fredag 28 december 2012

Långsiktigt mål!

I ett par blogginlägg har jag diskuterat vad som orsakar arbetslöshet, speciellt den som Sverige nu befinner sig i. Denna handlar om att det är lågkonjunktur med medföljande bortfall i efterfrågan samt bygger på strukturförändringar i världsekonomin. Det gör att det behövs olika åtgärder för att komma tillrätta med dessa orsaker. Dels handlar det om kortsiktiga insatser men också långsiktiga. Det senare är något som både moderaterna (och därmed alliansen) och sverigedemokraterna missar.

Tittar vi noga på vår egen samtid och den framtid som ligger framför oss framträder linjer som är enorma utmaningar. Framför allt visar de på att vi måste sluta leva i 1900-talet, som alliansen och sverigedemokraterna gör, och leva i 2000-talet istället. Vilken av utgångslägena vi använder oss av talar om vilka lösningar som måste till.

Varken moderaterna eller sverigedemokraterna har riktigt insett vad det är för utmaningar som finns nu och i framtiden. Båda två är fullt upptagna att med kortsiktiga lösningar (alltid pratas det bara om ett budgetår i taget) bygga sina samhällen. I det ena ska marknaden styra allt mer medan i det andra ska det vara så lite invandrare som möjligt i det svenska samhället. Båda vill begränsa en del av löntagarnas makt och inflytande också.

Det vi i dagens värld kan se är att människor ses som slit- och slängvaror, människan överkonsumerar jordens ändliga resurser, jord/skog och hav förgiftas och förstörs. Stora mängder skog huggs ned varje år utan att ersättas av ny. Haven utfiskas. Jordar omvandlas till öken eller får stadsbebyggelse. Vattendrag förstörs och förgiftas. Kemikalier släpps ut utan en tanke på vem och vilka som drabbas negativt av detta. Människor utnyttjas till bristningsgränsen i form av att vara slavar (ja, slaveriet finns fortfarande) eller till mycket låga löner och usel arbetsmiljö som kostar löntagare livet. I rikare länder slängs människor ut och blir arbetslösa och är bara produktiva om de är friska till 100 procent. Människan ser hellre till den kortsiktiga vinsten än den långsiktiga kostnaden. En kostnad vi får i form av förstörd miljö, förändrat klimat och att människor far illa samt fattigdom.

Lågkonjunktur och strukturförändringar som förklaringar till dagens situation i Sverige gör att andra lösningar behöver komma fram. Byggd på vetskapen hur samtiden ser ut och vad som kan komma. För oss socialdemokrater är det därmed dags att ha ett långsiktigt mål i form av byggandet av det hållbara samhället. Ett sådant samhälle kan komma tillrätta med dagens och framtidens problem och utmaningar.

Det är ett annat samhälle som är lämpad att möta nuets och framtidens utmaningar på ett nytt och bättre sätt. Genom byggandet av det hållbara samhället kommer vi åt både efterfrågebortfall utifrån lågkonjunktur samt strukturarbetslöshet.

Det är social hållbarhet, ekonomiskt hållbarhet och ekologisk hållbarhet som är i centrum. Hela samhället (inklusive företag) måste tänka utifrån detta.


  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Byggandet av detta samhälle skapar helt andra konsumtions- och därmed efterfrågevanor. Det gör också att Sverige kan ta ledningen i strukturomvandlingen inom ekonomi och samhälle. Om Sverige väljer denna väg kan nya arbetstillfällen skapas inom ekonomin. I dag finns det redan företag som arbetar med hållbarhet men satsas det rejält på detta kan flera nya företag skapas och utvecklas. Det leder i sin tur till att fler nya jobb skapas. Därmed kan arbetslösheten sjunka. Sverige går ifrån att ledas runt i det som sker till att själv ta täten, ungefär som vi gjorde efter andra världskriget fram till 1970-talet. Skillnaden är att nu satsar vi verkligen allt på att skapa social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Det här är det långsiktiga målet. Byggandet av det hållbara samhället. Det är något som tar till vara på alla människor och deras förmågor och ger dem möjlighet att förverkliga sina livsprojekt. Människan går ifrån att ses som en slit- och slängvara till att bli en av de viktigaste för att kunna bygga ett bra samhälle för alla och miljön/klimatet. Det ställer helt andra krav på lösningar, både på kort som lång sikt. Det är dock den väg vi socialdemokrater vill gå.

I nästa blogginlägg kommer jag att diskutera de kortsiktiga lösningarna på hur Sverige ska kunna komma åt efterfrågebortfallet i svensk ekonomi och strukturarbetslösheten.

DN om nästa års ekonomi. DN tar också upp att sänkt restaurangmoms inte har gett lägre matpriser eller fler i arbete. Något som Alliansfritt Sverige också skriver om. En önskan om mer ideologi och framtidsbyggande. Centern och moderaterna i kamp mot varandra. Aftonbladet tar upp om ekonomin i USA. Bengt Silfverstrand tar upp att Olof Palme sågade vinstintresset i välfärden. Martin Moberg skriver om att ETC vill starta upp en dagstidning. Löntagarbloggen med viktig information om löntagares vardag.

2 kommentarer:

  1. Vad är det som får dig att säga att (den aggregerade)konsumtionen är central för krisen?

    SvaraRadera
  2. Marknadsekonomin är uppbyggd på konsumtion. När efterfrågan faller, oavsett vad det är för produkter eller tjänster vi talar om, vänder också konjunkturen nedåt. Man kan diskutera än mer nedåt och landa i att ekonomin i dag drivs av lån men ska drivas av riktiga pengar. Det vill säga att det är det vi får i lön som sätter den yttersta gränsen för konsumtionsutrymmet.

    SvaraRadera