måndag 4 februari 2013

Klassklyftorna växer i Sverige

Det är bara att erkänna. Klassklyftorna ökar i Sverige allt mer. Människor slås ut från arbetsmarknaden och samhället. De får svårt att komma in igen. På arbetsmarknaden finns en rad olika anställningsformer som syftar till att behålla folk i korta anställningsförhållanden. Det är mycket svårt att få tag i bostäder. Bostadssegregeringen ökar. Inkomstklyftorna ökar allt mer. I denna tid när fokus borde ligga på att arbeta med att minska på dessa klassklyftor vänds fokus på att diskutera invandrings- och flyktingpolitik. Fokus ligger på volymmålet. Beskedet till mina partikamrater är en enda. "Keep the eyes om the ball and the game."

I går var Tobias Billström med i Agenda. Han har gjort ett utspel där han anser att antalet som får komma till Sverige ska minska (han blandar medvetet ihop korten rörande de som kommer hit och sedan de som får uppehållstillstånd). Han vill diskutera volymmål. Jag har också noterat att vissa på vänsterkanten i svensk politik vill göra samma sak. Volymen ska ned. Sverige klarar inte av att ta emot fler människor.

Vad är problemet med att sätta ett volymmål för invandringen?

Låt oss säga att Sverige sätter ett maxtak på 20 000 personer som får stanna på grund av asylskäl, inklusive invandrare. Låt oss då tänka att följande inträffar.

Den siste juli det året har Sverige nått upp till målet om 20 000 personer. Den förste augusti kommer det på Arlanda en tjej på 16 år som söker asyl i Sverige. Hon uppger atthon är förföljd i sitt hemland. Hon har fått se sina föräldrar mördas framför ögonen och sedan blivit våldtagen. Hon blir det ytterligare ett par gånger och sedan hotad till livet av regimen. Föräldrarna och hon har kämpat för demokrati i hemlandet. Hon förföljs för sina politiska åsikter. Hon har fått båda sina ben totalt sönderslagna. Hennes vänner lyckades ta henne till flygplatsen och ombord på ett direktflyg till Sverige. Detta för att rädda hennes liv. När regimen får reda på detta hotas hon till livet om hon skulle återkomma.

Om volymmålet gäller kommer denna tjej inte att få stanna kvar i Sverige. I och med att målet har uppnåtts om 20 000 personer får hon inte stanna kvar. Detta oavsett vilket. Med ett volymmål skulle hon utvisas direkt till hemlandet där hon troligtvis skulle dö.


Om volymmålet gäller kommer denna tjej inte att få stanna kvar i Sverige. I och med att målet har uppnåtts om 20 000 personer får hon inte stanna kvar. Detta oavsett vilket. Med ett volymmål skulle hon utvisas direkt till hemlandet där hon troligtvis skulle dö.

Den som är hårdhudad kommer att säga att volymmålet gäller och personen har sig själv att skylla. Problemet med det resonemanget är att dessa personer, som faktiskt är färre än majoriteten i Sverige, ser till att andra människors öden och blod hamnar på våra händer gemensamt. Det är en politik som avviker från det demokratiska samhällets värderingar och humanism. Volymmål fungerar inte.

Ska det diskuteras invandrings- och flyktinganländande ska det handla om vilka regler som måste uppfyllas för att människor ska få uppehållstillstånd. Att sådant inte är "sexigt" i debatten beror på att man måste vara insatt i vilka konventioner och lagar som måste följas. Det ställer också krav på att du själv måste sätta dig in i och fundera över varje regelförslag och hur det påverkar. Du lär med andra ord känna den andres situation. Volymmål är lättare för den skapar distans och vem som helst kan kläcka ur sig det. Dock är det ingen som kan förklara varför ett visst volymmål ska gälla. För att kunna göra det behövs det ekonomiska och sociala uträkningsmodeller av olika slag. Det klarar man inte av.

För oss socialdemokrater gäller det nu att fokusera på rätt saker. I Danmark valde socialdemokratin att dundra rakt in i den fälla som Dansk Folkeparti hade gillrat. Slutresultatet blev att S sjönk rejält och hamnade kring 20 procent. I Sverige har Sd gillrat samma fälla. Moderaterna har sprungit in i den men gör det full medvetet. I Danmark var det den danska motsvarigheten som valde att göra det och kunde sitta vid makten mycket länge.

Trots detta har Danmark inte stärkts. De sociala klyftorna har fortsatt att vara kvar på samma nivå men också öka, segregerande områden förblir segregerade och nedrustade, arbetslösheten ligger på en hög nivå med mera. Detta trots stenhård invandrings- och flyktingpolitik. Landet har inte blivit starkare.

Det är här som socialdemokraterna i vårt land måste fokusera på rätt saker. Tobias Billström, moderaterna och sverigedemokraterna vill inte diskutera de verkliga frågan. Detta eftersom de inte har någon politik för detta. Istället utnyttjar de detta. De vill inte tala om de ökande klassklyftorna.

Socialdemokraterna måste diskutera dessa, visa upp klassklyftorna i Sverige, synliggöra alla som har drabbats, fortsätter att drabbas och alla de som sakta men säkert dras in i det. Vi ska också presentera en politik för att bryta klassklyftorna och bygga ett starkare Sverige. Då gäller det att visa vad som gäller och dra undan mattan på motståndarna. För motståndarna bryr sig inte om vanliga människor utan gör allt vad de kan för att utnyttja situationerna för att få mer makt.

Jag kommer att under ett antal veckor nu diskutera vad det är för verkliga problem som svenskarna upplever egentligen och vad det är för lösningar som behövs för detta.

Av de nya jobb som har skapats har en stor del tillfallit utrikesfödda. De inrikesfödda har tagit över de arbeten som har blivit lediga på grund av pensioneringar och liknande. De inrikesfödda har inte förlorat på detta. Bo Widegren om att Socialdemokraterna måste försvara välfärden. Martin Moberg om den minskade tilltron till välfärden. Högbergs tankar om opinionsmätning och missade chanser. Lars G Linder om att problemet är inte massinvandringen utan orättvisorna. Ola Möller om vad som är intressant i Fölsters rapport. Johan Westerholm är kritisk mot Fölster. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar