten på.

Moderaterna har gjort allt vad partiet har kunnat för att vara i mitten och prata om de värderingar som väljarna anser sig ha. Värderingar som handlar om välfärdsstaten och trygghet. I retoriken har moderaterna hamnar här men i politiken finns det mycket som visar att M vill något annat. Dock har moderaterna fastnat här. I sin iver att vara ett parti i mitten har det blivit för mycket kramande om det förflutna istället för att möta nuets och framtidens problem och utmaningar.

Det är här som socialdemokratin ska säga: "Vi var med och byggde välfärdssamhället. Det är fortfarande viktigt att bygga vidare på. Välfärdssamhället är nyckeln till att vi ska klara av framtiden tillsammans. Dock vill vi socialdemokrater nu ta nästa steg. Vi ser hur saker och ting har försämrats. Klyftorna i samhället ökar, otryggheten ökar, människor förlorar sina jobb och har svårt att komma tillbaka, strukturen i ekonomin förändras och vi tappar jobb till andra länder, miljön förstörs och klimatet har förändrats. 

Vi tycker det därmed är dags att bygga det hållbara samhället. Ett samhälle som vilar på solidaritet, jämlikhet, rättvisa och trygghet. Ett samhälle som byggs för att skapa social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Det är ett samhälle som tar hand om oss alla, som ser ett värde i var och en av oss, där var och en av oss ser oss själva i andra, som gör det möjligt för oss, våra barn och barnbarn att förverkliga livsprojekt utan att vi förstör för varandra och alla andra. 

Ett samhälle som tar tillvara var och en av oss. Ett samhälle som tar hand om vår gemensamma jord på bästa sätt. Ett samhälle där marknaden styrs av oss människor och samhället stöttar och ger oss alla nya möjligheter i våra liv. Ett samhälle som vi bygger tillsammans och som ger var och en av oss frihet att forma våra egna liv. Ett samhälle som sätter människor och miljön först. Ett samhälle för alla."

Genom att tydligt tala om att vi vill bygga ett annat samhälle, och vad detta samhälle handlar om, visar vi upp varför väljarna ska välja oss. Vi kan inte och ska inte försöka att förbättra välfärdssamhället i små steg. Små steg som moderaterna snabbt kan kopiera. Om vi väljer att bygga ett annat samhälle, ett hållbart samhälle kan inte moderaterna kopiera det. För den förändringen innebär att politiken flyttas ifrån att i dag handla om den politiska mitten till att bli en mittenvänsterpolitik. Den sidan kommer moderaterna aldrig att gå för då måste partiet överge helt sin egen ideologi.

Socialdemokratin är känd för att ha en politik för full sysselsättning, social utjämning, tillväxt och modernisering. Politiken utformades utifrån detta då det ansågs vara bäst för alla människor i Sverige. Individen vann på detta. För att lyckas med detta ansåg socialdemokratin att vi måste bygga ett samhälle på gemenskapstänkandet, politiken kan och ska leda samt att via folkrörelsen kunna snabbt sätta press på sina egna att förändra till människors bästa för ögonen.

Jag tror på den vägen som socialdemokraterna måste slå in på. Det är vår berättelse om framtiden. Därmed blir det lättare att visa hur våra politiska förslag hänger ihop i byggandet av det hållbara samhället. Den grund som S har byggt sitt sätt att föra politik på är den väg vi måste gå. I dagens individfokuserade samhälle, där samhällets gemenskapsdelar bryts ned och lämnar fältet öppet för att de få som har bäst förutsättningar ska klara sig och där marknaden tar allt mer för sig, behövs en ny väg som ser till allas bästa. Regeringen för en politik som till en början ser ut att gynna många men när analyser görs visar det sig att det är de med mest pengar och makt som gynnas allra mest. Med socialdemokratisk politik var det alla andra som gynnandes först och mest medan de allra mäktigaste och rikaste fick komma sedan.

I det hållbara samhället behövs alla. Det är en väg som socialdemokraterna behöver slå in på rejält. Det är en vision som är tydlig samtidigt som den ger hopp om att vi faktiskt kan ge hopp om en bättre framtid. Det är tillväxt och modernisering av samhället samtidigt som det är ett samhälle som återigen sätter full sysselsättning och social utjämning i centrum. Alla blir vinnare av detta och vägen framåt. Låt politiken från och med nu fram till valdagen 2014 handla om framtiden.

Martin Moberg i en liten reflektion över det gångna året och vad som kan förväntas inför 2013. Bengt Silfverstrand om Olof Palm, framtiden och medborgarperspektivet. Ola Möller skriver om vikten av innehållet i det offentliga samhället för det styr partiernas utveckling. Martin Moberg lyfter upp vad alliansens ekonomiska politik handlar om samt att RUT-avdraget är en klassmarkör. Nils Erik Lindblom om EU som ett nyliberalt projekt. Johan Westerholm i en analys av det gångna året. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar