onsdag 2 januari 2013

EU - vilse?

I natt, svensk tid, blev det klart att nedskärningar och skattehöjningar för det amerikanska folket skjuts framåt. För de rikaste väntar däremot skattehöjningar, liksom skatt på reavinst- och kapitalvinstskatter. Hela världen drar en suck av lättnad men frågan är varför det som anses vara skadligt för USA är bra för Europa.

Vi har under ett par år fått läsa, lyssna på och se i media hur viktigt det är att de europeiska länderna skär ned på den offentliga sektorn och ökar skatterna. Det för att de enskilda ländernas respektive ekonomi ska komma i balans. Den vägen har lyfts fram som oerhört viktig av allehanda borgerliga politiker, speciellt i Sverige. Anders Borg har uttalat sig om det riktiga i denna inriktning. När samma politiker har uttalat sig om samma medicin för USA är ljudet ett annat. Då protesteras det och det pratas om hur det påverkar världsekonomin negativt. USA måste ta en annan väg.

Det är här som vi alla behöver stanna upp och fundera på varför två olika mediciner föreskrivs för likartade problem.

Jag anser att det finns en annan förklaring som handlar om ren ideologi och att EU ses som delar av en helhet, inte en helhet i sig själv. Det gör att vägen för EU går nedåt medan motsvarande för USA är att det går uppåt.

I EU styrs politiken och ekonomin utifrån nyliberala värderingar. I den anses det var viktigt att strama upp och minska på den offentliga sektorn samtidigt som kampen för låg inflation är satt före full sysselsättning. Det gör att de borgerliga politikerna i hela Europa biter sig fast i denna ideologiska övertygelse. En övertygelse som kraschlandade den västerländska ekonomin 2008-2009. De borgerliga politikerna fick extra möjlighet efter denna finanskris på grund av eurokrisen. Då sjösattes den nyliberala agendan igen i tron att hårda tag och åtstramningar leder till förbättringar på längre sikt. Priset för detta är i form av massarbetslöshet och sämre ekonomi men det är regeringarna beredda att acceptera eftersom det är en naturlig del när marknaden ska kunna korrigera alla fel som har begåtts, speciellt av politiker.

Det finns en rad problem med det. Bland annat att en sådan politik försämrar och förvärrar läget samt kommer inte åt grundproblematiken.

EU borde ta en annan väg. Det pratas om att EU:s länder, de som vill, ska kunna fördjupa sitt samarbete på olika plan. Kanske kan rent av EU:s länder börja slås ihop och EU bli en stat. Om detta ska lyckas behöver EU mycket mer tid på sig. De politiker som vill se denna utveckling, och se denna genomföras snabbt, gör det utifrån att de anser att nu finns chansen. De är beredda att köra över sina egna befolkningar i denna fråga. Detta eftersom det är nödvändigt enligt dessa politikers synsätt.

Jag anser att istället borde EU fokusera på att göra saker här och nu med blicken mot framtiden på ett annat sätt. EU borde våga reformera sin budget bort ifrån jordbruksstöd till satsningar på utbildning, infrastruktur och forskning. EU har allvarliga problem med att det skapas för få jobb. Antalet jobb har minskat på grund av krisen men också under en längre tid på grund av den globala konkurrensen. EU har varit upptagen med att gräla inbördes, skydda ett gammalt tänkande och gammalt ekonomiskt tänkande istället för att inse vad som pågår runt om i världen. Mäta gurkor och komma med detaljstyrningar för de enskilda staterna har EU varit intresserad av. Energin har lagts på fel saker.

Nu ska inte energi läggas på att skapa en EU-stat utan istället på att få fart på ländernas ekonomier och få ned arbetslösheten. Fler jobb behöver skapas. Människor behöver utbildning. Det är sådana satsningar som får fart på den enskilda länderna som gör att deras intäkter ökar. Därmed kommer de bort ifrån budgetunderskott och snabbare få kontroll på statsskulder. Det som ger intäkter till ett land är att det är full sysselsättning. Det är den politiken som behövs.

Svenska Dagbladet om vilket vägval som världen står inför. Bo Widegren om maktens arrogans för folket. Göran Johansson tar upp hur fel den tyska åtstramningspolitiken är för Europa.

3 kommentarer:

  1. "Mäta gurkor och komma med detaljstyrningar för de enskilda staterna har EU varit intresserad av. Energin har lagts på fel saker."

    Jo... - EU är nog inne på "fel spår" - som jag ser det.

    Men låt oss hoppas på att dom kommer till NYA insikter år 2013 !

    SvaraRadera
  2. Det behövs ett annat tänkande rörande EU.

    SvaraRadera