lördag 2 februari 2013

Nu får det vara nog!

Svensk sjukvård är i fritt fall. Sjukhus är överfulla, antalet vårdplatser försvinner, personal sägs upp i tusental. Det är till och med så att människor där i svensk sjukvård på grund av detta. Sjukvården är en tummelplats för ideologiska experiment som under de senaste åren allt mer har fått denna att försämras. Resultatet ser vi. Beskedet från socialdemokraterna är klart och tydligt. Nu får det vara nog!

När alliansen tog över i Sverige och i olika landsting och regioner i Sverige fanns det en optimism från folket om att det kanske skulle komma något nytt. Nytt tänkande inom sjukvården i form av mer privatiseringar skulle förbättra sjukvården. I Stockholm och i Skåne kom den så kallade valfrihetsreformen som skulle ge privata företag möjlighet att upprätta vårdcentraler och tjäna pengar.

Det kom snabbt fram att denna förändring ledde till att i områden där människor är mer sjuka och behöver mer vård och uppföljningar fick se antalet vårdcentraler minska. I områden som är lite mer välbeställda och folk är mer friska med korta besök har vårdcentraler poppat upp som svampar ur jorden. I Stockholm knaprar folk piller och mediciner som aldrig förr.

Samtidigt med detta har landstingen, Region Skåne, sakta men säkert fått se sin ekonomi försämras allt mer. De privata satsningarna har inte slagit väl ut. Istället har det blivit tvärtom. Besparingar har lagts på den egna sjukvården vilket har gjort att personalen har blivit färre, vårdplatserna minskat, patienternas säkerhet har urholkats, överfulla sjukhus. Till och med patienter som har dött har gjort det på grund av situationen inom sjukvården.

Trots allt detta har alliansen som styr inom sjukvården valt att fortsätta med nedskärningar. Ibland har det kommit en "satsning" men den är hela tiden mindre än det som tas bort. Fungerande vårdkedjor och verksamhet slås sönder och flyttas runt. I Skåne får sjukhus och Skånes Universitets Sjukhus (SUS) fått se hur deras egen verksamhet flyttas på. Cancervården i Malmö flyttas till Lund. I Lund försämras vården av småbarn. Alla sjukhus kan se denna negativa utveckling.

I Skåne har vi en så kallad femklöver, som jag benämner alliansen då de fem partierna alltid backar upp varandra. I Ystad avlövas sjukhuset vården och omsorgen av äldre. Dessa ska opereras på andra sjukhus i norra Skåne. Det är intressant med tanke på att kommunen, men även grannkommunen Simrishamn, har högst nivå i befolkningen av äldre. Istället för att satsa på att bygga ut sjukvården för äldre plockas den bort. Rehabilitering flyttas också bort.

Sjukhuset i Ystad ska spara 50 miljoner kronor. Antalet personal ska minska vilket leder till att dessa får arbeta ännu hårdare, stressa ännu mer vilket äventyrar deras och patienternas säkerhet. Antalet vårdplatser minskas från 165 stycken ned till 143 stycken. Detta samtidigt som befolkningen i området ökar. I Skåne i sin helhet fortsätter minskningen av vårdplatser, samtidigt som befolkningsmängden ökar. Aftonbladet har rätt när Skåne är det område i Europa som har lägst andel vårdplatser.

I Skåne har fem stycken dödsfall kunnat kopplats till raset inom sjukvården. Det är helt oacceptabelt.

Det här är ett spel som bedrivs där den styrande alliansen gör allt för att genomföra ideologiska förändringar. Det kan vi se i att samtidigt som Ystads sjukhus ska spara 50 miljoner kronor och minska antalet vårdplatser har ett privat företag vunnit operationer i mångmiljonklassen i området. Det blir helt konstigt när man tittar på det men utifrån alliansens sätt att tänka är det fullt logiskt. Skär ned inom det offentliga för att försämra så att folk blir arga. För sedan in det privata och se till att det där satsas stora pengar. Då kan folket bli glada och därmed får alliansen nytt stöd. Så är nog tanken.

I både Skåne och Stockholm kan vi se denna negativa utveckling. Det är en förändring som är helt fel. Antalet personal skärs ned, antalet vårdplatser skär ned och människor far illa. En sak är säker.

Nu får det vara nog!

Ola Möller skriver om moderaterna i Skåne och deras händer i syltburken. Martin Moberg skriver om Ronnebyalliansens privatiseringshunger.  Susanne Meijer för ett par veckor sedan om att den skånska sjukvården raseras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar