måndag 28 januari 2013

Hur är det med statistiken Svenska Dagbladet?

Svenska Dagbladet kallar sig för oberoende moderat men utifrån ledarsidans ohejdade hyllningar och försvar av alliansen, och synnerhet moderaterna, borde den kalla sig för beroende moderat. Dagens ledare av Per Gudmundson skiljer sig inte från tidigare upplägg. I dag försöker han med hjälp av statistik bevisa att regeringens jobbpolitik fungerar. Hört talas om lögn, förbannad lögn och statistik?

Per Gudmundson går ut och försvarar regeringen och dess jobbpolitik. Han hävdar att under Fredrik Reinfeldts ledning av landet har sysselsättningen ökat med över 250 000 jobb. Detta trots lågkonjunktur. Det skulle vara ett bevis om något på att regeringens jobbpolitik fungerar.

Med enkel statistik går det att förklara det mesta. Jag vet inte vilken period som Per Gudmundson syftar på. Om han räknar från november 2006 eller januari 2007. Oavsett vilken så är det först under 2008 som Fredrik Reinfeldts politik får fäste i Sverige. Utgår vi ifrån Ekonomifaktas uppgifter om sysselsättningen går det att se att en ökning har skett under perioden men tittar vi noga på de senaste halvårets utveckling sjunker sysselsättningen. Från juli till december 2012 faller sysselsättningen med 196 000 personer. Tittar vi på den andra kolumnen kan vi se att den istället ökar med 13 000 personer. Allt beroende på vilken av kolumnerna man använder.

Tittar vi på en annan period som exempelvis januari 2002 till oktober 2006 ökade sysselsättningen med  mellan 100 000 personer till 136 000 personer. Då var det först en långdragen lågkonjunktur som vände till högkonjunktur under 2006. Trots det fortsatte sysselsättningen att också öka under lågkonjunkturen.

Det går med andra ord att bevisa allt med enkel statistik. Per Gudmundson glömmer att problematisera dessa siffror. För han skriver inte sanningen. Sanningen är den att ingen kan säga något om Fredrik Reinfeldts så kallade jobbpolitik är orsaken till detta. Istället är det nog så att svensk ekonomi producerar nya arbetstillfällen också i en lågkonjunktur trots Fredrik Reinfeldts jobbpolitik.

Den återhämtning som har skett har ingenting med Fredrik Reinfeldts "jobbpolitik" att göra. Vi kan se i statistiken att innan Fredrik Reinfeldt presenterade sina satsningar valåret 2010 för året 2011 hade sysselsättningen redan vänt uppåt. Det hade inget med jobbpolitiken eller andra saker att göra. Från en djup lågkonjunktur vände det snabbt där svenska företag kunde ta marknadsandelar runt om i världen. Det skapade mer jobb här hemma. Människor inom exportindustrin fick mer pengar i plånboken, fler anställdes på grund av ökad orderingång, företag i Sverige fick order från de stora företagen vilket gjorde att de i sin tur anställde folk. Tryggheten växte hos människor som valde att börja konsumera mer i den egna svenska ekonomin. Det i sin tur gjorde att inhemska företag fick fler kunder, ökad omsättning och kunde därmed anställa fler. Det här ingår i ekonomisk grundkurs att kunna.

Det har inte ett dugg med Fredrik Reinfeldts jobbpolitik att göra. Det har inte med sänkt skatt att göra eller hårdare krav och sönderslagna socialförsäkringar att göra. För ska den diskuteras framträder en annan bild där arbetslösheten istället stiger, speciellt långtidsarbetslösheten. System har skapats som försöker att gömma arbetslösa och sjuka ifrån statistiken.

Det hade varit bra om Per Gudmundson hade valt att problematisera och verkligen diskutera statistiken och dess bakomliggande orsaker. Det struntar han helt medvetet i. Problemet är att hans siffror är lätt att kontrollera. Hans sätt att resonera hade fungerat innan internet uppstod men i dag går det inte att föra fram det han gör på det sättet.

En sak är säkert. Fredrik Reinfeldts jobbpolitik har inte ett dugg med att det skapas arbeten oavsett konjunktur eller att sysselsättningen går upp eller ned. Däremot bär den ansvar för antalet arbetslösa, speciellt långtidsarbetslösa.

Tips till socialdemokraterna. Högbergs tankar om socialdemokraternas satsningar på skolan. Tord Oscarsson om socialdemokraternas skolpolitik.

2 kommentarer:

  1. ..och hur är det ställt med EXPO.."Expo skriver om hatbrott men döljer sanningen om ligans etnicitet"

    http://www.exponerat.info/exponerat-avslojar-expo-skriver-om-hatbrott-men-doljer-sanningen-om-ligans-etnicitet/

    SvaraRadera
  2. Du har helt rätt, allt går att bevisa med enkel statistik.Mellan jan 2002 och jan 2006 hade Sverige helt normala BNP siffror mellan 2.1% och 4.1 %, men ändå ökade arbetslösheten: jan 2002 / 6.2 %,- jan 2003 / 6.8 %,- jan 2004 / 7.4 %,- jan 2005 / 7.3 %,- jan 2006 / 8.3 %. Siffrorna är hämtade från SCB:s AKU- undersökningar, alltså enkel statistik som räknas som gällande fakta i Sverige.

    SvaraRadera