söndag 3 februari 2013

Opinionsmätningen är glasklar: Vi ska ha en politik för alla!

Under senare tid har Sverigedemokraterna fått lov att styra den politiska debatten, speciellt bland människor. Fokus på invandringsfrågan har gjort att den har seglat upp som väljarnas sjätte viktigaste fråga. Moderaterna flörtar med Sd:s väljare genom att föra fram nya förslag om åtstramning av volymen i antalet personer som ska komma hit. Samtidigt finns det partimedlemmar i socialdemokraterna som ser på detta med oro, då Sd lockar väljare från socialdemokraterna, och vill också diskutera volymmålet. Det vi måste göra är att fokusera på rätt saker och skapa en politik för alla.

I dag publiceras det två saker som jag anser att vi socialdemokrater ska ta till oss och forma vårt politiska tänkande utifrån. Den första handlar om den senaste opinionsmätningen. Den andra handlar om en debattartikel av Stefan Fölster.

I opinionsmätningen backar socialdemokraterna. S landar på 29,8 procent. Det är en nedgång från i november, då partiet låg på 34,4 procent. Partiet backar i opinionen. De inom partiet som har trott att allting var klart nu i opinionen och väljarna skulle fortsätta att komma till partiet tog nog också ut segern i förskott. För partiet är detta en viktig väckarklocka och att partiet nu måste upp på banan. En intressant reflektion är partiets kompromiss i privatiseringsfrågan rörande skola, vård och omsorg har inte tagits emot väl av väljarna.

Vad är det som gör att väljarna strömmar från socialdemokraterna och vilket parti anses vinna på detta? Den senaste opinionsmätningen pekar på att väljarna flyttar över till Sverigedemokraterna från framför allt socialdemokraterna. En av orsakerna som lyfts fram är att S tappar de väljare som varit arbetslösa en tid, troligtvis bland deras familjer och vänner också. Det är bland dessa väljargrupper, men också bland löntagare som socialdemokraterna tappar sitt stöd hos. Här behövs en bättring av stora mått.

Det är här som den andra artikeln kommer in. Det är en debattartikel skriven av Stefan Fölster. Han för fram att invandrartäta orter har mindre sociala problem än i kommuner som har färre invandrare. Sedan presenterar han en rad förslag men de undviker jag att diskutera. Jag väljer att fokusera på vad undersökningen har kommit fram till.

Stefan Fölster skriver:

Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problemen är värst i orter som har få personer med utländsk bakgrund. I själva verket är de integrationsproblem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter minst lika vanliga i orter som är ”invandrarfattiga”.

Stefan Fölster för fram att områden som här färre invandrare har större sociala problem, arbetslösheten är hög, klyftorna större, färre studerar, fler långtidssjukskrivna/förtidspensionärer, den psykosociala ohälsan är större. Det är ett resultat som jag hoppas kommer att styra om hela den politiska debatten bort  ifrån den mycket snäva och begränsade fokuset på invandringsfrågan och till en bredare politisk diskussion om hur vi bygger ett bättre samhälle som är till för alla. För det som saknas är denna diskussion.

Nu kommer sverigedemokraterna att springa runt och gnälla och anse att den undersökning som nu har presenterats av Stefan Fölster och Reforminstitutet är fel (jag är inget fan av Stefan Fölster, speciellt inte hans slutsatser men ibland kommer han fram med intressant forskning som är väl värd att studera närmare). Orsaken till detta är att resultatet går helt emot det sverigedemokraterna för fram. Att invandrarna och flyktingarna samt kostnaderna för detta skapar problemen för Sverige.

Den ensidiga fokusen på invandrarfrågan där allting ligger på att diskutera att Sverige tar emot för många invandrare har gjort att allting annat har hamnat utanför. De och deras liv som verkligen behöver diskuteras har inte fått vara i centrum. För sverigedemokraterna är det ett medvetet val då det är i dessa grupper som partiet vill vinna ökat stöd, vilket nu sker, medan för alliansen är det viktigt att inte lyfta upp dessa för då ser man regeringens misslyckade politik i full blom.

Socialdemokraterna går inte skadeslösa ur detta. Vi har totalt misslyckats med att föra dessa människors talan. Partiet har fokuserat alldeles för mycket på storstäderna, speciellt Stockholm, vilket har gjort att väljarna efter hand visat partiet kalla handen. De känner inte igen sig i diskussionen. Samtidigt med detta finns det partimedlemmar som nappat på den fälla som sverigedemokraterna har lagt ut, att diskutera invandringsfrågan ur deras perspektiv.

Jag och en partikollega till mig, Johan Westerholm, framhåller hela tiden att socialdemokraterna måste skapa och föra en politik som är till för alla. Vi kan varken fokusera på ett speciellt geografiskt område eller en grupp. När socialdemokratin får bäst stöd av väljarna och när det går bra för Sverige är när partiet för en politik för alla. Det är dags att vi gör det också. Socialdemokratin måste ha en politik som visar hur alla människor ska kunna vara en aktiv del av samhället och kunna själva bygga sin egen framtid samt kunna förverkliga sina drömmar.

Vi ska inte fokusera på invandringsfrågan. Vi tappar inte väljare till sverigedemokraterna på grund av invandringsfrågan. Vi tappar till sverigedemokraterna och moderaterna för att vi inte uppfattas som att vi har en politik som ger alla människor möjligheter. Sverigedemokraterna växer på grund av missnöje med situationen i Sverige och förändringen som har skett. Många anser att Sd kanske kan sätta fart på de som styr men tyvärr har dessa väljare glömt Ny demokrati och det kaos det partiet lämnade efter sig.

Socialdemokraterna måste nu upp rejält på banan. Jobb, utbildning och välfärd ska upp på den högsta agendan. Vi måste berätta hur vår politik hjälper människor som känner sig marginaliserade, åsidosatt, bortglömda, som känner att de ger och ger men får inget tillbaka från samhället, som oroar sig över de växande klyftorna i samhället, som är rädda och oroade för sin framtid, som rent av inte ser någon framtid. Vi måste lyfta alla dem som anser sig inte bli sedda och vara bortglömda. Gör vi inte det kommer sverigedemokraterna att fortsätta att växa. Detta trots att sverigedemokraterna struntar egentligen i dessa människor.

Det är med andra ord dags att föra en politik som skapar ett samhälle för alla.

13 kommentarer:

 1. Det är en märklig postning du gör. Å ena sidan tycker jag att du drar rätt slutsatser men det finns ingenting nytt, ingenting innovativt i det som du skriver. Det är socialdemokratisk skåpmat , som skulle kunna vara hämtad ur 1975 års partiprogram. Det innehåller det som det ska innehålla, men gör inte i mina ögon en korrekt nutidsanalys. Det finns en massa teorier för varför Sd växer. En av dem, märk väl, en av dem, inte alla, indikerar förståss ett missnöje hos väljaren som då genom den sk Glistrup effekten väljer att rösta på Sd. Det är människor som är marginaliserade som ser sina illusioner krossade som vänder ansiktet bort från S. Det beror inte på invandrarfrågan, skriver du. Jo, Roger det gör det. Också. Igen, står du bara på ett ben , när du och socialdemokraterna bör står på 3, 4 kanske 5,6 ben för att förstå varför Sd växer. Ingenstans i det du skriver, finns ett svar på att lösa integrationsproblemen mer än vi måste visa en politik som är för alla, Det är mig veterligen en klassisk socialdemokratisk politik som prövats i decennier. Varför har vi då den situation vi har om den tjänat oss så väl? För du är väl ändå inte inne på att alliansen är den direkta orsaken till Sd´s framväxt? Till skillnad mot dig och Johan Westerholm anser jag att ni gör ett feltänk när ni säger att det behövs ingen särskild regionalpolitik. Jo, det behövs. Också. Det betyder att vi ska inte ha regionala utvecklingscentrum, regionala innovationsråd, eller vad menar du? När du skriver förverkliga drömmer är det förutsägbart politikersnack. Och så sveper du förbi. I din postning finns inget ord om den havererade integrationspoltiken. Inte ett ord. Som socialdemokrat har jag inga problem med att säga att det är vi , sossarna , som var mer än lovligt korkade när vi tog emot invandrare utan en aning hur vi skulle integrera dom.
  Hela Sverige ska leva är en paroll som vi bör ägna en tanke åt. Att svepa med den breda penseln utan att se regionala problem, och inte göra något åt det är att lämna människor åt sitt öde. Jag tycker du och Johan W är helt fel ute när ni inte klarar av att tänka i ett litet perspektiv. Istället blir det betongsosseri av det hela.
  Varför vinner SD mark? I mina ögon är det dels det du skriver, marginaliserade människor som missnöjesröstar, men det finns också ute bland väljarna ett missnöje med kommuner som lämnas åt sitt öde, med svaga kommunledningar missnöje med integrationspolitiken, vi är det land i världen som är sämst att integrera invandrare. Men det handlar inte bara om det, det handlar också om en politikertrötthet. En trötthet på politiker, förmåner och von oben attityd. Dessa står att finna i alla partier men tro inte att Socialdemokratin är undantagen.
  Men om något din postning saknar är svaret på frågan HUR? Verktygslådan är var?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har i denna första postning valt att göra en övergripande text för att presentera en huvudriktning på socialdemokraternas politik. En politik som bygger ett samhälle för alla. Jag hade kunnat ösa på med att skriva allt det du föreslår men problemet är att den texten hade blivit alldeles för lång. Jag kommer att i uppföljande postningar ta upp vad vi borde göra.

   Du för fram integrationspolitiken och dess misslyckande. Det är viktigt att vi för en politik för alla, inte en enskild grupp av människor. Vi ska ha en politik som får in alla i vårt samhälle, oavsett om det är etniska svenskar eller invandrare/flyktingar. Det är då som människor får nytt hopp och möjligheter. Om vi väljer att fokusera på att skapa en politik för en grupp i samhället kommer vi att misslyckas. Det är det som är problemet och har skapat problem. Allting är en helhet. Vi kan inte fokusera på invandrarna som en isolerad grupp. Då tappas alla andra. Om vi däremot har en politik som ser till att få in alla då når vi resultat.

   En sak man glömmer är att under 1990-talet kom vår politik att domineras av nyliberala tankar. Vi tappade hela fokuset på att se till så att hela landet fick möjlighet att komma tillbaka. De nyliberala tankarna gjorde att vi började se varje grupp för sig.

   Nu är socialdemokratin redo att se och tänka i helheten.

   Radera
  2. Tack för intressant svar! Jag håller med dig i mycket men tycker du gör ett tankefel i avseendet alla grupper ska med. Det är korrekt men varje grupp, varje region har sina speciella egenheter och problem som man måste ta hänsyn till. De regionalpolitiska råd som S pratar om är bra, förutom att de är för centraliserade. Just för att få tillbaka HELA landet, för på vissa håll är det katastrof idag, så behöver man så att säga individualisera politiken. I brist på bättre uttryck. Det blir lite semantik över det hela när du säger en politik för alla. Självklart men politiken måste se till varje människas specifika behov. Varje regions specifika behov.
   Den avfolkning som sker i glesbygden kräver sina lösningar, på andra ställen sina lösningar. Men jag ser fram emot dina kommande postningar, det ska bli intressant att följa dina tankar.

   Radera
 2. Socialdemokraterna har lagt sig i politikens mittfåra, där alla riksdagspartier exkl. SD ligger. Skillnaden mellan de politiska partierna är i verkligheten små och det är så väljarna håller på att uppfatta saken också. De här partierna ägnar sig åt marginalfrågor som har låg eller ingen bäring bland majoriteten av valmanskåren. Det är därför frågor om könskvotering, diskrimineringsdebatter, kulturfrågor, HBTQ frågor, vindkraft, vargfrågan samt snedvinkling i frågor som handlar om integration och invandring avhandlas på ett sätt som saknar folklig förankring. Frågor som är viktiga för folkflertalet sopas under mattan och blir ickefrågor. Politikerföraktet växer, de som styr har tappat kontakten med såväl folk som verklighet och de förstår inte det som händer i samtiden, förmågan att göra analyser är sämre än någonsin.
  Det finns flera frågor som är ödesfrågor för vårt land och för vårt folk. Om dessa talar inte socialdemokraterna eller de andra sex gamla partierna. SD gör det i mycket marginell omfattning. Några ödesfrågor är hur ska ungdomsarbetslösheten minska? Hur ökar vi sysselsättningen i samhället? Hur ska en grundtrygghet återupprättas för den som blir sjuk eller arbetslös? Hur får vi den svenska skolan att åter bli en kunskapsskola, så att Sverige står sig i den internationella konkurrensen? Hur ska landets framtida energiförsörjning säkras, det börjar bli bråttom. Hur ska pensionssystemet räddas och kunna ge en värdig ålderdom för de som är födda på 50 och 60-talet? Är socialdemokraterna beredda att föra en ansvarsfull invandrings och integrationspolitik för Sveriges bästa? De har gjort det förut googla på Luciabeslutet. Många frågor, men inga svar. Fortsätter Socialdemokraterna att bedriva politik för den övre medelklassen kommer nedgången att fortsätta mot 20% i väljarstöd. Ni måste rycka upp er - klockan tickar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej anonym!

   Synd att du är anonym då det hade varit intressant om du kommer tillbaka med fler analyser.

   Du pekar på många viktiga saker som vi socialdemokrater måste fokusera på. Om vi kan lösa många av dem kommer också andra frågor att lösa sig automatiskt, exempelvis invandrings- och integrationsfrågor.

   Radera
 3. Danmark och Norge har socialdemokratiska statsministrar... Trots detta för båda dessa länder en mycket hårdare invandrings och integrationspolitik än Sverige... Detsamma kan sägas om Finland där S är med i regeringen (dock ej på statsministerposten)... Fast finland har haft socialdemokratiska statsministrar under årtionden och har alltid haft en hård invandringspolitik...

  Hur kommer det sig Roger?

  Anledningen till våra problem är globalisering och teknisk utveckling...

  Arbeten ersätts med datorer, robotar och allt mer avancerade maskiner... För 100 år sedan var jord och skogsbruket extremt arbetsintensiva sektorer... Så är det inte längre... Maskinerna gör jobbet...

  I Japan satsar men stenhårt på robotar inom vården istället för invandring...

  Utflyttning av fabriker och nedläggning av företag i väst som konkurreras ut av företag i Kina och Indien bidrar också till problemen... Northern Telecom i Kanada gick i konkurs förra året... Deras Ericsson försvann... Det företaget var mindre än Ericsson som är fortfarande är världsledande men det var ett högteknologiskt företag...

  Problemen beror inte på invandring men dom förvärras kraftigt av att vi tar emot 10 000 tals analfabeter som aldrig kommer kunna försörja sig själva...

  Sveriges radio P1 hade en serie reportage om invandringen i höstas... De gick i repris mellan nyår och trettonhelgen... En lärare i SFI från Borlänge konstaterade att Somalier har svårt att förstå symboler... Det är jättesvårt för dom att lära sig att läsa klockan...

  Vem ska anställa dom och till vilken lön?

  1970 var Sverige ett av världens 3 rikaste (vanliga länder) tillsammans med USA och Schweiz... Idag är Schweiz kvar på medaljplats men både USA och Sverige har rasat kraftigt... Hur kommer det sig? Beror det på invandringen?

  Svaret är ja absolut... Vilka har invandrat till Schweiz sedan 1970?

  Ingvar Kamprad är ett namn....

  Massor av andra miljardärer, mångmiljonärer, entreprenörer och högutbildade har kommit dit... En hel del från Sverige fast nu har många återvänt hem... Fredrik Lundberg, Några Rausingar mm...

  Hur många analfabeter från Somalia har kommit till Schweiz Roger...

  SvaraRadera
 4. Danmark och Norge har haft alliansregeringar som har infört hårda restriktioner som s-regeringar sedan har fått ärva.

  Danmark är intressant. Dansk Folkeparti kom att sätta dagordningen i dansk politik på grund av att Danmarks svar på moderaterna tog till sig detta. Invandringsfrågan hamnade därmed högst på dagordningen. Politikerna införde tugga restriktioner som syftade till att minska på invandringen och få bort dem från Danmark. Allt detta skulle göras för att få bort kriminalitet, social utslagning, förbättra bostadsområden som hade försämrats, få ned arbetslösheten och få fart på Danmarks ekonomi.

  Hur har det då gått för Danmark? Blev det som det var tänkt med de hårda, tuffa tagen och begränsningarna rörande invandring?

  Det sociala utslagningen fortsätter. Nedgångna bostadsområden är fortsatt nedgångna. Klyftorna ökar i samhället. Arbetslösheten ökar och ligger i dag på 7,9 procent. Arbetslösheten har legat på en hög nivå sedan 2008. Danmark är inte starkare än innan Dans Folkeparti fick inflytande med sin främlingsfientliga politik.

  Det som Dansk Folkeparti gjorde var att under närmare 14 år dominerat den politiska debatten i Danmark. Det ledde till att fel fokus lades i de politiska frågorna. Det politikerna borde ha gjort för Danmarks och danskarnas bästa och skull gjordes inte. Danmark tar därmed konsekvenserna av detta i dag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg...

   Problemen är mycket större än enbart invandringen Roger. Hade det funnits några enkla lösningar så stora delar av västvärlden löst problemen.

   Utslagningen av arbetsplatser beror primärt på teknisk utveckling och globalisering (konkurrens samt utflyttning av fabriker och service) och dom faktorerna försvinner inte för att invandringen avtar eller tom stoppas helt...

   Det är dock ett faktum att Sverige hade 3 områden med stort utanförskap i mitten av 1980-talet... 2006 hade vi > 150 stycken och antalet fortsätter att öka... Det har inte släppts några siffror efter det... Vad beror det på...

   Det finns ett talesätt som heter: "lögn, förbannad lögn och statistik"...

   Jag tror inte på Stefan Fölsters undersökning...

   Han har givetvis rätt i att vissa mindre svenska städer har stora problem... Städer som ligger geografiskt off har ganska tuffa förutsättningar...

   Fast om man påstår att områden som Ronna, Rosengård, Rinkeby, Tensta, Biskopsgården m.fl. har mindre problem än Söderhamn då talar man inte sanning...

   Jag lyfter på hatten för att du inte censurerar och dessutom tar debatten... Det är inte speciellt vanligt... Regeringarna i Danmark och Norge har ärvt en invandringspolitik, det stämmer... Fast dom har majoritet i sina parlament och kan ändra politiken om dom vill...

   Det argumentet hade regeringen Bildt kunnat använda för att behålla fonderna 1991... Vi har ärvt dessa... Vill man förändra något så måste man ta strid...

   Olof Palme sa en gång: Politik är att vilja....

   Vill inte S i Danmark och Norge?

   Sanningen är ju att opinionen gör det omöjligt att ändra politiken och det vet du nog om... Jag vet det också...

   När det gäller arbetslösheten är dessutom verkligheten betydligt värre än vad statistiken visar... Samtliga regeringar i väst fifflar på olika sätt med statistiken för att det ska se bättre ut...

   USA har en radikal lösning på det... Efter 11 månader som arbetslös så räknas du inte längre... Du står du utanför arbetskraften... Folk som inte söker arbete räknas inte någonstans... Man trixar med utbildningar och förtidspensioner överallt...

   Den stora risken för västvärlden idag är en allt större arbetslöshet som drabbar allt fler... När den når 20-30% så riskerar vi att demokratin påverkas negativt...

   Jämför Sd med partier som Jobbik i Ungern, Gyllene Gryning i Grekland mfl... Där kan vi tala om fascistpartier...

   I en demokrati måste man respektera kritik mot en politik... Det är inte konstruktivt att ljuga om verkligheten... Det slår bara tillbaka mot avsändaren...

   2014 har Sverige 2 val... Ett i maj till EU parlamentet och sedan riksdagsvalet den 14 september...

   Med den invandringspolitik som 7 klövern bedriver så kommer Sd få mer än 20% av rösterna 2014... Sd håller på att bryta igenom på allvar och det beror faktiskt på att verkligheten stämmer med deras beskrivning...

   Idag sa Tobias Billström (integrationsminister M) i agenda att Sverige tar emot fler flyktingar (i absoluta tal) än samtliga andra EU länder med 2 undantag Tyskland och Frankrike... Tyskland har knappt 85 miljoner invånare, Frankrike har knappt 60 milj... Vi saknar bostäder i Sverige, det saknas arbeten till välutbildade svenskar idag...

   Det finns inga arbeten till lågutbildade som kommer hit i vuxen ålder... Den politik som förs idag leder till en social, politisk och ekonomisk katastrof...

   Den svenska välfärden är inte garanterad av vare sig Gud eller Einsteins relativitetsteori... Uruguay var världens första välfärdsstat på tidigt 1900 tal...

   Det gick åt helvete på 50-talet... Till stor del beroende på importtullar i EG som stoppade deras köttexport... På 60-talet kom militärkupperna och sedan gick det utför på allvar...

   Vad gäller arbetslösheten så har OECD statistik på det. Siffrorna är mycket obehagliga för trenden är tydlig.... Den har stigit i hela västvärlden sedan 1970...

   Det är oerhört farligt att tala om arbetskraftsbrist när sanningen är den motsatta... Till slut har man ingen trovärdighet kvar överhuvudtaget...

   JM

   Radera
  2. Till stora delar håller jag med dig i det du skriver rörande vad det är som har skapat de samhällen vi lever i.

   Vi kan gå tillbaka till 1970-talets oljekris som slog ut en rad arbeten. Många områden har inte kommit tillbaka sedan dess. Vi har kunnat se framväxten av högerextremism i form av Jena-Marie le Pen i Frankrike. Han fick kraft just ur de områden där människor var socialt utslagna men gjorde ändå vad de kunde för att göra rätt för sig. De kände sig bortglömda men tyckte sig se att andra grupper fick det bättre. In kommer le Pen och spär på med att peka ut invandrarna som problemen.

   Detta kan vi sedan rulla över hela Europa och har nått Sverige också. Nyliberalismens utbredning samtidigt som andra länder i världen har fått upp sina ekonomier som lockat dit massvis med jobb från väst i kombination med misslyckad jobb- och välfärdspolitik har kastat ut människor i oro och hopplöshet. Om de samtidigt ser att vissa verkar få det bättre och kanske får "gratis pengar" växer ilskan ytterligare.

   Det är dessa människor vi måste lyssna på och hjälpa. Vi måste knäcka arbetslösheten, se till att fler jobb skapas och att människor ser att klassklyftorna minskar, välfärdssamhället omsluter allt fler och att människor både känner och upplever att de får det bättre både i dag och i framtiden.

   Radera
 5. Integrationen av invandrare fungerar bättre i Danmark. Arbetslösheten bland ungdomar är ca 10% lägre. Se ekonomifakta. Samtidigt verkar inte Danska sossarna ha en återgång till politiken före dansk folkeparti.Varför?
  Sedan att jämföra med (bruks)kommuner som har tappat 30-40 % av innevånarna p.g.a av industrins strukturomvandling, med invandrargrupper som har liknande problem som de i dessa utflyttningsbygder fast de lever i tillväxtregioner.
  Den medicin som Fölster förordar är nog mer än besk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då är det själva delen med att få in människor i samhället, boende och arbete som är det viktiga. Det gäller alla människor.

   Trots det har inte Danmark fått det bättre. Problem kvarstår. Problem som fanns redan i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

   Radera
 6. Problemet är att SAP nästan aldrig bedrivit "en politik för alla". Man har gynnat sina kärnväljargrupper som industriarbetare och sedermera offentliganställda. Små- och egenföretagare har i bästa fall ignorerats, i sämsta fall aktivt motarbetats. Omvänt har SAP rentav missgynnat sina egna väljargrupper - ATP gynnade definitivt inte svetsaren som började jobba vid 16 års ålder.

  Om man vill skapa en politik/strategi för framtiden gäller det att inte ta fel på sin historia.

  SvaraRadera
 7. Socialdemokraterna byggde en allians mellan arbetarklassen och medelklassen som fungerade väl för Sverige i sin helhet.

  Sedan innebär det inte att allt var bra utan vi måste göra bättre. Så gör vi nu. Vi har lärt oss och utvecklar oss. Vi bygger nu en politik som ska vara för alla.

  SvaraRadera