fredag 8 februari 2013

Satsa för att få ned arbetslösheten

Sverige håller på att slitas sönder. Klassklyftorna ökar och människor sätts mot varandra. Den moderatledda alliansen har visat vad den sidan prioriterar. Att de 10 rikaste kommuner ska få dela på en miljard kronor. De rikaste kommunerna i landet får med andra ord mer pengar rakt in i skattkistan. Detta samtidigt som det finns kommuner i vårt land som har massarbetslöshet, nedläggning av företag, nedskärningar inom den offentliga sektorn och har en kommunbudget som är ansträngd. Om detta ska det vara politisk strid för det handlar om landets framtid.

För en tid sedan kunde vi ta del av ett förslag från (m)alliansen att de tio rikaste kommunerna i landet skulle få dela på en miljard kronor. En rimlig förklaring till detta har aldrig getts som håller. Debatten om detta tog snabbt slut. Tyvärr. Dock anser jag att denna debatt måste återupptas för den visar på vad det är för politik som moderaterna bedriver. En politik som snedvrider, ställer grupper mot varandra och ökar klassklyftorna.

I Sverige råder det massarbetslöshet. Arbetslösheten kryper sakta men säkert upp mot åtta procent. Ungdomsarbetslösheten ligger över 22 procent. I vissa delar av landet är arbetslösheten mycket högre än så. Det är en arbetslöshet som skapar hopplöshet, som skapar utanförskap, som ökar klassklyftorna. Efter hand som arbetslösheten växer och tiden i arbetslösheten ökar mår människor illa, oron stiger om framtiden och möjligheten att få ett nytt arbete. Bland de som har ett arbete växer samma känslor.

I detta läge måste nu socialdemokratin träda in på allvar för att visa människor att vi har en politik som gör vardagen bättre för människor, som gör det bättre för landet och skapar nya möjligheter för att bygga ett samhälle som får med alla. Tidigare skulle jag nu ha fortsatt att skriva i mer övergripande termer om detta men nu ska jag komma med olika konkret förslag som kan leda till att nya förutsättningar skapas för människor och landet Sverige. I dag handlar det om kommunerna.

Jag skulle vilja se socialdemokraterna inom kort presentera ett förslag som handlar om följande.

1: Höj statsanslagen till kommunerna. Genom mer pengar till kommuner och landsting kan välfärden förbättras. Exempelvis sjukvården försämras nu i stora delar av landet. I Stockholm och Skåne minskar antalet vårdplatser, människor ligger i överfyllda rum. I Skåne är fem dödsfall konstaterade på grund av försämrad sjukvård.

Samtidigt innebär mer pengar att personal inte behöver avskedas utan fler kan också komma att anställas.

2: Två miljard kronor till de 20 kommuner i landet som har högst arbetslöshetsnivå. Låt de 20 kommuner i landet som har högst arbetslöshetsnivå få ytterligare pengar. Dessa pengar ska gå till att minska arbetslösheten i kommunen. Det kan vara att kommunen själv anställer dessa personer. På det sättet får arbetslösa ett arbete att gå till, få arbetslivserfarenhet, kontakter och nätverk men framför allt hjälp att på ett annat sätt kunna gå vidare till andra arbeten hos andra arbetsgivare.

Pengarna kan också gå till att förstärka vuxenutbildningen med mer platser. Platser som går till arbetslösa för att förstärka deras kunskaper och kompetenser. Det kan handla om platser inom komvux och yrkesvux och lärvux.

3: 1,5 miljard kronor till de 20 kommuner som har högst ungdomsarbetslöshet i landet. Även de kommuner som har högst ungdomsarbetslöshet behöver få mer resurser för att kunna göra insatser för att få ned ungdomsarbetslösheten. Åtgärderna kan vara samma som i ovanstående punkt men kan också innebära än mer satsningar på att tillsammans med näringslivet arbeta fram samarbetsformer för att få in ungdomarna på arbetsplatserna.

4: En miljard kronor till kommunerna för att stärka det lokala näringslivet. Förutom att kommunerna får mer pengar handlar det också om att frigöra resurser för att stärka och utveckla det lokala näringslivet. För att på både kort som lång sikt handlar det om att kunna hjälpa näringslivet på olika sätt. Genom att få tillgång till mer pengar till kommunerna kan dessa utveckla olika samarbetesformer, stöd i form av kunskap, näringslivslotsar, specialister på att starta,driva och utveckla företag med mera som kan stötta och hjälpa det lokala näringslivet. På det sättet kan temperaturen hos näringslivet höjas och fler arbetsplatser skapas.

Människor trycks in i arbetslösheten och får sina livsmöjligheter kraftigt begränsade. Kommunerna tappar mark och livskraft. Näringslivet minskar och tappar fart. Vi måste visa på att socialdemokraterna har en annan politik än alliansen och en politik som är bra för den vanlige människan. Ett sådant här miljardpaket skapar inte bara nya jobb direkt utan hjälper också till att få ned arbetslösheten på längre sikt. Sverige har inte råd att inte göra detta. 

Aftonbladet om en att barnen inte är i centrum. LO har problem. Bengt Silfverstrand diskuterar om ideologierna är döda. Sjölander skriver om hur borgerlig politik slår i en stadsdel. Stefan Löfvén och Ylva Johansson vill satsa på Arbetsförmedlingen. Svensk arbetslöshet i topp.

2 kommentarer:

  1. Sjukvården är ett Landstingsproblem.
    Varför ska ex.v. Stockholms Landsting få Stadsbidrag till sjukvård då dom sänkt skatten, inkomsterna för att bedriva sjukvård?
    Då kan man ju sänka Landstingsskatten till noll o få Statsbidrag på hela skattesänkningen !!

    SvaraRadera
  2. Om man vill få ner antalet otrygga anställningar skulle man kunna ha högre arbetsgivaravgifter till otrygga och icke-heltids anställningar. Varför inte införa en otrygghetsavgift som skulle betalas av alla som anställde personal på deltid, visstid eller som var sk bemaningsföretag. Det är väl inte mer än rätt att de som genom sin personalpolitik skapar otrygghet på arbetsmarknaden också betalar för de kostnader som denna otrygghet orsakar.

    SvaraRadera