tisdag 19 februari 2013

Öka kvaliteten på yrkesprogrammen - minskad arbetslöshet

Nivån på ungdomsarbetslösheten har ökat över åren. I dag ligger den på över 22 procent i Sverige. Ungdomarna är de första som drabbas av arbetslöshet och är också kvar längre i den. En ungdom som hamnar i långtidsarbetslöshet löper stor risk att under resten av livet ha långa perioder av arbetslöshet. Speciellt om de inte har gått på gymnasiet eller hoppar av gymnasiet. Kraven på arbetsmarknaden ökar för varje år som går. Samtidigt med detta kan vi redan nu se, men också på sikt, att det kommer att finnas brist på yrkesutbildade människor. Något som hotar den enskilde, arbetsmarknaden men också svensk ekonomi. Det behövs nytänkande för att skapa nya möjligheter. Yrkescollege är ett steg i rätt riktning för att råda bot på detta.

Den som har en yrkesutbildning med sig och har haft möjlighet till mycket arbetsplatsförlagd utbildning är också mindre arbetslösa. De går ut i arbete snabbare men är också kvar i arbetslivet. Genom att få en bra yrkesutbildning och visa vad man går för på en arbetsplats får arbetsgivare upp ögonen för dessa personer. Många anställs på sina praktikplatser eller få tips om andra arbetsgivare som söker ny personal av den arbetsgivare de är hos. Yrkesutbildningar leder i högre grad till anställning och mindre perioder i arbetslöshet.

I Sverige har vi tyvärr fått en förändring av yrkesprogrammen där kvalitetskraven har sänkts bland annat genom att högskolebehörigheten har slopats. Tanken med detta är från Jan Björklunds och moderaternas sida är att de som går yrkesprogrammen är skoltrötta och ska inte hålla på med teoretiska ämnen. De har valt att arbeta med händerna och kroppen och då är det detta som gäller. De ska inte behöva läsa in högskolebehörigheten. Det anses vara den stora orsaken till att många elever hoppade av yrkesprogrammen. Elevernas avhopp gjordes med andra ord till elevernas eget problem. Därmed skulle det hela lösas med yrkesprogram utan framtidens krav med sig.

Socialdemokraterna anser att det behövs en annan väg. En väg för att få fler ungdomar att läsa på yrkesprogrammen, få fler ungdomar att stanna kvar och avsluta sina studier och se till att arbetsmarknaden får utbildad arbetskraft. Det är en annan väg än den som alliansen har valt att använda sig av. Vi vill införa yrkescollage.

Genom yrkescollage stärks kvaliteten på yrkesprogrammen. Arbetsmarknaden ställer högre krav i dag på den som ska arbeta. Det är därmed naturligt att skolan möter dessa krav genom att kvaliteten ökar. Yrkescollage har en närmare anknytning till arbetslivet. Näringsliv och arbetsgivare inom offentlig sektor får på detta sätt möjlighet att vara med och påverka utbildningens kvalitetsnivåer men framför allt vara med och utbilda nya medarbetare till sig själva och andra.

För ungdomarna blir det vinster. De får en bättre och mer gedigen utbildning med sig ut i arbetslivet. De får mycket viktig arbetslivserfarenhet som ökar deras anställningsvärde samtidigt som de knyter kontakter och bygger nätverk under sin praktik. De blir också mer motiverade samtidigt som skolan får fler möjligheter att motivera eleverna och förhindra avhopp.

På detta sätt kan inflödet i ungdomsarbetslösheten hejdas samtidigt som arbetsgivare får tag i utbildad arbetskraft med arbetslivserfarenhet. Det gör att de går snabbare in i produktionen. Något som alla vinner på. Socialdemokraterna väljer att möta arbetsmarknadens nuvarande och framtida krav samt den höga ungdomsarbetslöshet genom att öka kvaliteten på gymnasiet.

En sak som jag tycker partiet ska arbeta med när det handlar om yrkescollage är att inte bara låta dessa utbilda gymnasieungdomarna utan också utbilda de unga arbetslösa. Låt också yrkescollege få bli yrkescollegevux där ungdomar som är arbetslösa kan få utbilda sig till olika yrken. Då får vi ned ungdomsarbetslösheten snabbare. Många ungdomar vill utbilda sig till ett yrke men får inte möjligheten. Yrkescollage kan vara en viktig nyckel i detta.

Tord Oscarsson om locket på i Nuonaffären. Aftonbladet om att den som drabbas av arbetslöshet tvingas söka socialbidrag och att vårdkrisen inte på långa vägar är över. Socialdemokraterna och Labour samarbetar. Högbergs tankar skriver om vinstdebatten. Röda berget frågar sig om vinster i välfärden är en valvinnare. Martin Moberg skriver om arbetslösa och deras situation.

1 kommentar:

  1. Kanske man skulle ändra namn på partiet också?
    För att lyckas. Social Future Party kanske.

    SvaraRadera