söndag 13 januari 2013

Den "lille" människan i centrum

Både alliansen och Sverigedemokraterna försöker jaga väljare över hela linjen. De inriktar sig på att visa för människor hur dessa drabbas på grund av att vissa grupper "skor sig" på deras bekostnad. På det sättet ska de få stöd för sin politik och svar på människors frågor. Både dessa sidors problemanalys och svar är förödande för Sverige på både kort som lång sikt. För socialdemokraterna handlar det om att visa på hur verkligheten ser ut för den "lille" människor, berätta om våra lösningar samt hur alliansens och sverigedemokraternas politik slår helt fel. Gör S det kommer partiet att få rejält stöd i opinionen.

Alliansen och Sverigedemokraterna har förföriska budskap. Budskap som pekar ut olika grupper av människor som snyltare och som inte bidrar. De lever på andra människor. Så kallad "fakta" sprids och blir "sanningar". "Sanningar" som påverkar människor tänkande. I grunden inte så konstigt efter som människor anser att socialdemokraterna är osynliga, ligger för nära moderaterna och har inte svaren på människors frågor.

Jag har under en tid lyssnat och diskuterat med människor om hur deras vardag ser ut och vad de oroar sig för. Invandringen är en fråga som dyker upp. Önskan finns att något görs. Utifrån det skulle man kunna tro att det handlar om denna fråga men när ytterligare frågor ställs som går ned till djupet, det som människor oroar sig över, framträder en annan bild.

Det är en bild där människor

1: Känner sig svikna av samhället. Människor som anser sig göra rätt för sig, som sliter på olika sätt för att få sitt och sina nära och käras liv att gå ihop, som tycker att samhället ska handlar om rättvisa och jämlikhet känner sig svikna. De ser hur deras löneutveckling är dålig. Det finns kvinnor som arbetat 30 år inom kommunen, kök, som har en lön i dag på 21 000 kronor. De ser hur de har fått fler arbetsuppgifter, tyngre arbete, har en dålig löneutveckling men som också ser hur deras pension kommer att bli låg. Så pass låg att det är frågan hur de ska kunna forma ett eget pensionärsliv som är bra och ger livskvalitet. De är rädda att de inte ska kunna klara sig. De har offrat och ställt upp för samhället men anser att det är slut på detta. De vill ha förändringar, förändringar som gör att de får det bättre både nu och i framtiden.

De ser hur de rika berikar sig allt mer medan de själva har svårt att få vardagen att gå ihop på sina låga inkomster. De är arga på hur de som tjänar bra med pengar kan via avtal, fiffel och båg tillgodgöra sig avgångsvederlag som vida överstiger vad den vanlige människan kommer att tjäna under hela sin livstid. Ingen verkar stå för den jämlika och rättvisa linjen i samhället och politiken. Samtidigt tycker de se att andra grupper verkar ha det bra och undrar hur det kommer sig.

2: Oro att vara ute på gator och torg. De upplever en inre rädsla över att vistas ute på gator och torg. De upplever ungdomsgäng som ett hot. De ser hur brottsligheten slår mot människor. En rädsla finns att själv eller en närstående drabbas.

3: Var är jobben? Människor förlorar sina arbeten. Andra oroas över risken att förlora arbetet. De ställer sig frågan var de nya jobben finns. Vem ska skapa de nya jobben? Människor vill ha ett arbete att gå till och få sin inkomst via. Människor vill vara med och bidra samt utveckla. Det upplevs att samhället inte tar detta på allvar. Det upplevs att det är färre arbetstillfällen och allt fler som slåss om de jobben som är kvar.

Sverigedemokraterna exploaterar detta fullt ut. De pekar ut invandrarna som det största problemet. I områden där det bor fler invandrare blir det dessa som blir den "andre" som skor sig på den "lille" människans bekostnad. Diskussionerna kommer att handla om att det är fel på invandringspolitiken, invandringen måste stoppas, Sverige klarar inte av att ta emot fler, invandrarna har hur mycket pengar som helst med mera men egentligen diskuteras inte människors verkliga problem och oro.

Det här är myter som Sverigedemokraterna utnyttjar till sin egen fördel och spär på med felaktiga fakta. Det görs medvetet. De vet om att deras "fakta" får dessa människor att fastna för. Det är enkel argumentation och orsakssammanhang som tilltalar människor. För "Det måste ju vara så." Sverigedemokraterna bryr sig inte om "den lille människan" utan utnyttjar dennes oro. För om Sd hade brytt sig hade partiet valt att inrikta sig på att förändra systemen, inte skapa konflikt i Sverige mellan grupper.

Detta måste socialdemokratin knäcka rejält en gång för alla. Det jag lyfte upp i de ovanstående tre punkterna är inte de enda punkterna. Det finns fler men jag valde att lyfte upp dessa. Socialdemokratin måste visa att vi lyssnar på människor och visar hur vi ska komma tillrätta med dagens problem.

Jag anser att det är mycket viktigt att forma en politik för "den lille människan". Jag har all respekt för att vi fokuserar på att slå undan benen på Anders Borg för att han inte följer budgetreglerna men den vanliga människan bryr sig inte. För den är det viktigare att vi berättar hur vår politik ska förbättra för människor.

Jag vill här komma med ett förslag inom de tre punkterna ovan.

1: Förändra pensionssystemet så att placeringsdelen minskar och att människors hårt intjänade pengar inte försvinner i spekulationer. Människor vill inte att deras pensionspengar försvinner. Här behövs en förändring. Samma sak med löneutvecklingen. Socialdemokraterna ska arbeta för att tillföra mer resurser till kommuner och landsting så att lönerna kan höjas. Anställda ska känna att det arbete de gör blir premierat och de sedan slipper oroa sig för sin pension.

Se till också att förstärka den progressiva skatteskalan. Låt de som tjänar mycket pengar också betala mer i skatt. Bonussystem och liknande behöver beskattas hårt. Vanliga människor känner att allt mer av samhällets beskattning läggs på dem medan de rika slipper undan. Det finns för många kryphål i dagens skattelagstiftning. Här behövs det tätas.

2: Få ut fler poliser på gator och torg samtidigt som fler administrativ personal anställs. Det är orimligt att poliser ska lägga ned mycket tid på pappersarbete istället för att vara ute i samhället. En sådan förändring skulle innebära förbättringar. Poliser ute skapar trygghet.

3: Exempelvis utbildningssatsningar, innovationer, forskning och mer pengar till kommuner och landsting för att kunna anställa är klockrena satsningar som ger framtidstro men som också ger människor arbete idag.

Socialdemokraterna behöver fokusera på att visa vilka helhetslösningar som vi har. Visar vi det kommer väljarna att ge S ett allt större stöd. Byggandet av det hållbara samhället är det samhällsprojekt och vision som vi ska föra ut. Vi ska visa hur vår politik får den "lille människan" att hamna i centrum genom att skapa detta samhälle. Människor ska känna att med socialdemokraterna kommer det att bli en annan politik och ett samhälle.

Det tänker jag arbeta för.

Aftonbladet visar att vi måste komma åt den nya aristokratin. Peter Wolodarski visar på hur felaktiga den politik som högerregeringarna i EU bedriver, politik som alliansen med Reinfeldt och Borg i spetsen stödjer, något som Ola Möller också skriver om. Martin Moberg funderar över vad en integrationsminister gör. Tord Oscarsson lyfter upp att arbetslösheten ökar mest i Sverige, jämfört med resten av EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar