torsdag 21 februari 2013

Har Fredrik Reinfeldt gett upp kampen mot arbetslösheten?

I dag kan vi läsa i media om att det kan komma ett förslag om att höja pensionsåldern. Fredrik Reinfeldt var tidigare ute och pratade om att höja pensionsåldern till 75 år. Han fick mycket kritik för det. Nu kommer ett förslag där det är tänkt att höja pensionsåldern till 69 år. Denna höjning är lika fel som Fredrik Reinfeldts förslag. Det är dags att ställa sig frågan: Har Fredrik Reinfeldt gett upp kampen mot arbetslösheten?

Redan när Fredrik Reinfeldt presenterade förslaget på 75 år var det många av oss som sa att det skulle inte förvåna oss om det senare skulle komma ett förslag från en utredning där pensionsåldern höjs. Dock inte till 75 men höjas och så skulle man försöka få folket att tycka att den nya åldern är bättre än 75 år.

För 20-30 år sedan var det en liknande diskussion. Då pratades det om att allt fler äldre skulle kräva allt mer vård och omsorg samtidigt som skatten skulle vara tvungen att höjas samt höja pensionsåldern. Så har inte skett. Så kommer inte att ske nu heller.

Talet om att höja pensionsåldern är ett bevis på att regeringen har gett upp kampen mot arbetslösheten och att skapa ett arbetsliv där alla kan arbeta till pensionsåldern. Höjd pensionsålder utgår nämligen från att antalet som arbetar, och nivån på arbetslösheten, är konstant. Det vill säga samma hela tiden. Utifrån det har det diskuterats och landats i ett antal slutsatser.

I Sverige behöver vi inte höja pensionsåldern. Det är av följande skäl:

1: Minska på arbetslösheten. Ju fler som arbetar och har en anställning som det går att leva på desto mer skattepengar får välfärden in. Samtidigt med detta ökar inkomsterna i pensionssystemet tillsammans med att den svenska ekonomin snurrar på.

2: Se till att alla kan arbeta tills 65 år. I dag är det inte alla som kan arbeta tills de är 65 år. Många inom LO-grupperna tvingas att sluta i förtid på grund av utslitna och/eller skadade kroppar. Om arbetslivet och arbetsmiljön utvecklas till att se till så att alla kan arbeta tills de blir 65 år ökar skatteintäkterna och inkomsterna in i pensionssystemet.

3: Ökad produktivitet. Ökad produktivitet i den svenska ekonomin leder till att inkomsterna till staten ökar. Så har skett under tiden sedan 1945. Mer pengar in till välfärden innebär att den kan finansieras mycket mer.

Dessa tre åtgärder är mycket bättre för den enskilde och samhället i sin helhet. Det kräver dock att det förs en aktiv politik för att åstadkomma detta. Vem som helst klarar av att höja pensionsåldern, vilket Fredrik Reinfeldt är ett bevis på, men det kräver aktiva och idérika politiker för att klara av dessa tre punkter.

Slutsatsen är klar. Fredrik Reinfeldt har gett upp om hur människor ska kunna arbeta tills de blir 65 år. Han har gett upp om arbetslösheten och bryr sig inte om att förbättra arbetsmiljön för löntagarna. Med en sådan politik är det inte så konstigt att det pratas om att höja pensionsåldern. Det behövs en helt annan och aktiv politik.

Bo Widegren skriver om att det är medlemmarna som bestämmer Framtidskontraktets innehåll. Björn Andersson funderar över höjd pensionsålder. Tord Oscarsson om att inkomstpensionen kommer att sänkas med 2014 än vad som tidigare förutsetts. Högbergs tankar om framtidskontraktet. Röda berget skriver om att Fredrik Reinfeldts trovärdighet sjunker. Martin Moberg skriver om en näringslivsminister som inte har koll och en utbildningsminister som ljuger. Aftonbladet om att så här vill socialdemokraterna vinna valet medan Dagens Nyheter försöker nu tvåla till Stefan Löfvén.  Studenterna behöver höjda studiemedel. Svenska Dagbladet skriver om en vikande arbetsmarknad i Stockholmsområdet.

2 kommentarer:

  1. Jag vill påpeka att även Socialdemokraterna under Mona Sahlins ledning pratade om att höja pensionsåldern [ http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/sahlin-oppnar-dorren-for-hojd-pensionsalder ]. Jag tror personligen att vi kommer att få se en blocköverskridande överrenskommelse i denna fråga förr eller senare.

    SvaraRadera
  2. Problemet är som Gunnar Wetterberg sa idag på morgonen: vår välfärd finansieras med skatt på lönearbete. Varför går inte sossarna ut och kräver att "det ska löna sig att arbeta" och SÄNKER skatten på arbete - och höjer den på kapital. (100% reavinst skulle samhället må bra av!) Detta särskilt med tanke på att löneandelen av BNP bara blir mindre och mindre, dvs mindre och mindre av BNP kan komma välfärden till del. Givetvis ska man ha tullar för att skydda industrin mot underbudskonkurrens från kapitalister som flyttar sitt kapital till andra länder för att undvika skatt. Vill de sälja, ska de vara med och betala vår välfärd - som de ödelägger genom kapitalflykt. Återreglera kapitalmarknaden, som ju det var sossarna som började avreglera, och öppnade därmed Pandora's box.

    SvaraRadera