onsdag 23 januari 2013

Full sysselsättning i centrum

Det är full sysselsättning som gäller. Det är budskapet från partiledningen. I ett dokument som ska antas på partikongressen sätts full sysselsättning i centrum för socialdemokratisk politik. Det är helt rätt väg. Jag och många med mig säger: Äntligen.

Innan jag fortsätter skriva om detta måste jag kort kommentera Aftonbladets nyhet om jobbpakten mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Denna pakt är tänkt att ge ungdomar möjlighet till att bli anställda genom att dessa anställs till 75 procent och får sedan utbildning resterande tid. I utbyte mot denna anställningsform, som heter Löfvénmodellen, ska arbetsmarknadens parter få vissa fördelar från regeringen. Med den här jobbpakten hoppas regeringen Fredrik Reinfeldt att Löfvén och socialdemokraterna ska besegras i valet 2014.

Om jobbpakten ska fungera kräver det att ungdomarna först anställs. Här finns ett tankefel hos regeringen. Arbetsgivare anställer bara de personer som behövs anställas. Arbetsgivare anställer inte fler på sin arbetsplats bara för att det är roligt och att man vill vara med och göra en god gärning. Människor anställs om det finns ett behov. Det vill säga att orderingången ökar, oavsett om det gäller varu- eller tjänsteproduktion, och via den ett ökat behov av anställda uppstår. Annars sker inget. Det här är den stora akilleshälen i jobbpakten. Sedan handlar denna "pakt" mer om att Fredrik Reinfeldt vill stärka sin makt och få ett nytt regeringsinnehav än om de arbetslösa, näringslivet och jobben i Sverige. Trots jobbpakten kommer ungdomsarbetslösheten att fortsätta att vara hög.

”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.” 

Stefan Löfvéns omprioritering av socialdemokraternas politik till att helt fokusera på full sysselsättning är helt rätt. Det är klassisk socialdemokratisk politik som har fungerat utmärkt för Sverige och svenskarna. Full sysselsättning är den politik som behövs i dagens Sverige. För oss innebär det att arbetslösheten ska vara mycket låg. Full sysselsättning skapar mer nya skatteintäkter som kan användas för att förbättra välfärden. För den som arbetar innebär det en trygghet i att ha ett arbete men också i att det finns en politik som kämpar aktivt för att arbetet ska finnas kvar och om man skulle bli arbetslös finns det nya arbetstillfällen att snabbt komma till.

Socialdemokraternas fokus på full sysselsättning skapar problem för Fredrik Reinfeldt. Han pratar om jobb men i hans faktiska politik är det skattesänkningar som är i centrum. I de flesta budgetar som alliansen har lagt har skattesänkningarna varit de största posterna. Fredrik Reinfeldt har inte kommit ifrån den politiken.

Från socialdemokraterna kommer nya idéer på fler vägar till att full sysselsättning ska kunna nås. Det handlar om att till exempel genom att de upphandlingar som görs i den offentliga sektorn ska vinnande företag anställa arbetslösa exempelvis långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och andra grupper som har svårt att få ett arbete på arbetsmarknaden. Detta är helt i linje med vad EG-domstolen har sagt.

Målet om att minska sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män är mycket välkommet. Det är ett klart budskap att socialdemokraterna inte accepterar den diskriminering som finns på den svenska arbetsmarknaden av kvinnor. Kvinnor arbetar mycket mer deltid, har lägre löner, sämre arbetsmiljö och får därmed sämre pension och ersättningar från försäkringssystemen. Det måste bli en ändring på detta. Socialdemokraternas mål är helt rätt.

Stefan Löfvéns och partiledningens inriktning med full sysselsättning i centrum är helt rätt. Med detta återtar nu socialdemokraterna på allvar initiativet i jobbfrågan. Kampen för full sysselsättning är en helt annan jobbskapande politik än den som regeringen håller på med, som sätter skattesänkningar över allting annat. Istället för ett ensidigt fokus på en grupp, som regeringen nu håller på med via sin jobbpakt, väljer socialdemokraterna nu att också ta ett rejält brett grepp om hur jobb ska skapas och hur alla ska kunna få ett arbete. Kampen för att få ned ungdomsarbetslösheten arbetas det vidare med men via full sysselsättning sätts alla svenskar, oavsett ålder, i centrum. Helt rätt. Det här kommer svenska folket att uppskatta.

Martin Moberg skriver om ett "Vi- och demsamhället" i Sverige. Röda berget tar upp att Annie Lööf attackerar den egna partikamren, och jordbruksministerna, Eskil Erlandsson.

18 kommentarer:

 1. Frågan är bara, vad menar Socialdemokraterna med FULL SYSSELSÄTTNING? DET skulle jag vilja få svar på, har mailat Socialdemokraterna i riksdagen men ännu inte fått något svar.

  1. Hur ställer sig Socialdemokraterna till NAIRU i dagsläget?

  http://josefsson.net/arkiv/etc2_97sid26_37.pdf

  2. Vad MENAR Socialdemokraterna med “FULL sysselsättning”?

  3. Vad är Sysselsättning i Socialdemokraternas ögon?

  4. Räknas arbetsmarknadspolitiska åtgärder som FAS 3 in i sysselsättning

  för Socialdemokraterna?

  Har frågat LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om deras

  syn i frågan och han menar att LO vill sträva efter en arbetslöshet

  ner mot 3% i Sverige.


  5. Hur hög arbetslöshet vill Socialdemokraterna jobba mot, i procent?

  Det är nog många potentiella väljare som önskar svar på dessa frågor.

  Iréne Karlsson Sjöström, Linköping

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!

   1: Jag kan inte svara för hela partiet men en arbetslöshet ned mot 1,5-3 procent borde det kunna pressas ned till. Det är en arbetslöshetsnivå där folk skriver in sig, söker arbete under kort tid eller utbildar sig och sedan kommer i arbete igen.

   2: Alla som kan arbeta ska arbeta och ha möjlighet att arbeta.

   3: Sysselsättning är att ha ett arbete med en lön som man kan leva på, har god arbetsmiljö, arbetstid och anställningsform man är nöjd med.

   4: Nej.

   5: Det handlar om att få den så låg det bara går. Helst ska den vara noll men en arbetslöshet mellan 1,5 - 3 procent är nog det som det kommer att landas i. Det är som sagt var en arbetslöshet där människor skriver in sig, letar arbete under kort tid, utbildar sig och går sedan ut i arbete.

   Radera
 2. S har sedan tidigt 90-tal använt massarbetslöshet för att hålla nere inflationen. Låg inflation har prioriterats före låg arbetslöshet. Riksbanken anser att jämviktsarbetslösheten ligger på drygt 6 procent. Det betyder att lönebildningen inte klarar av att ge låga löneökningar om arbetslösheten hamnar under 6,2 procent. Hur ska vi få en lönebildning som fungerar bra vid full sysselsättning???

  SvaraRadera
 3. Socialdemokraternas mål är nu full sysselsättning.

  Detta med lönebildning och full sysselsättning handlar också mycket om var någonstans i en teknikparadigm man befinner sig i. När en teknik är ny eller har nått en bit på vägen, innan andra länder har hunnit i kapp (en del länder kan ha gjort det och det är okej), kan det råda full sysselsättning och låg inflation. Det är när en ekonomi via sin teknik har blivit en mogen ekonomi och andra länder också är i kapp som det anses bli ett problem.

  Det vi vill göra är att gå in i en ny tid och arbeta med det nya. Det nya handlar om att bygga det hållbara samhället. Då är det nya sätt att producera på och sätt att se världen på som gör att full sysselsättning och låg inflation kan nås. Lönerna kan hållas uppe utan att det påverkar inflationen. Det är när en ekonomi är mogen som det blir problem, när andra länder springer i kapp och förbi. Det har regeringen Reinfeldt helt missat.

  SvaraRadera
 4. "Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs "

  " men en arbetslöshet ned mot 1,5-3 procent borde det kunna pressas ned till"

  Denna "till varje pris" politik är ju bara bombastisk alternativt om man verkligen tänker driva den ödeläggande för Sveriges medborgare.

  Jag ser
  * mycket höjda skatter för de som arbetar
  * stora ökningar i Sveriges budgetunderskott
  * framtidens generationer får betala detta

  "Det vi vill göra är att gå in i en ny tid och arbeta med det nya. Det nya handlar om att bygga det hållbara samhället. Då är det nya sätt att producera på och sätt att se världen på som gör att full sysselsättning och låg inflation kan nås. Lönerna kan hållas uppe utan att det påverkar inflationen."

  Många tomma ord. "Skapa arbete" inom offentlig sektor, det är allt ni förmår och det till ett oerhört pris.  SvaraRadera
 5. Anser du med andra ord att jobb i offentlig sektor är "fula jobb"? Ser du ned på dem som arbetar inom offentlig sektor?

  Vem har sagt att skatterna ska höjas? Om man går in från statens sida och satsar pengar i kommuner och landsting som gör att dessa anställer folk har skatten inte höjts. Staten har sett till att omfördela sitt överskott. Om vi anställer folk i offentlig sektor minskar kostnaderna för utanförskap. Personer som varit på glid kan få ett arbete med lön. De får ett värde. De lämnar det destruktiva livet bakom sig. På det sättet sparar vi in pengar inom kriminalvården, inom domstolsväsendet, inom socialen, sjukvården med mera. Det sparar pengar.

  Sverige har inte råd att ha människor som går arbetslösa. Eller du tycker att Sverige har råd med det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem pratar om fula jobb ? Möjligen du om RUT jobb.

   Arbeten inom privat sektor ger möjlighet till det välfärdssamhälle vi gemensamt har genom att beskatta den privata sektorn.

   Regering ska inte ägna sig åt att skapa påhittade jobb.
   Däremot kan det offentliga givetvis använda långtidsarbetslösa att uitföra uppgifter som annars aldrig skulle gjorts, t.ex skolvärd i varje klassrum, vuxennärvarande (som grupp) i t.ex tunnelbanan. En slags samhällsplikt som motprestation. Utbildningssatsningar är en annan med t.ex förmånliga studielån.


   Regeringen ska inte ägna sig åt att försöka tvinga företag att använda sig av långtidsarbetslösa istället för ordinartie personal, detta ger bara ineffektivitet för det som upphandlats och utslagning av de som är mer lämpade.


   Regeringen ska driva en finans och skattepolitik som underlättar för företagsamhet inom tjänster och varor så att arbetstillfällen växer upp inom privat sektor. Detta genererar mer skattepengar så att mer offentlig konsumtion kan göras alternativt skatter sänkas.

   Staten har inget överskott. Det enda som finns för dig är att antingen :

   1. dra ner på välfärd inom något område (eftersom JAS plan, tunnlar i åsar etc räknas som välfärd borde det inte vara så svårt egentligen ...)

   2. Göra det offentliga mer effektivt (t.ex bättre offentlig upphandling)

   3. Låna pengar av framtidens barn

   4. Höja skatterna

   Ditt parti brukar tillgå 3 och 4 ovan eftersom de ju är så enkla och inte kräver något förstånd.

   Det kommer att kosta mer att låta en arbetslös uppbära ett offentligt arbete än att vara arbetslös.

   Det kommer alltid att finnas arbetslösa, det är orimligt att tänka sig en situation där detta inte finns och vore inte bra för landet.

   Däremot ska givetvis arbetslösheten ner till en rimlig nivå som kanske ligger runt 3% , de långtidsarbetslösa är den stora nöten att knäcka, dessa är grupper som ofta inte är anställningsbara, hur vi ska ge dessa meningsfull sysselsättning är ett stort problem som måste lösas.

   Radera
 6. Hahahaha. Man kan tolka socialdemokratiska politik på olika sätt men den varianten var ny. Du klagade över och tyckte det var fel att det skulle bli fler anställda inom offentlig sektor. Därmed ställer jag frågan igen om du tycker dessa jobb är "fula".

  RUT fula jobb? Nej. Det har jag aldrig sagt. Jag vill att du Jonny ska ta fram var jag har skrivit det. Att tro att någon har sagt eller tillskriva någon något är en sak men bevisa det.

  Du har helt fel rörande att låta en arbetslös uppbära ett offentligt arbete kontra att vara arbetslös. Dags att du bevisar din tes.

  Jag håller med dig om långtidsarbetslösheten och att det är mycket viktigt att skapa meningsfull sysselsättning, det vill säga riktiga jobb.

  SvaraRadera
 7. Inte alls ny tolkning, det är vad historien berättar för oss. Ingen har en bra fungerande lösning på de som är långtidsarbetslösa, inte ditt parti heller.

  Jag anser att arbetstillfällen i den offentliga sektorn ska vara BEHOVSSTYRT och i samklang med nationens ekonomi. Vi ska inte hitta på arbeten inom offentlig sektor som vi gömmer långtidsarbetslösa i.

  Ta fram var jag skrivit att arbeten i det offentliga är "fula". Jag vill inte ta bort aslla dessa nyttiga människor inom skola/vård/omsorg som varje dag ger oss så mycket. DU vill ta bort RUT...


  Du skriver
  "Du har helt fel rörande att låta en arbetslös uppbära ett offentligt arbete kontra att vara arbetslös"

  Häpnadsväckande ! Du menar alltså att det blir billigare för oss att anställa ett par hundratusen långtidsarbetslösa i det offentliga (ingen aning vad de ska göra där) än att de är arbetslösa !!! Du är ju ett geni (eller ...) !
  Du har löst Sveriges största problem och hela Sverige kommer att tjäna på det, vi kan sänka skatterna för du har ju huggit av den gordiska knuten , eller ?

  Hur du får detta att gå ihop ekonomiskt får du gärna avslöja (arbetslösa får då högre löner + arb.giv.avgift+organisatoriska kostnader etc) , detta kan ge dig nobelpris i ekonomi. Ditt eget parti har för några år sedan uppskattat att ett arbete i det offentliga kostar i genomsnitt 800000 - 1000000 per år om man räknar in alla kostnader. Du menar att detta är mindre än vad en genomsnittlig arbetslös kostar !

  SvaraRadera
 8. Det finns stora behov inom offentlig sektor Jonny. Det behövs fler händer i vården och omsorgen. Det behövs fler pedagoger inom förskola, skola och fritids. Det behövs fler.

  Du ska få ett hett tips. Har du läst nationalekonomen Ingvar Nilsson någon gång? Här har du lite material. Han visar på att kan vi förhindra utslagning kommer hela samhället, på kort som lång sikt att vinna på det samt spara stora summor pengar. Det är summor som vida överstiger det som läggs ut.

  http://www.skolverket.se/skolutveckling/halsa/samverkan-kring-barn-som-far-illa/artikelarkiv/rehabilitering-och-forebyggande-insatser-ger-vinst-1.105095

  http://www.youtube.com/watch?v=AGnYZBQO9f4

  http://www.va.se/ledarskap/utanforskapet-kostar-442949

  http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=5561899

  Låt oss översätta detta till andra termer. Låt oss säga att Ystads kommun anställer en person som är över 25 och som är långtidsarbetslös. Låt oss säga att personen får 18 500 kronor i lön varje månad. Med arbetsgivaravgift blir det 24312,70. På ett år har vi 291 752,40 kronor. Om personen ifråga har fått ersättning ifrån Försäkringskassan på 9 000 kronor per månad blir det 108 000 kronor. På det sättet sparas 108 000 kronor in direkt. Till det kan vi lägga minskade administrativa kostnader. Sedan betalar personen skatt. Låt oss för enkelhetens skull räkna 30 procent i skatt. Det blir då, vi räknar på 18 500 kronor men arbetsgivaravgiften går in till olika försäkringar och stärker systemet. På ett år kommer personen att betala 72 150 kronor i skatt. Från 291 752,40 kronor har vi kommit ned till 111 602 kronor.

  Låt oss sedan räkna med att personen i fråga på grund av långtidsarbetslösheten går till sjukvården och får hjälp. Det kostar 25 000 kronor på ett år. Administrativa kostnader inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kostar 10 000 kronor på ett år. Då har vi minskat de kostnaderna med 35 000 kronor. Då är det 76 602 kronor.

  Räknar vi med att personen konsumerar för 155 400 kronor innebär det att personen är med och skjuter in pengar i ekonomin. Inte nog med att vi sparar pengar i samhället, för den individen innebär det ett ökat konsumtionsutrymme som går till konsumtion. Det är mer än när personen ifråga hade ersättning från Försäkringskassan.

  Då kan man oja sig över att det är ändå 76 602 kronor över. Låt oss leka med tanken att under det året som denna person är anställd i kommunen så hjälper kommunen till så att den kan få ett arbeta inom exempelvis privat sektor. Då går den över dit.

  Om vi behåller personen ifråga kan vi få bort kostnaderna hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården, rent av inom kommunen självt. Många långtidsarbetslösa tvingas till socialen för att få socialbidraget.

  Skulle vi räkna in att personen ifråga har rätt till anställningsstöd på 80 procent betalar kommunen bara 3 700 kronor i månaden. Det räknar med andra ord kommunen snabbt in.

  Låt oss sedan leka med tanken att personen får arbete inom omsorgen och får ta hand om dessa personer. Det ger ett par händer extra. Personen ifråga umgås med, vårdar och tar hand om de äldre så att dessa känner sig bättre. I och med att de känner sig bättre upplever de att de mår bättre också. Därmed minskar besök inom sjukvården. Det sparar in många tusenlappar varje år. Låt oss leka med tanken att en äldre som är rädd och som åker ut och in på sjukhuset kostar sjukvården 50 000 kronor om året. I och med att den långtidsarbetslöse blir anställd så kan dessa besök upphöra eller minska. Om det minskar ned till att kosta 10 000 kronor har samhället sparat 40 000 kronor. Det kan vara så att denna extra person kan innebära att tre färre besöker sjukvården lika mycket som innan. Då har samhället sparat över 120 000 kronor.

  Med andra ord: Går samhället med vinst eller förlust när vi ser det stora hela Jonny?

  SvaraRadera
 9. Som jag skrev :

  Jag anser att arbetstillfällen i den offentliga sektorn ska vara BEHOVSSTYRT och i samklang med nationens ekonomi.
  Vi ska inte hitta på arbeten inom offentlig sektor som vi gömmer långtidsarbetslösa i.

  Ditt eget partis interna siffror inför senaste valet uppskattade genomsnittskostnaden för en heltidanställd inom det offentliga till ca 800000 - 1000000 per år om man räknar in alla kostnader.
  Denne ska utöver en lön enligt kollektivavtal betalas arbetsgivaravgifter för, fackets extra tilläggsavgifter, semesterersättning, personen behöve träning, ledare, lokal, material etc etc.
  Att bara räkna på ren lönekostnad är ju bara bisarrt.

  De som är långtidsarbetslösa kan för övrigt inte ta avancerade arbetsuppgifter som läkare, sjuksköterska, lärare etc. Då är frågan vilka arbetstillfällen de ska utföra som det finns behov av och som är ekonomiskt försvarbara.

  Du ska få ett hett tips som jag skrev tidigare, bevisa du att vi sparar pengar på att anställa ett par hundra tusen långtidsarbetslösa inom det offentliga !
  Då förtjänar du nobelpris...


  Genomsnittslönen i Sverige är ca 28000, vad för sorts slavjobb för 18500 du tänker dig vet jag inte.

  Är detta en allvarlig politik från ditt parti ? Det är bara skrattretande.
  Vad som behövs är att ge privat näringsliv möjlighet att växa så att det kan stötta investeringar i vår gemensamma välfärd.
  Det som snabbt kan göras är att sluta slänga pengar i sjön på uppblåsta oekonomiska infrastrukturprojekt, vapensystem som kostar enorma summor utan att ge någon egentlig nytta,
  sluta slösa bort alla miljarder (kanske 100) per år på dålig offentlig upphandling, avskaffa landstingen etc etc.


  SvaraRadera
 10. Du svänger dig gärna med uttryck som visar på en vilja att trycka ned den du debatterar med. Jag ser att du verkar vara arg Jonny. Varför är du det? Är du besviken? Varför är du besviken?

  Jag ser att du bara nämner privata hela tiden utan att presentera ett ordentligt program. Jag vill se ett sådant från dig nu. Så kom igen. Sluta hugg och kom med konstruktiva idéer. Floskler kan du lämna till Reinfeldt, Borg, Lööf, Björklund och Hägglund. Jag vill se dig komma med konstruktiva idéer nu.

  Jag har också noterat att du verkar vara emot att Sverige ska satsa på arbetstillfällen som drar in pengar till Sverige. Varför vill du det?

  Låt oss diskutera och sluta kasta skit. Du kommer med svepande bortförklaringar och kör med ord som "skrattretande" och andra floskler. Låt oss diskutera ditt program kontra det vi socialdemokrater vill.

  SvaraRadera
 11. Intressant att se att du mer eller mindre sågar nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans forskning. Det är bättre att investera i människor. Det vinner hela samhället på. Du har inte kommit med konstruktiva motargument och andra sammantagna uträkningar som visar att det är en samhällsvinst att behålla arbetslösa i arbetslöshet istället för att anställa dem i offentlig sektor.

  SvaraRadera
 12. 1. Vilka uttryck svänger jag mig med för att få dig att känna dig nedtryckt ? Har du lösningen på sveriges största problem förtjänar du nobelpriset. Skrattretande är som sagt både ditt partis och alliansens politik inom området. Givetvis är problemet med långtidsarbetslöshet extremt svårt, inget parti har en fungerande lösning.


  2. Jag har skrivit att arbetstillfällen i den privata sektorn är det som möjliggör den offentliga välvärdssektorns storlek. Du verkar ha en annan åsikt.


  3. Var någonstans ser du att jag "verkar vara emot att Sverige ska satsa på arbetstillfällen som drar in pengar till Sverige" ? Alla arbetstillfällen är bra, inklusive RUT som ger lågutbildade arbeten och sociala försäkringar. Varför är du emot RUT ? Erkänner du inte att de vid en viss brytpunkt ger plus i kassan för det offentliga ? Förstår du inte att om man begränsar RUT eller avskaffar det helt så kommer samhället att få minus i statskassan istället ?


  4. Nationalekonom innebär inget, det finns många välutbildade med märkliga teorier, även inom vetenskapsvärlden.


  5. Att anställa ett par hundra tisen långtidsarbetslösa inom den offentliga sektorn (vad nu dessa ofta lågutbildade ska göra) till normala löner är ingen lösning. Detta kommer att kosta stora pengar som ska betalas på endera sättet (dra ner på väfärd annorstädes, låna av framtidens barn, höjda skatter) .Däremot bör de flesta av dessa långtidsarbetslösa kunna göra en samhällsplikt i form av tjänster som annars aldrig skulle utföras, detta till ingen extra kostnad alls för samhället, endast en vinst i form av utförande av dessa tjänster som givetvis inte får konkurrera med vanliga arbeten. Arbetslöshetsersättning är inte en livslön, den ska vara till för att under en kortare period fungera som ett skydd för övergång mellan arbeten ,ca 1 år maximalt. Efter ca 1 år ska antingen utbildning till (med förmånligt studielån) eller samhällstjänst.
  Vad minimiersättningen ska vara vid samhällstjänst är en annan sak, den kanske ska vara högre än vad minimiersättning för arbetslöshet är. Detta är en del av en fungerande lösning för att minska utanförskapet. Till detta kommer satsningar som RUT för de med låg utbildning som fort behöver komma in på arbetsmarknaden, satsning på utbildning (förmånliga studielån), praktikplatser etc.

  Slutligen, bara för att vi har olika åsikter så är inte min avsikt att se ned på dig som person, jag respekterar dig, däremot har jag inte mycket till övers för varken ditt partis eller alliansens politik inom detta området. Ditt motstånd till RUT's förtjänster har jag svårt att förstå. Vi har massarbetslöshet och en mycket stor grupp med lågutbildade som skriker efter arbetstillfällen. RUT ger människor möjlighet att arbeta, ger dem sociala försäkringar och ger plus i statskassan numera pga att man nått över brytpunkten, en win-win situation.

  SvaraRadera
 13. Bra Jonny. Då har vi kommit en bit på vägen i vår diskussion. Jag håller självklart inte med dig i dina analyser av vad som den offentliga sektorn hade kunnat göra om det hade fått möjlighet. För många hade ett arbete i den offentliga sektorn inneburit ett mervärde, att de hade sluppit vara arbetslösa och fått riktiga arbetsuppgifter. De hade fått arbetslivserfarenhet som de tar med sig till nästa arbetsplats. De hade också fått värdefulla referensen. Via en anställning i kommunen hade kommunen kunnat peppa och uppmuntra på bästa sätt. Siktet hade varit antingen att komma i studier eller i ett annat arbete hos exempelvis privat företag. Här hade kommunen kunnat vara med och etablera en sådan övergång. Steget till arbete via ett sådant här arbetssätt är kortare än om den arbetslöse, speciellt långtidsarbetslös, själv ska kunna få ett arbete.

  En stor del av de som arbetar med RUT är timvikarie men mycket osäker anställninsgförhållande. Många arbetar bara ett par timmar i veckan. De är därmed inskrivna på arbetsförmedlingen på resten av tiden. RUT-tjänster ses som genomgångsyrke för många men likväl är det många som är kvar. En del gör det för att de älskar att arbeta med det men många för att de har ingen möjlighet att komma vidare.

  Min invändning mot RUT är två. 1: Staten ska inte subventionera branscher som inte kan klara sig själv. 2: Om RUT ska finnas ska de som tjänar över 60 000 kronor i månaden själv betala vad det kostar. Då kan skattepengarna fokuseras på de som har behov, exempelvis hjärtsjuka, så de kan köpa RUT, medan de som har gott om pengar får avstå från dessa skattepengar och själv betala. Det är ett bättre system än dagens.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi ska inte ägna oss åt att ge människor påhittade arbeten. Däremot kan vi kräva att de som är långtidsarbetslösa gör en motprestation i form av samhällstjänst.


   De senaste siffrorna för RUT talar om ca 15000 som arbetar inom RUT vilket uppskattas motsvara ca 9000 heltidsarbeten. RUT har därmed gått över brytpunkten och ger plus i statskassan. Att avskaffa RUT eller minska dess omfattning kommer att leda till arbetslöshet samt negativ kostnad för staten. Att då av obskyra ideologiska grunder vara emot RUT är högst märkligt.

   Dina och ditt partis ideer om att begränsa RUT ger alltså i slutänden MINDRE pengar till välfärden, något du ignorerar helt.

   Radera
 14. Påhittade arbeten?

  Jag ser inte höglösning ur tidning och böcker, skapa kulturaktiviteter för äldre som bor hemma, hjälpa till med och leda aktiviteter på äldreboende, ge läxhjälp i skolan med mera som påhittade arbeten. Detta är arbetsuppgifter som behövs göras men som kommunerna inte klarar av att leverera i dag.

  Vi anser att pengarna som används till RUT kan användas på annat sätt.

  Använd en del av dessa pengarna till att anställa fler pedagoger i förskolan, skolan och fritids. På det sättet kan barn fångas upp snabbare som behöver hjälp eller far illa. Om dessa barn fångas upp tidigt kan hela samhället på ett enda barn vinna 50 miljoner kronor. Pengar som annars hade fått användas på rättsväsendet, psykvården, sjukvården, socialtjänsten, socialbidrag men som nu kan undvikas samtidigt som staten får in pengar i form av skatter och ökad konsumtion från den enskilde.

  Det ger MER pengar till välfärden. Varför vill du inte erkänna att det är så?

  Vilket är det bästa sättet att använda pengarna på?

  SvaraRadera
 15. De arbeten du nämner är perfekta att ingå i samhällstjänst, något långtidsarbetslösa bör göra som motprestation.

  Än en gång :
  De senaste siffrorna för RUT talar om ca 15000 som arbetar inom RUT vilket uppskattas motsvara ca 9000 heltidsarbeten. RUT har därmed gått över brytpunkten och ger plus i statskassan. Att avskaffa RUT eller minska dess omfattning kommer att leda till arbetslöshet samt negativ kostnad för staten. Att då av obskyra ideologiska grunder vara emot RUT är högst märkligt.

  Hur många arbetlösa pedagoger finns det ? Du verkar inte veta hur profilen på de långtidsarbetslösa ser ut.

  Dina och ditt partis ideer om att begränsa RUT ger alltså i slutänden MINDRE pengar till välfärden, något du ignorerar helt.

  Det finns INGA pengar att använda som idag används till RUT eftersom RUT för närvarande ger plus, med din poitik ger RUT minus och därmed mindre att användas till annat, varför har du så svårt att se sanningen i vitögat ???

  Du för en destruktiv politik i RUT frågan eftersom du väljer att vägra se sanningen. Varför ?

  SvaraRadera