tisdag 29 januari 2013

Fredrik Reinfeldt underkänner sin egen politik

Fredrik Reinfeldt tror att han genom att spela ut kortet om låglönejobb tog initiativ i frågan om arbetslösheten. Det är en del som står upp och jublar över Fredrik Reinfeldts förklaring av att Sverige behöver fler låglönejobb. Han anser att det finns för få och att det är en förklaring till den höga arbetslösheten. Det han gör med detta utspel är dels att underkänna Sveriges förmåga att klara av den globala konkurrensen och nyskapande kraft, del underkänner han faktiskt sin egen analys av orsakerna till arbetslösheten.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har genom sin politik hela tiden hävdat att arbetslösheten beror på att människor vill vara arbetslösa på grund av nivån och längden på arbetslöshetsersättningen. Det har varit det stående mantrat fram till idag. Det som måste till är en tuffare politik som sätter press på människor.

Det Fredrik Reinfeldt och Anders Borg gjorde var att sätta en utförsäkringsgräns i både a-kassan och sjukförsäkringen. Ersättningsnivån sänktes och har sedan låsts fast på samma nivå. A-kasseavgiften har höjts. Byråkratiska datum när människor ska vara friska har satts upp. Människor utförsäkras. Allt för att få ut människor i arbete.

Det här har varit den dominerande förklaringen och fått vara i centrum av diskussionen om arbetsmarknaden. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hävdar detta med emfas och har fått berättigad kritik för detta.

Fredrik Reinfeldts utspel häromdagen om att det finns för få låglönejobb signalerar faktiskt något annat. Jag tror inte Fredrik Reinfeldt egentligen menade att sända denna signal. Han trodde nog att han sa något som lät bra i hans och hans trognas öron men när vi tittar närmare på vad innebörden av det han säger betyder framträder en mycket intressant bild.

Han underkänner sin egen och Anders Borgs analys kring varför arbetslösheten är hög i Sverige. I och med att han säger att det behövs fler låglönejobb erkänner han det som socialdemokraterna under Stefan Löfvéns ledning har visat på hela tiden. Att problemet med svensk arbetsmarknad bottnar i att det skapas för få arbetstillfällen. Det behövs fler arbeten i Sverige.

Fredrik Reinfeldt är mycket pressad av Stefan Löfvén och det förtydligande som har skett av socialdemokratisk politik. Jobben och utbildningen sätts främst. Fredrik Reinfeldt vet inte hur han ska hantera detta. Han har kört envist med linjen att arbetslösheten beror på att människor inte vill arbeta men med sitt utspel underkänner han sitt eget tänkande och därmed också den egna politiken.

Jag är en av de som kritiserat Fredrik Reinfeldt för hans utspel. Nu när jag tänker efter finns det ytterligare sprängkraft i att han indirekt erkänner att svensk arbetsmarknad behöver fler arbetstillfällen. Felet är inte hos människan, som han hävdat innan och kommer att fortsätta att hävda, utan på att arbetsmarknaden behöver mycket fler arbeten och arbetsplatser. Fredrik Reinfeldt tänkte nog inte att detta skulle bli resultatet men han har nu underkänt den egna politiken fram till i dag. Det är mycket intressant.

Vilken väg in i framtiden Sverige ska gå när det handlar om arbetsmarknaden är avgörande för vilken framtid vi bygger för oss själva och våra barn och barnbarn. Erfarenheterna från USA och Storbritannien visar vad som kan gå fel. För Sverige ligger vägen framåt i en annan riktning. En riktning där vi har en arbetsmarknad som är konkurrenskraftig men som också skapar nya arbetstillfällen inom nya tillväxtbranscher och är nydanande.

Högeralliansen kommer inte att komma med något nytt. Röda berget skriver om nya avgångskrav mot Jan Björklund. En tydlig bild av dagens ojämlika samhälle skrämmer. Martin Moberg om systemskiftet i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar