torsdag 28 februari 2013

Har det vänt för socialdemokraterna nu?

I dag presenteras en ny opinionsmätning. Denna gång är det Novus/TV4 som visar det dagsaktuella opinionsläget. I det går Sd framåt, bland annat på grund av ökat stöd bland kvinnor (trots att i järnrörsskandalen får vi se Sd:s kvinnosyn i full blom), alliansen backar samtidigt som socialdemokraterna börjar röra på sig framåt. Det är en opinion som nu står och väger. En slutsats som kan dras utifrån denna och de senaste är att den som nu tar tag i opinionsbildande och sätter upp vad som ska diskuteras kommer också att öka i opinionen. Det är dags för socialdemokraterna att skruva upp tempot.

Jag ska börja med en intressant iakttagelse rörande moderaterna och Sverigedemokraterna. Enligt denna mätning verkar det som att moderaterna har bestraffats för sina utspel om invandringen medan Sverigedemokraterna ökar. Detta är exakt det som har skett i andra länder där partier som velat ta över väljare från främlingsfientliga partier har snabbt fått sett sitt eget stöd minska medan det främlingsfientliga partiet ökar i stöd. Vi ser nu samma sak i Sverige. 

Jag tänker inte vara en av dem som gläds över att den rödgröna sidan går framåt och hade fått bilda ny regering. I och med att C och Kd är under spärren så åker alliansen bort från regeringsinnehavet. Det betyder att vår sida inte vinner av egen kraft utan på att två av partierna i alliansen åker ut. Om det är så att moderata väljare väljer att stödja C och Kd kan spelplanen ändras. Vi kan inte glädjas åt detta utan vi måste fokusera på oss själva. Får vi bara kring 32 procent är det en pyrrhusseger som kan kosta mycket mer än det smakar.

Socialdemokratin måste arbeta mycket målmedvetet med att sätta agendan utifrån människors vardag. Det handlar om att ha fokus och fortsätta att diskutera och presentera vår politik hela tiden. Vi måste föra fram hur vår politik löser problemen i dagens samhälle, klarar av att möta framtidens möjligheter samt visar på hur människor får det bättre.

Väljarna fortsätter att underkänna alliansens löften om att via privatiseringar, ekonomin ska styras via normer samt att människor ska lämnas åt sitt öde ska allting bli bättre. Hela detta koncept har kraschat. Vi ska visa på något annat.

Jag har i ett tidigare blogginlägg börjat att visa vad vi vill göra. Vi vill bygga ett bättre samhälle genom att vi gör det tillsammans. Ingen ska lämnas utanför utan alla ska vara med. Vi vill också att samhället ska vara en aktiv part i att förbättra. I dag lämnas ansvaret till marknaden men framför allt den enskilde men vi anser att det är samhället tillsammans med den enskilde som det blir bättre. Det är genom samhällets resurser och möjligheter som människor kan få det bättre. Vi ska se till att samhället inte sviker utan ställer upp med alla de resurser som finns samt förstärka det som är bra men också bygga om samhället så det blir ännu bättre.

Dagens mätning ger lite hopp om att socialdemokraterna kan vara på rätt väg enligt väljarna. Det gäller att vi fortsätter att prata om jobben, utbildning och välfärden. Även om ekonomin skulle förbättras måste vi visa på att det inte beror på regeringen samt att regeringen har haft makten sedan 2006, hösten, men det har inte blivit bättre. Arbetslösheten har fortsatt att öka, utbildningsresultaten har försämrats medan välfärden urholkats exempelvis kan vi se det inom sjukvården.

Möjligheterna finns att socialdemokraterna kan lyfta än mer men vi måste förtjäna varje ny person som vill stödja oss.

Tord Oscarsson om att oppositionen leder i opinionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar