lördag 19 januari 2013

Är låglönejobben vägen framåt?

Sverige behöver fler arbetsplatser och arbetstillfällen. Det skapas för få och har gjort det under lång tid. Bortfallet av 500 000 jobb under perioden 1991-94 skapade ett underskott på jobbsidan som inte har hämtats in sedan dess. För att klara av arbetslösheten behövs fler jobb. Det är här som striden står med tre olika sätt att se det på.

Fredrik Reinfeldt har pekat ut vägen för sin alliansen när det handlar om jobben. Han har nu tagit bort bladet från munnen och pratar om att det behövs fler låglönejobb. Det är dessa jobb som ska få ut människor i arbete, och därmed minska på arbetslösheten enligt honom. Orsaken till detta anser Fredrik Reinfeldt vara strukturarbetslöshet som flyttar jobb från Sverige till låglöneländer. För att kompensera detta behöver Sverige satsa på låglönejobb. Den sektor det satsas på är tjänstesektorn.

Det kan låta bra att det ska satsas på dessa jobb. Jobb som anses av Fredrik Reinfeldt och moderaterna vara lätta att få och kräver inte så mycket kunskaper. Till en början kan det verka vara rätt tänkt men det finns en rad problem som det inte går att se förbi.

Det största problemet rör hemmamarknaden. Hela servicenäringen är helt beroende av hemmamarknaden. Städning hos arbetsgivare, hotell eller hemma hos människor, restauranger, caféer med med flera är helt beroende hur hemmamarknaden ser ut och utvecklas. Dessa jobb och arbetsplatser är beroende av att människor i Sverige köper dessa saker. Allt står och faller med hemmamarknaden.

Alla inser snabbt att den svenska hemmamarknaden är för liten. Det finns ett begränsat antal svenskar i Sverige. Deras köpkraft utgör den yttre gränsen för hur mycket som kan konsumeras av servicetjänster, och tjänster överhuvudtaget. När den yttre gränsen nås kan inte dessa företag som är verksamma här expandera mer och kan inte heller anställa fler.

För att en hemmamarknad ska kunna fungera krävs nämligen följande. En befolkning som hela tiden ökar, människor som får allt mer i plånboken (via sänkt skatt, bidrag och/eller allt högre löner/pensioner) samt att staten går in och stöttar branscherna.

I och med att hemmamarknaden har sina begränsningar i det långa loppet tvingas staten gå in och stödja branscherna direkt så att de kan överleva. Utan stöd är vissa branscher mycket mindre. Dessa stöd går inte att ta bort utan måste fortsätta hela tiden. Stöden blir efterhand större och större. Det betyder att för att de så kallade avdragsjobben (inom RUT) ska kunna existera i framtiden i större omfattning tvingas staten gå in med dessa stöd och öka dem över tid.

Sveriges hemmamarknad är för liten. Vi är bara cirka 9,5 miljoner invånare. Det gör att det finns en begränsad kundkrets vilket gör också att det finns en begränsning i hur många arbetstillfällen som servicenäringen kan innehålla. Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt lön för folk ses av alliansen som en möjlighet (även om moderaterna håller emot här är det många moderater, även i dess topp, som anser att detta är en farbar väg och sakta men säkert är landet på väg åt detta håll) men då glömmer man bort marknadsekonomins grundfundament. Företag anställer inte fler än vad som behövs, även om det är billigare att anställa. Personerna behöver också arbetsuppgifter och dessa ökar bara i antal om efterfrågan på ett företags tjänster/produkter ökar.

Det betyder att med alliansens jobbskapande politik tvingas staten gå in med allt större subventioner och bidrag för att hålla branscher med låga löner under armarna. Mer och mer av statens resurser kommer att gå hit. För de som arbetar inom låglöneyrkena innebär det att deras köpkraft hålls fortsatt låg. De som arbetar med ett låglöneyrke har en låg konsumtionskraft. Denna bibehålls oavsett vilka bidrag som arbetsgivarna får. Det gör att köpkraften i Sverige hålls på en lägre nivå, vilket i sin tur gör att de svenska ekonomiska hjulen inte snurrar på som de skulle. Tillväxten hålls på en lägre nivå.

För de människor som har en låg lön är det något som skapar problem. De får vända på varje krona, bo billigt i dåliga lägenheter (oftast är det hyreslägenheter) och köpa mat som är ur näringssynpunkt riktigt dåligt. Dessa personer drabbas lättare av sjukdomar, barnadödligheten är högre samt de dör i förtid.

Det här är lätt att glömma men definitivt inget som Fredrik Reinfeldt berättar. Det är ett problem och ett mycket allvarligt problem. Självklart är dessa jobb och arbetsplatser mycket viktiga och bra. De ger jobb och sysselsättning åt anställda och arbetsgivare. Det är en näring som är mycket bra. Den kräver också utbildad arbetskraft, detta tillskillnad från vad moderaterna tro. Frågan är om det är enbart denna väg som Sverige ska fortsätta på eller finns det en annan väg att gå som också gör att den inhemska marknaden blir starkare, vilket gynnar servicenäringen stort och att jobben och företagen blir fler inom tjänstesektorn?

Det diskuterar jag i kväll.

När samhället sviker de sköraste i samhället. Bo Widegren ställer en fråga till stockholmarna. Samma sak skriver Martin Moberg om.

42 kommentarer:

 1. Jag noterar att du vill fortsätta och avskaffa många jobb inom t.ex tjänstesektor och göra dessa människor arbetslösa igen.

  1. Alla jobb behövs.
  2. Tjänster inom RUT har visat en exploderande ökning sedan introduktionen.
  3. RUT går samhällsekonomiskt ihop och ger till och med överskott i statskassan när viss omsättning och arbetstillfällen uppnåtts.
  4. RUT jobb ger de som arbetar bättre pension, sjukersättning etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska Sverige subventioner och stödja branscher som inte kan stå på egna ben?

   Detta är en mycket viktig fråga. Är svaret ja innebär det att vi också gå in och stödja andra branscher. Glöm RUT. Frågan är mycket större än så.

   Alla jobb behövs men regeringen satsar inte på att skapa andra former av jobb. Fokus ligger på låglönejobben. Sedan är frågan:

   Vill människor arbeta hela sitt liv i låglöneyrken?

   Jobb inom kunskaps- och exportindustrin ger mer i plånboken, högre pensioner, bättre förmåner med mera.

   Radera
  2. Det är ingen subvention om det är självfinansierande. Du föredrar arbetslöshet verkar det som, en märklig syn.

   Alla kan inte arbeta inom kunskaps- och exportindustrin , tjänster har vi stort behov av i Sverige, något du helt negligerar. Socialdemokraterna har byggt ett skattesystem son nästan omöjliggjorde tjänster, folk tvingades att måla, snickra och tapetsera själva etc.

   Radera
  3. Varför kan inte alla arbeta här? Jag är inte emot tjänster men om tjänsteekonomin ska bygga på det gamla traditionella synsättet på tjänster är inte det vägen framåt. Tjänsteekonomi som bygger på allt mer ökad kunskapsinnehåll, det vill säga allt högre förädlingsvärde, är det som behövs. Det är via den internationella handeln som svensk ekonomi kan växa. Så har det varit innan för Sverige och så kommer det att fortsätta att vara. Detta för att Sverige har för liten hemmamarknad.

   Man har faktiskt råd att köpa dessa tjänster utan bidrag. Det är väl bra att människor kan lära sig att själv göra sådana saker. Är det inte tänkt att människor ska kunna göra saker själv i detta samhället?

   Radera
  4. Om du läser mitt inlägg ser du att jag inte föredrar arbetslöshet. Det går dock att göra andra saker också som har större kort-men framför allt långsiktig effekt för människor och ekonomin.

   Radera
  5. Om nu RUT är självfinansierande när en brypunkt uppnåtts så har det noll och intet med andra saker att göra annat än att det kan ge ett visst överskott i statskassan som kan öppna för andra investeringar.

   Det bästa för människor som t.ex läkare och ingenjörer är nog att de ägnar sin arbetstid åt sina kunskapsområden och köper tjänster av experter på att måla, klippa häckar etc ...

   Radera
  6. Då kan de betala också för det.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. Pengarna kan användas inom andra områden och skapa överskott där med, till och med ännu större. Det är bra när människor med sina kunskaper kan jobba med det de har utbildning för. De klarar också av att klippa häckar, gräsmattor, målar och liknande. Man ska aldrig underskatt människors förmåga. Sedan är det bra för kroppen och knoppen att göra sådana saker.

   Radera
  9. En hjärtsjuk ska klippa häcken tycker du, det noterar jag. En läkare ska tapetsera istället för att arbeta extra med patienter , ok , det är din syn. Du föredrar som sagt att dessa inom RUT blir arbetslösa, du ser uppenbarligen ner på det du kallar låglöneyrken.

   Det finns inga pengar att använda inom andra områden om reformen är självfinansierande eller går med överskott, har du svårt att förstå det ? Den kostar inget för staten då .

   Svara på min fråga :

   Förnekar du att RUT vid en viss omsättning/arbetskraft ger plus i statskassan ?

   Radera
  10. Var någonstans anser jag att en hjärtsjuk ska klippa häcken? Jag har skrivit att personer som exempelvis är hjärtsjuka har behov av att få hjälp med att klippa häcken. Jag noterar att du vrider saker och ting så att det ska passa din åsikt.

   En läkare behöver vila och rekreation från jobbet. En utbränd läkare vill ingen annan ha.

   Ser ned? Nej. Jag har enorm respekt för dem som arbetar inom dessa yrken. Jag ser hur de sliter och ställer upp. Jag anser att de är värda högre löner. Samtidigt anser jag att staten ska inte subventionera marknader som inte klarar sig själv. Då verkar tycka tvärtom.

   Jag förnekar inte men jag anser att staten ska inte använda sina pengar till att subventionera marknader som inte klarar sig utan dessa stöd. Om marknaden kommer att ge plus så ska den också stå på egna ben.

   Förnekar du att de som tjänar över 60 000 kronor i månaden ska betala tjänsterna och vad de kostar fullt ut?

   Radera
  11. RUT ger människor möjlighet att än en gång kunna köpa tjänster när den extrema skattekilen slipats bort.

   Du vill att läkaren ska stressa med att klippa häckar, tapetsera hemma etc, inte bästa utnuyyjandet aqv en läkare och det skapar arbetslöshet för andra som kunde utfört tjänsterna ...

   Du anser att skattesänkning är subvention, trots att t.ex RUT betalar sig självt vid en brytpunkt... ett mycket märkligt resonemang.

   Radera
  12. Allt stöd till en bransch, även om den skulle vara självbärande, är en subvention. Detta eftersom om den tas bort kan inte branschen och den delen av marknaden stå på egna ben.

   Om en läkare köper en villa med häck, trädgård och liknande tror jag att den personen har gjort det för att den vill hålla på med det. Om inte så anser jag att då har den personen valt att göra det och får sedan betala vad det kostar.

   Alla kan inte få allting i detta samhället. Skattepengarna behövs till annat. Vad är det nästa vi ska subventionera? Bilbranschen? Databranschen?

   Radera
 2. Sverige kombinerar stor invandring av lågutbildade,
  svagt utbildningssystem och höga ingångslöner.
  Vad åtgärdas snabbast?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Satsa på utbildning.

   Det går att redan på två år att öka kunskapsnivån. Satsa på yrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Utbilda människor direkt på arbetsplatser. Det ger stort lyft.

   Radera
  2. Två års utbildning .. det ger inte många arbete...

   Radera
  3. På två år kan vi vända den negativa utvecklingen som svensk skola är i.

   Satsat på rejält kunskapslyft inom komvux och folkhögskola, fler platser på yrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar, utbilda människor direkt på en arbetsplats. Det ger resultat.

   Radera
  4. Höga ingångslöner? Vet du vad en 19-åring outbildad har som blir anställd inom hotell- och restaurang?

   Om du anser att folk ska ha låga ingångslöner, borde de då inte få låga ingångsräkningar? Det vill säga betala mindre i hyra, el, mat med mera?

   Radera
  5. Det kommer att ta ca 20 år att få en bättre fungerande skola. Att tro att det går på 2-3 år är helt orealistiskt.

   Lägre skatter för lågavlönade. Den som behöver hjälp får hyresbidrag etc.

   Radera
  6. Varför fungerar det i andra länder men inte i Sverige?

   Radera
  7. Vad fungerar i andra länder ?

   Vår skola har förstörts sakta men säkert under de senaste 40 åren, ditt parti har sitt stora ansvar också.

   Först ska vi ha en ny generation lärare, sedan ska detta in i systemet och implementeras, sedan ser vi inte effekter förrän barnen gått igenom grundskolan från start till slut .... Det lär ta minst 20 år.

   Radera
  8. Nu gäller det att hålla koll på rätt saker. Fram till och med 1990 låg Sverige i topp när det gäller skolan i världen. Vi låg i topp i alla mätningar. Vems skolpolitik låg till grund för den skolan? Jo, socialdemokratins. Efter 1994 har det gått utför. Vem genomförde nya läroplaner inom grundskolan och gymnasiet? Jo, det var faktiskt alliansen.

   Radera
  9. Skolan började försämras långt innan 1990. Ditt parti kommunaliserade den vilket inte var bra...

   Efter 1990 har väl ditt parti styrt rätt många av de åren ... det tar som sagt tid att vända skutan rätt igen och det kommer att ta många år.

   OPm det skulle ta bara två år borde ju skolan varit i topp under några av åren med S-regering t.ex 2004/2005 men så är inte fallet.

   Radera
  10. Men snälla Jonny. Alla undersökningar som gjordes visar på att fram till 1990 och ett par år framåt låg den svenska skolan i topp. Det kan du inte argumentera emot. Då förvränger du verkligheten.

   Det tar inte tid att vända skolan. Det går på max 2-3 år. Erfarenheter utomlands, men även i svenska skolor i Sverige visar att detta går.

   Radera
  11. Och socialdemokraterna har inte suttit vid makten sedan 1990 enligt dig ?

   Vända är en sak, att få en bra fungerande skola i topp tar mycket längre.

   Varför vände inte ditt parti skolan under 1-2 år under många av era regeringsår sedan 1990 ... ?

   Radera
  12. Socialdemokraterna satt vid makten efter 1994 men det partiet gjorde var att låta skolan få behålla lugnet och arbeta med det nya. Om ett nytt system skulle införas hade många elever hamnat i kläm och det hade blivit kaos i skolan.

   Det som missades att göra var att korrigera felaktigheter som uppstod på vägen.

   Sedan har Skolverket visat på att bland annat införandet av friskolor skapat stora problem i det svenska skolsystemet,

   Till skillnad från andra så väljer jag att inte att peka finger. Jag väljer att berätta hur det är, ta ansvar och komma med nya idéer som får Sverige att växa och bli bättre.

   Vad har du för nya idéer Jonny? Eller du väljer bara att försvara alliansen i allt den sidan gör?

   Radera
 3. "Den sektor det satsas på är tjänstesektorn.!

  Tjänsteproduktionen utgör ca 60 % av BNP. Kolla t ex här:

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Tjansteproduktionens-sammansattning/

  ROT/RUT i sammanhanget utgör endast någon procent av hela tjänstesektorn. I synnerhet RUT är att betrakta som "AMS-åtgärd" för lågtutbildad arbetskraft. Dessa kan dessutom utbilda sig om de vill: det finns ju ett antal olika möjligheter till det. MVH Karl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tjänstesektorn, den inhemska med fokus på den inhemska marknaden. Det behövs satsats på den exportinriktade industri- och kunskapssektorn.

   Radera
 4. Du skriver :
  "För att en hemmamarknad ska kunna fungera krävs nämligen följande. En befolkning som hela tiden ökar, människor som får allt mer i plånboken (via sänkt skatt, bidrag och/eller allt högre löner/pensioner) samt att staten går in och stöttar branscherna."

  Allt detta och resonemanget runt detta är ju helt fel.

  SvaraRadera
 5. Så du menar att en minskad befolkning gör att det finns mer pengar i den svenska ekonomin? Du menar att mindre pengar i plånboken ger mer pengar i den svenska ekonomin och att mer kan konsumeras?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Än en gång , du påstår felaktigt :

   "För att en hemmamarknad ska kunna fungera krävs nämligen följande. En befolkning som hela tiden ökar, människor som får allt mer i plånboken (via sänkt skatt, bidrag och/eller allt högre löner/pensioner) samt att staten går in och stöttar branscherna."

   NEJ. Befolkningen behöver inte öka, den kan vara konstant eller t.o.m minska så länge målgruppen för den givna tjänsten inte förändras eller att priset kan komnpensera bortfall etc etc.

   Nej, nänniskor behöver inte få mer i plånboken, de behöver vara beredda att betala det utsatta priset, att prioritera , kanske priset genom konkurrens t.om. sjunker eftersom tjänster kan produceras effektivare etc etc.

   Staten behöver inte gå in och stötta, däremopt har socialdemokratisk skattepolitik raserat svensk tjänstesektor inom vissa områden, ROT och RUT har åtgärdat lite av det.

   I fallet RUT är det ju t.o.m som så att det ger en statsfinansiell vinst efter att ett visst brytvärde på omsättning/anställda inom RUT uppnåtts.

   Radera
 6. Det du fokuserar på är en liten del av totalekonomin. Jag pratar om hela ekonomin.

  Kanske kan priset minska men generellt ökar alla priser istället. Om du fokuserar på hushållsnäratjänster innebär det att priset kommer att sjunka, det vill säga lönen för den som arbetar minskar.

  Om ROT och RUT hade varit konjunkturåtgärder hade det varit en sak men i och med att det ska finnas hela tiden gäller det jag skrev ovan. Vi kan se skattesänkningarna som har gjorts. Dessa har inte förhindrat massarbetslösheten.

  Det vi kan se är att RUT inte ger jobb totalt sätt i ekonomin. De tar istället arbetskraft från andra delar av ekonomin, som därmed förlorar på det.

  Vi kan se i USA hur låglönesektorn har minskat på medelklassens inkomster och därmed köpkraft. En köpkraft som istället har upprätthållits med hjälp av lån.

  För att en hemmamarknad ska generera nya jobb behövs det jag skrev i mitt blogginlägg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ALLA jobb är viktiga, det går inte att prata bara om stora företag som exporterar järnmalm etc. Dessa storföretag och teknikföretag är trots allt en liten del av vårt samhälle och har en tendens att vara mycket rörliga och flytta utomlands.

   Generellt är det många priser som minskar inom t.ex elektronikproduktbranschen etc. Dina generaliseringar håller inte.

   Förnekar du att RUT vid en viss omsättning/arbetskraft ger plus i statskassan ?

   Vilka jobb menar du att RUT har tagit från andra delar av ekonomin ?

   Arbetslösheten 2005 under ditt partis regering var lika hög som nu. Vad den skulle varit idag med S-politik vet vi inte men gissningsvis högre alternativt ett stort budgetunderskott och kraftigt höjda statliga lån... allt att döma av er historik vid makten.

   För att en hemmamarknad ska generera nya jobb behövs inte alls det du skrev.

   Det behövs en fungerande marknad som inte är söndertrasad av orimliga skatter vid köp av tjänster.

   Vi har massor av tjänster som folk skulle vilja anlita, men de väljer att själva klippa häcken trots hjärtproblem, måla huset, tapetsera etc eftersom priset för att betala en professionell att göra tjänsten är så hög pga skattekilarna. RUT och ROT har förbättrat det men ROT används på en sektor med yrkesfolk som redan har mycket att göra och driver därför bara upp priser generellt, RUT däremot medför att svarta tjänster blir vita och arbetslösa får meningsfulla arbeten med sociala försäkringar.

   Radera
 7. Låt oss börja 2005. Då rådde det lågkonjunktur.

  Tar arbete ifrån andra sektorer. Japp. Bidragen som nu går till RUT hade kunnat gå till den offentliga sektorn så hade den kunnat anställa personer här. Istället har det blivit tvärtom.

  Alla jobb är viktiga men med RUT har regeringen sagt att dessa jobb är viktigare än andra. Bland annat bryr sig regeringen inte om exportindustrin, som består mest av småföretag och mellanstora företag.

  Plus i statskassan? Det beror på i förhållande till vad. Bland annat visar en forskningsrapport att de svarta jobben är lika många som innan. Vill inte du att en bransch ska stå på egna ben?

  Det handlar om hela ekonomin i sin helhet. Fler jobb skapas inte på grund av prismekanismen och att priserna blir lägre. Tvärtom. Lägre priser på varor har inte gjort att arbetslösheten har sjunkit. Priserna har ökat under de senaste 10 åren.

  Elektronikbranschen är en bransch som Konkurrensverket har lyft fram, speciellt rörande telefonabonnemangen. Tittar vi på inflationsutvecklingen de senaste 10 åren ser vi att priserna ökar varje år. De ligger inte stilla eller backar.

  Det du berör i sista stycket har vi socialdemokrater sagt att de som är gamla och barnfamiljer ska kunna köpa dessa tjänster via subvention. De som tjänar bra med pengar och har råd med RUT ska också betala hela priset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog mer lågkonjunktur nu än det var 2005 ... då hade vi ca 150000 fler förtidspensionärer och trots det liga hög arbetslöshet, minst sagt illa.

   Förnekar du att RUT vid en viss omsättning/arbetskraft ger plus i statskassan ?

   Sluta prata om subvention och bidrag vad gäller RUT.

   Offentliga arbeten betalas med skatter, då måste skatter höjas vilket ger mindre privat konumtion , du vill alltså flytta över privat konsumtion till offentlig konsumtion. Vi ska hitta på fler jobb i offentlig sektor och skattebetalrna ska stå för fiolerna...

   Hur kan en bransch stå på egna ben om socialdemokraterna skjutit sönder knäskålarna på den med extrema skattekilar för köp av tjänster ?

   Ett fåtal stora företag står för en extremt stor andel av vår export, även där verkar du felinformerad.

   Lägre priser ger större marknad (fler köpare), detta i sin tur ger fler jobb i produktion av tjänster och varor.

   Väldigt mycket har blivit billigare, bensin (om man tar bort statens skatter) är billigare nu än när jag var ung och köpte den första litern i dagens priser. Samma med all elektronik, maten har blivit klart billigare än förr etc etc .

   Om ni riktar BIDRAG till ett fåtal så är det just BIDRAG, RUT är idag på en nivå att den förmodligen redan ger plus i statskassan, det vill du ändra genom att krympa marknaden och göra den till en kostnad för samhället, minst sagt märkligt men så tänker tyvärr många socialdemokrater (programmerade av socialismen).

   Är detta den politik som ditt parti kommer att driva så tror jag inte ni har en chans att bli valda, skulle ni trots det bli valda och driver detta med V (Mp är ju inte med er i frågan) så går det illa för Sverige med en haltande minoritetsröra från rödgröna hållet.

   Radera
 8. Det var lågkonjunktur 2005. Så du menar att av alla de som är arbetslösa idag så är en stor del förtidspensionärer?

  RUT är en subvention och ett bidrag till branschen.

  Vi kan diskutera fram och tillbaka länge om RUT vid en viss volym eller pris ger intäkter till staten. Dessa pengar hade kunnat användas mer effektivt i ex offentlig sektor. Om det ger en volym som ger plus i statskassan är det dags för staten att stoppa subvention och flytta över pengarna till ett annat område. En marknad ska stå på sina egna ben. Kan den inte göra det ska den inte ha hjälp.

  Du använder skattepengarna på annat sätt. Till exempel 2,2 miljarder från RUT och 8 miljarder kronor eller mer ifrån ROT. Sedan har du 5,4 miljarder kronor. Till det lägger vi alla skattepengar som försvinner iväg till skatteparadis från företag verksamma i den offentliga sektorn. Pengar finns. Det gäller att använda dem på ett annat sätt.

  Och ändå gör inflationen så att priserna stiger. Du får mindre för 100 kronor i dag än för 10 år sedan. Bensinpriset är högre i dag än för 10 år sedan. Samma sak med elpriset. Kläder är dyrare i dag.

  Och du vill subventionera och ge stöd åt marknader. Det går helt emot marknadsekonomiskt tänkande.

  Vi utgår ifrån människors behov och att det är dessa som ska styra. När skattepengar är inblandade är det behoven som ska styra. Det du nämner med den som är hjärtsjuk och tvingas klippa den egna häcken är ett exempel på att den som har låga inkomster har inte råd att köpa RUT äns med dagens subvention. För det är väl bättre att denna person som har behov av att få hjälp får det medan den som har 60 000 kronor i månaden eller mer får betala för hela priset. De har råd. Har de fyra timmar i vecka blir priset, pris 320 kr i timmen utan RUT, 1280 kronor. På en månad blir det 5130 kronor. Kom inte och säg att den som har 60 000 kronor i månaden eller mer inte har råd med detta.

  Jag tror definitivt vi kan bli valda av väljarna. RUT är inte vägen framåt. Det finns andra saker som kan göras som skapar fler arbetstillfällen, inkomster till människor och samhället.

  SvaraRadera
 9. Svara på min fråga :

  Förnekar du att RUT vid en viss omsättning/arbetskraft ger plus i statskassan ?

  Om du inte klarar av att svara på en så enkel fråga så är det ju meningslöst att diskutera med dig.

  Jag noterar att vi har ca 150 000 färre förtidspensionerade nu.

  2005 : ca 556000
  2012 : ca 400000

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Fortidspensionerade/

  Jag noterar arbetslösheten
  2005 maj 7.9%
  2012 sep 8.1%

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

  Du verkar förvirrad när det gäller RUT. Om nu RUT ger plus i statskassan så vill du avskaffa det ??? Dvs ta bort inkomster för staten... ?

  Du säger att dessa pengar skulle kunnat användas mer effektivt inom offentlig sektor. På vilket sätt ? Inom offentlig sektor generar de ju inga intäkter till statskassan ? Eller hade du tänkt dig att anställa ett par tusen trafikpoliser som dag i ända skulle driva in böter för fortkörningar ... ?

  Dina ord om att en marknad ska stå på sina egna ben brister i insikt. Som jag skrev tidigare så har socialdemokraterna skjutit sönder knäskålarna på den marknaden med extrema skattekilar för köp av tjänster ?

  Inflationen har hållits ner väldigt hårt, det borde du veta.

  Du förstår inte marknadsekonomi verkar det som, den fungerar inte när skattekilar blir runt 70-80% .

  Det är inte att subventionera att sänka skatter, det är att ge möjlighet för marknader att existera.

  Jag är själv hjärtsjuk med normal inkomst. Ändå har jag i många år klippt gräs och häckar för att spara pengar, tapetserat och snickrat av samma skäl. Med RUT så är det nu en prisnivå som är rimlig när den extrema skattekilen slipats av.

  I ditt Sverige ska människor inte ges chans att arbeta om de har låg utbildning, de ska istället tvingas till arbetslöshet.


  SvaraRadera
 10. I mitt Sverige ska de som har behov få stöd och hjälp. Jag anser att den som klarar av att göra saker själv och tjänar mycket pengar också har råd att betala vad det kostar. Resten ska jag kommentera snart.

  SvaraRadera
 11. Jag anser att det fanns de som tyvärr fick förtidspension men som ville arbeta och fick inte. Ett sådant system är inte bra. Sådant måste förändras. Dock har systemet inte blivit bättre av alliansens politik. Det är minst 400 000 som får förtidspension. Det som behöver utvecklas är två saker. Dels en rehabiliteringskedja värd namnet. Det behövs ett annat tänkande för att hjälpa människor att finna ett arbete som passar. Vilket innebär att för det andra att arbetsmarknaden måste ta ett större ansvar för att få in dessa människor också. Arbetsmarknaden måste ge alla en plats att vara med och bidra utifrån.

  Jag anser att ska ROT och RUT finnas ska det vara under lågkonjunktur. När det är högkonjunktur har människor mer råd och kan betala vad det kostar. Människor som har behov ska få möjlighet att få hjälp för att kunna klara av att bo och leva. Där kan det finnas en möjlighet att ha RUT kvar.

  Det som gäller gäller för hela tjänstemarknaden. Det är intressant att se att det finns tjänstebranscher som människor gladeligen köper tjänster inom, trots att det inte kan dras av för RUT. Jag anser att det handlar om synen på exempelvis städning i hemmet. Man är inte bredd att betala för vad det kostar. Det visar vilken syn vissa människor har. Jag säger så här. Hade jag tjänat 60 000 kronor eller mer i månaden hade jag aldrig använt mig av RUT. Jag hade gladeligen betalat vad det kostar.

  En marknad som inte kan stå på egna ben ska inte ha något stöd. Även om det på längre sikt skulle innebära att statskassan skulle få plus är det fel sätt att använda pengarna på. Satsning på exempelvis exportlotsar till små- och medelstora företag är en mycket bättre investering av skattepengar.

  Att använda pengarna inom offentlig sektor är väl använda pengar. Mer personal inom förskolan och skolan ger skattepengar, arbetsgivaravgifter och så handlar personalen för sina pengar. Samtidigt kan det innebära att besparingar görs på lång sikt. Dessa pedagoger kan förhindra att barn hamnar i utanförskap. Vet du om att 100 barn som hamnar i utanförskap (antal som finns i varje kommun), begår brott, har inget arbete och liknande kommer att kosta samhället 2,6 miljarder kronor? Gissa var pengarna behövs bäst....

  SvaraRadera
 12. Om vi ska subventioner marknader ska vi diskutera vilka marknader som kommer att skapa mycket nya arbetstillfällen, gör att vi klarar av den globala konkurrensen samt får fram nya framgångsrika företag som växer och växer. RUT-marknaden är inte en sådan då den är helt fokuserad på hemmamarknaden. Det vi också kan se är att svenska RUT-företag nu utsätts för konkurrens från utländska företag som kommer hit med sina lägre priser.

  SvaraRadera
 13. Jag håller helt med om att antalet förtidspensionerade ska minska ned till det antal som det måste vara av merdicinska skäl.

  Alliansen har som sagt fått ned siffrorna från 555000 till 400000. Du säger att alliansen inte fått systemet bättre ... siffrorna säger annorlunda.

  Utanförskapet är ett av våra största samhällsproblem och ett av de svåraste att lösa. Men det betyder inte att man ska ge upp som ditt parti gjorde senast ni regerade och jaga människor ut i utanförskap i onödan.

  Du ignorerar den skattekil som ditt parti byggt upp för att köpa tjänster där själva arbetskostnaden är den stora kostnaden i tjänsten, då blir skatteeffekten absurd och tvingade ut tjänsten i svart marknad eller gör-det-själv.

  Det är resultatet av din ståndpunkt.

  De som arbetar inom det offentliga betalas i huvudsak med pengar som fås in via skatter från den offentliga sektorn. Du byter privat konsumtion mot offentlig konsumtion, inget annat.

  RUT har noll och intet med global konkurrens att göra, det är en inhemsk marknad av tjänster, du vill inte att den ska finnas och vara en vit marknad, du vill tillbaka till tiden före RUT.

  Vi ska inte subventionera marknader (t.ex genom inköp av svensktillverkad krigsmaterial för dyra pengar).

  Vi ska avskaffa extrema skattekilar som dödar marknader, det är inte subvention.

  SvaraRadera
 14. När det handlar om siffrorna har följande hänt. En del har blivit pensionärer, en del står som arbetslösa men anses för sjuka för att kunna arbeta, en del är arbetslösa och inskrivna, en stor del har återvänt till Försäkringskassan medan en del helt enkelt har försvunnit helt ur systemet och försörjs på andra sätt.

  Det som saknas Jonny, och det tycker jag du ska erkänna, är en ordentlig rehabiliteringskedja som utgår ifrån individens egen läkningsförmåga och som sätter samhällets alla resurser till denna persons förfogande.

  Gav upp? Nej. Det var tvärtom. Det gavs inte upp utan arbetades på olika sätt med det. Dock hade mycket mer kunnat göras och gjorts snabbare.

  Om vi nu ska prata om skattekil borde det mest naturliga vara att exempelvis sänka arbetsgivaravgiften helt och hållet för arbetsintensiv produktion istället för att gå in och subventionera delar av ekonomi, speciellt låglönejobben. Varför inte sänka arbetsgivaavgiften inom kulturen, turismen och den kreativa ekonomin som behöver många människor?

  Exakt Jonny. Bra att du erkänner att RUT bara har med den inhemska marknaden att göra. Det gör att den är mycket känslig för hemmamarknaden, en marknad som är för liten för att kunna klara sig själv. Det vi ska fokusera på är att satsa på jobb som har högre förädlingsvärde, högre kunskapsinnehåll och som drar in mycket pengar.

  Du vet väl om att en stor majoritet av de som arbetar med RUT har timanställningar eller är behovsanställda?

  SvaraRadera