tisdag 1 januari 2013

En ny värld - nya utmaningar

Vår världskarta håller på att ritas om. Inte geografiskt men däremot ekonomiskt, socialt och kulturellt. Den stora och sammanhängande västekonomin håller på att backa och fram träder Kina, Indien, Brasilien, Syd- och östra Afrika som nya ekonominska nav. Lägg till sydöstra Asien så har vi dynamiska regioner som växer så det knakar. I denna nya värld måste det gamla EU finna sin nya roll. En roll som inte längre är längst fram.

Krisen för EU handlar inte om eurokrisen. Självklart är den mycket allvarlig och slår stenhårt mot de enskilda länderna, dess invånare och hela EU. Eurokrisen är egentligen bara en del i ett mycket större problem för EU. Det handlar om förändringen av den ekonomiska världskartan. En förändring som slår mot EU och dess framtid.

Världen av i dag är inte samma som den var efter andra världskriget. Den är inte längre samma som den var år 2000. Världen förändras och med den måste också EU förändras men det har inte skett. EU är fortfarande fast i 1900-talets tänkande med den fria marknaden och nyliberalismen i centrum. Krisen för EU-området, specifikt euroområdet, fördjupas genom att politiker genomför tuffa besparingsprogram inom den offentliga sektorn och ekonomin. Det skapar massarbetslöshet och i dess fotspår fattigdom.

Samtidigt fortsätter resten av världen att avancera framåt. Nya ekonomier växer sig allt starkare. I dag finns det helt andra regioner i världen som är viktiga ekonomiska nav för världsekonomin. Detta inträdde på allvar med Kinas, och sedan Indiens och Brasiliens, stora steg in på världsarenan. EU:s dominans knäcktes en gång för alla av finanskrisen samt det havererade miljömötet i Köpenhamn 2009. Här blev det klart för alla som följer vad som händer att EU kördes över av andra länder. EU, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, insåg inte vad som var på väg att hända. EU:s länder insåg inte då och har svårt att inse det i dag att EU är omsprungen av andra länder. Det ställer helt andra krav på denna kontinent, inklusive Sverige.

Högerpartierna vill gärna vara framåttänkande men de har inte med sig moderniteten. Orsaken är att de bygger sig ideologi på konservatismen samt ekonomin på den bakåtblickande nyliberalismen. Nyliberalismen handlar egentligen om den ekonomi som fanns på slutet av 1800-talet och fram till 1932 då andra tankar trädde in på världsarenan i form av Keynianismen. I Sverige vill gärna Fredrik Reinfeldt och moderaterna tänka framåt men vi kan se i deras politik att det handlar om samma politik som förr. Det är skattesänkningar och avdrag. Båda som gynnar de mer välmående grupperna i samhället mest. Socialförsäkringssystemen hålls tillbaka och människor utlämnas åt sig själva.

Högerpartierna i Europa tror att den rätta medicinen handlar om att skära ned. Massarbetslösheten är en kostnad de är beredda att ta då det är tänkt att rädda samhället och ekonomin på längre sikt. Medborgarna behöver disciplineras för det är dem som har gjort fel. Detta med att skära ned har vi sett tidigare i världshistorien, närmare bestämt 1920-talet. Då skulle det också skäras ned eftersom ledande politiker och ekonomer ansåg att marknaden skulle själv klara av det. Det blev massarbetslöshet som bet sig fast i samhällena. Oro och hopplöshet kom och människor såg framtiden som något mörkt och hotfullt. I denna mylla kunde extrema partier på både höger- som vänstersidan växa sig starkare och slåss om makten.

Samma medicin som användes då av högerpartierna används nu i avdammad skepnad. Det vi kan se är att det är fel väg att gå. EU grävs allt längre ned. EU tappar än mer mark gentemot andra länder och regioner med massarbetslöshet och fattigdom breder ut sig allt mer. Denna utveckling förstärks nu. En förändring som ställer höga krav på alla som vill se en annan utveckling, speciellt på oss i Sverige. Ska EU och dess länder fortsätta att ledas av bakåtblickande högerpartier? Framtiden måste mötas ur ett hoppingivande perspektiv. Det kan och ska socialdemokratin leverera.

Svd om världens konflikthärdar. Det som är bra enligt högerpartierna i Europa för EU ses som ett hot mot världsekonomin när USA är på väg åt samma håll. Om Tyskland och årets val där. Utvecklingen i Mellersta Östern. Förändringarna i Hallstavik visar vad som händer här och nu. Martin Moberg skriver om den sänkta restaurangmomsen och vad som har hänt. Staffan Lindström om nya ordet Borgberäkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar