torsdag 24 januari 2013

Fredrik Reinfeldt är helt ute i jobbfrågan

I går presenterades en prognos över bristyrken i inom en mycket kort framtid. Samtidigt med detta visar det sig att arbetsgivare fortsätter att leta med ljus och lykta efter nya medarbetare men kan inte finna dessa då människor inte har rätt utbildning. Arbetsgivare har stort behov av arbetskraft men får inte tag i någon. Nu är det stora problem men dessa kommer att bli än större inom ett par år. På 10 års sikt blir problemen ännu större. Arbetsgivare har behov av utbildade nya medarbetare. Vad är Fredrik Reinfeldts svar på detta? Jo, att Sverige ska skapa fler låglönejobb.

Redan 2010 kunde vi alla få ta del av en undersökning som Svenskt Näringsliv hade gjort bland företagare. Det visade sig att var femte rekryteringsförsök hade misslyckats eftersom arbetsgivaren inte kunde hitta nya medarbetare trots att de letade med ljus och lykta efter dessa. I fjol fortsatte detta i Sverige, däribland i Jönköpings län. I Svenskt Näringslivs undersökning av rekrytering under 2012 visar att företag med färre än 10 anställda uppger hälften att att de har tvingats att tacka nej till order och uppdrag på grund av svårigheter att finna nya medarbetare med rätt kompetens. Fyra av tio har tvingats att "skjuta på planerad expansion med hänsyn till deras svårigheter att rekrytera medarbetare."(sidan 3).


Det finns bristyrken i Sverige. I år är det bergsarbetare, gruva, mjukvaru- och systemutvecklare, ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metall, civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi, IT-arkitekter, civilingenjörer, bygg och anläggning, läkare, civilingenjörer, elkraft, soldater, förskollärare, kockar, lastbilsmekaniker, byggnadsplåtslagare, VVS-ingenjörer, operationssjuksköterskor, testare och testledare, sjuksköterskor, psykiatrisk vård, byggnadsingenjörer och byggtekniker samt sjuksköterskor inom akutsjukvård, maskinbefäl på fartyg. Inom 5-10 år är det teknikyrken, datayrken, läkare, vidareutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, dentala yrken, flertalet byggyrken, kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete samt flera läraryrken.


Till dessa går det att lägga andra bristyrken, dock inte samma brist som ovanstående men ändå ha brist. Det många har gemensamt är att yrkena ställer krav på utbildning.

Vad är Fredrik Reinfeldt svar på detta?

I morse lyssnade jag på Go morron Sverige. Där var Fredrik Reinfeldt med. En journalist intervjuade honom om jobben i Sverige. Fredrik Reinfeldt hade pratat på något möte igårkväll i Davos och lyfte upp ett stort problem i Sverige som försvårade anställningar. Enligt Fredrik Reinfeldt är svaret att det behövs mer arbete inom låglöneyrken. Det var här som han ser tillväxt av nya arbetstillfällen. Av alla arbeten i Sverige är 2,2 procent det som kallas för arbeten inom låglöneyrken. I Europa är nivån närmare 17 procent. I Storbritannien är siffran närmare 22 procent.

Arbetsgivare i Sverige är i stort behov av utbildad arbetskraft. Undersökningar visar klart att det finns bristyrken där det behövs mycket arbetskraft. Trots detta väljer Fredrik Reinfeldt att prioritera att det ska skapas låglöneyrken. Fredrik Reinfeldt är med andra ord helt fel ut i jobbfrågan. Det förlorar alla på.

Utredarna diskuterar låglönejobbutspelet från Fredrik Reinfeldt. Jämlikhetsanden om den svenska skolan. Bengt Silfverstrand anser att full sysselsättning är rätt väg att gå men han vill se fler konkreta förslag. Anna Ardin vill se mer från socialdemokraterna. Martin Moberg om att göra läxan och ta chan(s)en. Ola Möller om årets miljösämsta och vägval för S. Annika Högberg anser att arvodeskramare ska avgå. Johan Westerholm skriver också om detta. Röda berget skriver om att alliansen och Mp accepterar jobbtraficking.

2 kommentarer:

  1. vi ska således leva på att tvätta skjortor åt varann i framtiden.

    SvaraRadera
  2. Med undantag av jobbskatteavdraget (som inte verkar funka), så kan man döpa om Alliansens arbetsmarknadspolitik till extra-knäck-politik. För de har ju bara gynnat extra-knäck.

    SvaraRadera