onsdag 30 januari 2013

Satsa på våra unga

I en debattartikel i dagens Dagens Nyheter skriver Stefan Löfvén och Ibrahim Baylan att det är dags att göra gymnasiet obligatoriskt. I dag går redan 99 procent av landets ungdomar i gymnasiet. Utbildningskraven på arbetsmarknaden ökar. Därmed är det naturligt att gymnasiet blir en del av den obligatoriska skolan. Sverige får därmed en modern skola där vi utökar skoltiden från 9 till 12 år. Det är en skola inriktad på framtiden.

Socialdemokraterna har analyserat hur dagens verklighet och vilka krav som framtiden ställer på Sverige och landets invånare. Runt om i världen storsatsar länder på skolan. Både grund- och gymnasieskolor får mer resurser och byggs ut. Högskolor och universitet växer som svampar ur jorden. Kunskap anses vara nyckeln till hur bra ett land klarar sig, hur bra invånarna har det samt vad det är för ett samhälle som byggs. Konkurrensen ökar men också de positiva utmaningarna och möjligheterna som uppstår.

Sveriges elever halkar allt mer efter andra länders. I olika undersökningar försämras våra resultat samtidigt som andra länders förbättras i rask takt. Det gör att våra barn och ungdomar får en tuffare utmaning i framtiden.

Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt ursäktar skolans resultat med att nu har alliansen infört en rad förändringar i den svenska skolan men att det kommer att TA TID innan dessa kommer att påverka skolresultaten i positiv riktning. Det pratas om upp till 6-8 år innan förbättringar kommer att ske.

Ursäkta men vad är det för trams? På detta sätt går ett antal årskullar förlorade (räknar dem som nu är i skolan och de som kommer de närmsta åren). De har fått en utbildning som gör att de halkar efter och som därmed har försämrat deras möjligheter.

Problemet ligger inte hos landets pedagoger. De gör allt vad de kan med de begränsade resurser de har till sitt förfogande. Sveriges pedagoger är duktiga och erkänt skickliga men de får inte de rätta möjligheterna. Alliansen med Jan Björklund i spetsen glömde nämligen bort att i den svenska skolan stärka pedagogernas förutsättningar, inflytande/medinflytande samt friheten. Många lärare kan vittna om att de vill fortbilda sig men förhindras av skolledare som anser att skolledaren vet bäst vad pedagogerna behöver för fortbildning, oftast en billig sådan, och av skolpolitiker som inte vill ge mer pengar utan skär ned istället.

Stefan Löfvén och Ibrahim Baylan har rätt i sin analys. Den svenska skolan har nedvärderats under Jan Björklunds och Fredrik Reinfeldts ledning. Ingen har pratat så illa om den svenska skolan som Jan Björklund. Mannen som i senaste partiledardiskussionen i riksdagen erkände inför öppen ridå att när alliansen tillträdde 2006 hade man inga reformer på skolans områden. Istället letade man frenetiskt efter den förra regeringens, socialdemokratiska, förslag på skolans område. Förslag som alliansen inte fick.

Den svenska skolan behöver en skjuts framåt. Det behövs satsningar, inte nedskärningar, och det behövs satsningar på framtiden. Förslaget om att göra gymnasieskolan anser jag, som utbildad gymnasielärare, vara steg i helt riktning. Genom att göra den obligatorisk ställs ökade krav på kommunernas politiker att se till så att skolan har resurser som gör det möjligt för ALLA att klara av sin utbildning, från förskoleklass till årskurs tre på gymnasiet. Om vi knyter till mer resurser samt hårdare kontroll- och sanktionssystem mot kommuner som inte klarar av sitt uppdrag kan detta bli riktigt bra.

Medan regeringen misslyckas med sin politik fortsätter därmed socialdemokraterna att sträcka ut handen för samarbete men också visa förslag förslag hur vårt samhälle ska bli bättre och vara ett land som ger människor nya möjligheter.

Jan Andersson om Urban Bäckström. Tord Oscarsson lyfter fram att Fredrik Reinfeldts misslyckande slår mot oss alla, speciellt landets 130 000 arbetslösa ungdomar. Ola Möller funderar över vem som egentligen tjänar på att jobbpakten sprack. Högbergs tankar undrar om inte jobbpakten var viktig för Reinfeldt. Jämlikhetsanden undrar vad som nu återstår för Reinfeldt.

1 kommentar: