lördag 16 februari 2013

Småsmulorna eller en riktig middag?

Du som löntagare får det inte bättre i Sverige. Det är lätt hänt att tro att sänkt skatt i form av jobbskatteavdraget är något som är bra för den som arbetar. Det är det inte. Lönsesänkarna visar mer än väl att Sverige har under de senaste 30 åren varit utsatt för ett nyliberalt experiment som har försämrat för löntagarna. Sänkt skatt är ett fortsatt led i detta där kapitalet värnas och skyddas medan den som arbetar hamnar i kläm. Det måste bli ett slut på detta nu.

Vi har hört mantrat under nästan sju års tid nu. Det ska löna sig att arbeta och det är arbetslinjen som gäller. Det basuneras ut av speciellt moderaterna men de andra allianspartierna kör med samma sak. Det låter rätt och bra men i verkligheten är det precis tvärtom.

Programmet Lönesänkarna är ett program som jag rekommenderar varmt. I det framträder en bild som visar att du som arbetar, eller har arbetat/är arbetslös/sjuk, har förlorat mycket mer än vad du har fått. Löntagarna har fått stå tillbaka för att kapitalet ska få mer. Moderaternas snack visar sig vara helt fel. 

Fram till 1970-talet var löntagarnas del större. Allt efter det att tiden gick från 1945 kom lönerna att stiga samtidigt som arbetstiden förkortades. Människor fick mer över i plånboken vilket gjorde att de kunde köpa bil, hus, åka på semester, bedriva fritid med riktiga och egna pengar. Man slapp att låna eller om man var tvungen att låna var det en liten summa som behövdes.

Efter 1970-talet svänger det. Löntagarnas del minskar medan allt mer går över till kapitalägarna. Dessa lovade att om de fick göra större vinster skulle de investera mer och på det sättet sänka arbetslösheten. Det blev inte så. Istället kan vi se att det har blivit precis tvärtom.

I dag producerar vi som aldrig förr. De som arbetar är mer produktiva än vad de någonsin har varit tidigare. Näringslivet tjänar enormt mycket pengar. En allt större del av vinsterna går till aktieägarna i form av olika utdelningar. De som arbetar och skapar dessa vinster får en allt mindre del av vinsterna. Det har inte gjort att det investeras mer och minskat på arbetslösheten. Massarbetslösheten är här och har varit hög sedan krisen i början av 1990-talet.

Borgerlig press försöker nu gå till motoffensiven och visa upp en bild av att "Jo, minsann. Löntagarna har fått löneökningar och fått sin situation förbättrad. De kan inte klaga. Programmet har helt fel."

Vid en första blick stämmer det. Lönerna har stigit och vi har på pappret fått det bättre. Eller rättare sagt en del har fått det bättre. Tittar vi mer noga och speciellt fokuserar på hur det skulle ha sätt ut om löntagarna fick ta större del av produktionsförbättringarna framträder en helt annan bild. Då visar det sig att löntagarna har blivit rejält blåsta.

Fakta är nämligen den att fram till 1970-talet ökade lönen i samma takt som produktiviteten ökade. Efter detta årtioende sker en förändring som gör att gapet blir gigantiskt till löntagarnas nackdel. Linjerna följer inte längre varandra. De pengar som produktivitetsökningen har skapat har till mindre del gått till löntagarna medan den största delen gått till ägarna.

Om samma utveckling skulle ha gällt fram till i dag skulle en person som i dag tjänar 23 000 kronor i månaden istället ligga på 34 000 kronor i månaden. Årsinkomsten skulle ha gått från 276 000 kronor till 408 000 kronor. Det är en skillnad på 142 000 kronor som löntagaren har MINDRE i dag än vad den skulle ha haft.

Vi kan se att löntagarna har fått stå tillbaka kraftigt. De löneökningar som kommer är småsmulor jämfört med vad lönerna skulle ha legat på och i jämförelse med vad löntagarna egentligen producerar.

Löntagarnas del av produktionsökningarna måste öka och kapitalet måste få stå tillbaka. Det betyder inte att det senare ska upphöra att få sin del men i dag är fördelningen helt skev. Löntagarna måste få ta större del av ökningen än i dag. Varför? Jo, för när stod en rik person före dig i matkön och handlade? När stod en rik person före dig i elektronikaffären och köpte en ny tv? Det är inte dem som spenderar pengar i den svenska ekonomin. Det är var och en av oss. Om var och en av oss får mer pengar i plånboken, desto mer spenderar vi.

Men den sänkta skatten då? Sänkt skatt gör inte att lönen ökar. Om jag får sänkt skatt och tjänar 23 000 kronor i månaden har jag fortfarande 276 000 kronor om året. Jag har INTE 408 000 kronor om året. 1500 kronor i månaden i sänkt skatt är ingenting jämfört med att jag får ut med en högre lön. För med sänkt skatt får du ut 17931 kronor med en lön på 23 000 kronor. Med en lön på 34 000 kronor hade du fått ut 25 618 kronor. Du tappar med andra ord 7687 kronor i månaden (siffrorna kan variera beroende på vilken församling du bor i) jämfört med vad det egentligen borde vara.

En sak är mycket viktigt. I centrum av politiken måste löntagaren hamna igen. Låt oss ha en riktig politisk diskussion om arbetslinje och vad som är bäst för svenska löntagare.

Jag tänker inte stå stillatigande vid sidan om och låtsas som att detta är inte viktigt. Det går inte. Jag ska göra vad jag kan för att se till så att politiken har ett mycket bättre fokus på löntagarna (vilket en överväldigande majoritet av oss alla är) och att det förs en löntagarvänlig politik i Sverige.

Dagens Arena om de superrika som blir än mer rika på löntagarnas bekostnad. Bo Widegren diskuterar om lönesänkningarna. Tord Oscarsson lyfter fram en OECD-rapport som visar att inkomstskillnaderna ökar mest i Sverige. Ola Möller skriver om kampen inom Centerpartiet. Röda berget om Annie Lööfs pudelkennel.

33 kommentarer:

 1. Nu är det ju så att vi inte lever i en sluten värld i Sverige och omrking oss har mycket skett under de årtionden som du skriver om
  då även S haft inflytande på utvecklingen.
  Det har givetvis en stor effekt på vad som sker här hemma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har det gjort. Nyliberalismen har speciellt påverkat oss och den tro som har funnits på den inriktningen.

   Radera
 2. Det riktigt intressanta är väl att detta under flera årtionden drivits fram medvetet av socialdemokraterna och facket ... du glömde nämna den detaljen ... se om programmet ...

  Vad gäller jobbskatteavdragen så har de gett en rejäl förbättring för den arbetande, något du väljer att ljuga om.

  Ca 1750:- mer i månaden i plånboken för en heltidsandtälld med genomsnittlig lön. Ca 3500:- mer i månaden för ett par.

  Allt detta hade man INTE haft med en S-regering som röstat emot varje steg i denna skattereform...

  SvaraRadera
 3. Den som ser programmet Jonny får reda på det ganska snabbt Jonny.

  Jag ljuger inte Jonny. Då skulle jag har skrivit att ingen har fått det bättre. Men man ska ifrågasätta jobbskatteavdraget med tanke på att många har fått höjda kommunala avgifter, höjda elpriser med mera som har urholkat jobbskatteavdraget. Till och med så mycket att folk går minus. Om det berättar aldrig du Jonny och det är att ljuga för läsarna. Du måste också berätta om det.

  Det sista du skriver kan du aldrig uttala dig om av den enkla anledningen att S har inte styrt under de senaste åren. Dock finns det en intressant sak att fundera över som du inte nämner Jonny. Det är att under mandatperioden 2003-2006 sänktes skatten för alla med 1000 kronor i månaden. Så möjligheten hade funnits att skatten hade sänkts om det hade varit ekonomiskt rätt att göra det.

  Vi kan ju fundera över vad skattesänkning för över 116 miljarder kronor har egentligen gjort för Sverige med tanke på den ökande arbetslösheten, människor slås ut från arbetsmarknaden, försämrade skolresultat, försämrad sjukvård, försämrad äldreomsorg med mera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sanningen är att ditt parti varje gång röstat emot jobbskatteavdragens olika steg.

   Sanningen är att, som det tydligt beskrivs i programmet men inte i ditt inlägg, är ditt eget socialdemokratiska parti som i 30 år aktivt och medvetet drivit denna ekonomiska politik hand i hand med LO.

   Höjda kommunala avgifter, höjda elpriser etc hade man fått oavsett regering, det vet du mycket väl. En rödgrön regering med V + Mp hade utöver detta bjudit på ett antal överraskningar i form av skattehöjningar, t.ex på drivmedel/energi området, det vet du också.

   Det sista kan jag som sagt mycket väl uttala mig om baserat på vad ditt parti röstat de senaste 6 åren i riksdagen och på vad du och dina partivänner uttrycker än idag.

   Vi kan fundera på varför massarbetslösheten idag under tidernas värsta globala ekonomiska förhållanden (i fredstid åt minstone) inte är värre än den var 2005 med en socialdemokratisk regering. Vi kan fundera på varför det 2005 fanns ca 150 000 fler förtidspensionärer och varför Göran Perssons regering urholkade pensionssystemet med ett par hundra miljarder.

   Radera
  2. När det gäller avgifterna och höjningen stämmer inte fullt ut. I Ystads kommun har kommunen varit tvungen att höja avgifter och införa nya avgifter för att kommunen nu måste utföra allt fler tjänster till människor som far illa i dagens system. Statsbidragen har inte heller räknats upp för att täcka kostnadsökningar och liknande. Då har kommunen varit tvungen att höja och införa nya avgifter. Så ser den kommunala verkligheten ut Jonny.

   Du har en intressant debatteknik Jonny där du slingrar dig och undviker att diskutera allvaret. Du ursäkta och säger indirekt att dagens massarbetslöshet är inget att åja sig över då det faktiskt var värre 2005. Då var det till och med 150 000 personer som var förtidspensionärer.

   Jag anser att det är allvarligt oavsett vilket Jonny, vilket du också ska göra. Det ena går inte att ursäkta jämfört med det andra. 2005 låg arbetslösheten på cirka 7,8 procent i februari, i december 2012 låg arbetslösheten på 8,0 procent. Enligt SCB:s nya siffror ligger nivån nu på 8,1 procent. Till det ska det läggas 36 000 personer som ingår i FAS 3 men som inte räknas in i arbetslöshetsstatistiken.

   Förtidspensionärerna var många, för många, men nivån är fortfarande hög i dag. En del av dessa snurrar nu runt mellan Af och Fk utan att landa. En del av dem har försvunnit helt ifrån systemen. Ingen vet var de är, hur de försörjer sig med mera.

   Jag ser hur verkligheten ser ut och vill åtgärda detta.

   Att S har sagt nej till skattesänkningarna som alliansen har lagt beror på att vi har ansett att pengarna skulle kunnat användas till annat som hade stärkt Sverige och välfärden.

   Du verkar tycka att äldre ska betala högre skatt.

   Radera
  3. Du tror att elpris skulle stått still med S-regering, drivmedelskatter ?, matpriser ? Det tror inte jag.

   Jag har aldrig sagt att massarbetslösheten INTE är ett problem, det är ett av de största problem och utmaningar det svenska samhället har och har haft i mer än 20 år.

   Jag noterar att S-regeringar varit betydligt sämre på att hantera detta än alliansen. Vi har nu 2013 en mycket värre global situation än t.ex 2005. Vi har 150 000 färre förtidspensionären nu än då. Vi har en rejäl portion nya svenskar nu som tyvärr har en mycket stor andel arbetslöshet. Allt detta pekar på en enda sak, nämligen att senaste S-regeringar skötte det hela betydligt sämre än nuvarande allians.

   Du har inga fungerande lösningar på detta, ingen ny politik, din enda ide är att höja skatter för de som arbetar (du och ditt parti har från första början varit emot jobbskatteavdragen), och anställa arbetslösa i offentlig sektor på påhittade arbeten.

   Du vill avskaffa eller beskära RUT som ger ett plus i statskassan. Detta ger högre arbetslöshet och vänder ett plus till ett minus i statskassan.

   Pensionärer betalar även fortsatt mindre skatt än motsvarande arbetande. Detta pga att de som arbetar betalar allmän löneavgift, en statlig skatt som pensionär slipper. Den felaktiga propaganda du sprider om detta bör du sluta med när du vet sanningen.

   Jag tycker att även pensionärer bör betala mindre skatt (speciellt de med låg pension), vad jag vet är inte S kända för att sänka skatt för pensionärer, däremot för att ta ett par hundra miljarder från dem och urholka hela deras pensionssystem.

   Jag ser verkligheten och diskuterar den.

   Radera
  4. Jag har noterat den verklighet du studerar Jonny Disenfeldt. Avgifterna i kommunerna styrs mycket av hur regeringens politik slår. När det gäller de andra priserna så påverkar de hushållens ekonomi.

   Jag ser att du fortfarande ursäktar nuläget med 2005 genom att hävda att det är värre nu. Om det nu är värre, varför har vi en regering som då är passiv? En regering som verkligen menar allvar med ekonomisk politik och att få upp Sverige på banan hade sett till att massivt investera i utbildning, kompetenslyft, infrastrukturprojekt (nu och inte med start 2017-18), bostadsbyggande, satsningar på att bygga om bostäder i miljonprogrammen med mera. Det görs inte.

   Det går inte att hävda att det är mycket värre i dag och sedan luta sig tillbaka och säga att därmed kan inte Sverige göra någonting överhuvudtaget. Det håller inte. En sådan regering ska inte styra Sverige utan stiga åt sidan.

   Socialdemokraterna vill satsa på kompetenslyft med fler platser på komvux, yrkesvux, lärlingsplatser och högskoleplatser. Socialdemokraterna vill att det ska satsas på att bygga nya bostäder och bostadsområden. Vi har avsatt mer medel till infrastruktursatsningar som kan köras igång redan nu med mera. Läs Jonny på socialdemokraternas hemsida.

   Jag ska föra vidare till de offentlig anställda att du Jonny anser att deras arbeten är påhittade.

   Skulle arbete inom äldreomsorgen, vården, barnomsorgen, skolan, kultursektorn vara påhittade arbeten om arbetslösa anställs här? Jag anser att det är slöseri med människor när de är arbetslösa och slöseri av medel. Det är bättre att människor anställs inom offentlig sektor och på det sättet är med och bidrar, utvecklar och förbättrar. Du verkar inte vilja det.

   Ja, jag står för att jag vill avskaffa RUT och på sikt också ROT. Jag anser att dessa pengar behövs inom andra sektorer. Om vi satsar 500 000 kronor i en skola innebär det att vi sparar 50 miljoner kronor i det långa loppet när elever snabbt fångas upp och kan satsa på skolan istället för destruktiva saker.

   Jag anser att pengarna från RUT kan användas till att satsa på företagslotsar och som lån till små exportföretag. Ett sådant företag kan med hjälp av ett lån på en miljonkronor ta hem order till Sverige värda 10-100 miljoner kronor. Det leder i sin tur till nya anställda.

   Jag anser att pengarna kan med andra ord användas till andra saker som sparar pengar åt Sverige och som också ökar intäkterna till landet mycket mer än vad RUT någonsin kommer att ge. Att du sedan vill att de som tjänar över 60 000 kronor i månaden och har råd med att betala RUT själva ur egen ficka ska få lov att dra av är mycket märkligt.

   Rörande pensionärer och skatt. Jag ska hälsa alla pensionärer att du Jonny anser att de ska vara glada över skattenivån de har då de som arbetar betalar mer skatt. Det håller inte att argumentera som du gör Jonny. De pengarna utgår ifrån det löneutrymme som arbetstagarna har avstått ifrån för att slippa själva betala de sakerna. Det som räknas är det du får ut brutto- respektive netto. Då ser vi att pensionärer betalar mer i skatt. Du säger att du inte vill ha det så men sedan försvarar du ändå detta. Konstigt. Eller hur Jonny Disenfeldt?

   Om inte pensionspengarna hade använts till att betala av på statsskulden och därmed förbättra den svenska ekonomin hade pensionärerna i dag haft den än värre. Avbetalningen gjorde att anseendet utomlands för Sverige ökade och därmed hamnade landet i en bättre position.

   Urholkningen av pensionssystemet handlar om en dålig pensionsuppgörelse, att den årliga inbetalningen är för låg och att den är alldeles för knuten till den ekonomiska utvecklingen.

   Radera
  5. Jag noterar att du undviker den bistra verkligheten att ditt eget parti var så mycket sämre på att hantera Sveriges ekonomi och t.ex arbetslöshet trots betydligt bättre förutsättningar.

   Satsa på meningslösa infrastrukturprojekt som aldrig blir ekonomisdkt försvarbara är ditt parti duktiga på.

   Situationen globalt sett är mycket värre idag, Sveriges skick är under dessa förutsättningar betydligt bättre än under senaste S-regeringen.

   De som är offentligt anställda gör stor nytta,m sluta tramsa, däremot så ska vi inte hitta på arbetstillfällen inom offentlig sektor.
   Vi ska ha arbetstillfällen inom privat sektor i första hand som ger utrymme för utökad offentlig sektor när behov finns. Offentlig sektor
   ska inte vara en AMS åtgärd, det ska vara behovsstyrd verksamhet.

   RUT ger rbetstillfällen och ger plus i statskassan, rätt huvudlöst att i dessa tider vilja avskaffa detta och öka arbetslöshet och öka kostnader för samhället, en minst sagt märklig och huvudlös politik.
   Det finns inga pengar från RUT att ta om du avskaffar RUT, att avskaffa RUT ger numera ett minus i statskassan.

   Du fortsätter att driva lögnen att pensionärer betalar mer skatt, pensionärer betalar inte den ca 10:iga allmänna löneavgiften, det innebär att en arbetande och en pensionär med motsvarande nivå av pension är orättvist beskattade men det är den som ARBETAR som betalar mer skatt.

   Om man inte stulit de där flera hundra miljarderna av pensionärerna så hade man inte haft problem med pensionssystemet, läs vad PRO själva säger.

   Det nya pensionssystemets förlorare har knappt börjat gå i pension än, vi får den stora smällen senare. Vi som betalar för 2 generationer.

   Allt är ju trots allt fråga om trovärdighet. Har ditt parti bättre lösningar än alliansen ? Med facit i hand så är svaret nej.

   Radera
  6. Vad säger sveriges pensionärer : Återbetala pengarna till AP-fonden!

   http://www.sprf.se/nyheter-175.html

   "Omkring år 2000 överfördes totalt ca 260 miljarder kronor från AP-fonden (buffertfonden) till statskassan. "

   "Enligt bl.a. Ekonomistyrningsverkets senaste budgetprognos har den ekonomiska utvecklingen för AP-fonden varit så negativ under år 2008 att bromsen kommer att utlösas med början år 2010. Det kommer att medföra inte bara otillräcklig värdesäkring av pensionerna utan kanske också minskade pensioner nominellt. Beräkningar ger vid handen att denna situation inte skulle ha uppstått om AP-fonden hade fått behålla sitt kapital. Med de 260 miljarderna jämte avkastning skulle den ytterligare försvagning av privat- och samhällsekonomin som ett bromstillslag nu medför ha undvikits. Att notera är att löpande utgifter för tilläggs-/inkomstpensionerna inte belastar statsbudgeten. Det ger skatteintäkter för stat och kommun motsvarande ca 50 procent av pensionsutbetalningarna"

   Radera
  7. Jag ser att du hela tiden attackerar socialdemokraterna även när det finns bra saker som görs Jonny Disenfeldt.

   När det handlar om perioden 2003-2006 finns det inte en enda gång som partiet inte har med i sin budget diskussioner och förslag mot arbetslösheten. Jag rekommenderar att ni läser Bertmarks Respons årsböcker för den tiden för att se det. S duckade inte för denna utmaning som Reinfeldt gör.

   Meningslösa infrastrukturprojekt? Så du menar på fullt allvar att en tredje stambana söderut inte behövs, en stambana som godstrafiken är i stort behov av? Du menar att satsningarna på att bygga ut järnvägen är bortkastade pengar trots att många sträckor är överfulla av tåg, passagerare och gods? Du menar att det är bortkastade pengar att rusta upp dåliga vägar och bygga nya? Du menar att det är bortkastade pengar att förbättra infrastrukturen i de tre tunga ekonomiska områdena i Sverige i form a Stockholm, Göteborg och Skåne som bortkastade pengar?

   Världen är i dåligt skick. Helt klart. Det är i dessa tider det behövs en offensivt och ansvarstagande regering som satsar, inte sitter med armarna i kors och hoppas på det bästa.

   Offentlig sektor är behovsstyrd. Sanningen är den att behoven ökar allt mer. Det kan vi se i kommun för kommun, landsting för landsting. Här behövs fler anställda. Det går inte att förneka Jonny,

   Det går åt minst 2,2 miljarder kronor till RUT Jonny. Det är skattepengar som kan användas för att få fart på exportföretagen och för att förhindra att elever hamnar snett. Det första ökar skatteintäkterna till staten och lokalsamhället. Det senare sparar pengar som kan användas till annat. Det är bättre användning av pengarna Jonny.

   Pensionärer betalar mer i skatt Jonny. Gå in på PRO:s sida och kolla.http://www.pro.se/PRO-Struktur/Skane-Malmo/samorg/Malmo/Foreningar/Husie/Vara-skatter/Skattetabell-2012/

   Pensionssystemet behöver tillgång till mer pengar. Jag har själv föreslagit lite högre nivå på avgiften in i systemet, som inte innebär att den som arbetar får mer i skatt. Mer pengar in i systemet stabiliserar det. Jag har också föreslagit en omvandling där PPM ersätts i grunden av ett räntebärande konto som man sparar på. De som vill ha PPM kan använda sig av det istället.

   Jag är dock villig att diskutera hur partiet ska göra. Redan nu finns ett antal förslag från S om hur Sverige ska förbättras som är bättre än alliansens.

   Radera
  8. Det som skulle ha skett var att mer pengar skulle ha avsatts efterhand till pensionssystemet.

   Vi kan hålla på att kriga om det förflutna hur mycket som helst men det viktiga handlar om hur vi nu och framåt kan korrigera felaktigheter i pensionssystemet. Där är socialdemokraterna och de rödgräna de enda som diskuterar att förändra och stärka systemet. Det vill inte alliansen eller sd. Det handlar om ansvar Jonny.

   Radera
  9. Vad är det här med "Disenfeldt" som du rapar upp ? Har du hakat upp dig på något sätt ? Vad är du ute efter ?

   Jag argumenterar för att ditt parti varit sämre på att hantera ekonomisk politik och arbetslöshet de senaste decennierna baserat på verkligheten.

   Jag argumenterar för att RUT ger ett samhällsekonomiskt plus med den omsättning det numera har, med din politik skulle stat få mindre pengar när man avskaffar eller kraftigt beskär RUT.

   Jag visar att ditt parti har raserat det gamla pensionssystemet med de stora uttag man gjorde under förra S-regeringen.

   Du uppfattar det som "attacker", jag framför bara kritik baserat på verkliga skeenden.

   Visst har ditt parti gjort många bra saker, det har även alliansen, det är inte riktigt vad vi diskuterade här.

   Ja, det finns många exempel på felaktiga infrastrukturprojekt, t.ex vägen Göteborg - Trollhättan (ca 20 miljarder i sjön) , Hallandsåsen (ca 20 miljarder i sjön) , Botnia/Ådalsbanan (20 miljarder) etc etc.

   Vi har försvarsmaterielsatsningar på gamla JAS, på nya JAS (som både allians och S är för).

   De av er planerade höghastighetstågbanorna är ett annat exempel.

   Offentlig sektor ska vara behovsstyrd, den ska inte styras av att det råkar finnas ett par hundra tusen arbetslösa med låg utbildning, då anställer vi dem i det offentliga ...

   Du glömmer som vanligt att räkna med de inkomster RUT ger i form av löneskatter, arbetsgivaravgiftert, moms, bolagskatter och minskade kostnader för arbetslöshet.

   Vid en viss brytgräns ger RUT plus i statskassan och vi verkar ha nått den omsättningen nu.

   Ärlighet efterfrågas !


   Pensionärer betalar inte ca 10% i allmän löneavgift på sin bruttolön. Därmed betalar en som arbetar mer än motsvarande pensionär.

   Ärlighet efterfrågas !

   Du fortsätter att prata om bara PPM, vad ska du göra med resten av pensionsystemet i form av aP-fonder och fackberoende fonder som LO, tjänstyemän etc har, ska de också överföras till räntebärwande konton och vilken effekt tror du det kommer att ha på framtidens pensioner ...


   Ärlighet och att ta ansvar för de fel man gjort är en bra början för en trovärdig diskussion. Där saknas det mycket av ödmjukhet inom olika partier och framförallt inom socialdemokratin (ni har ju trots allt regerat större delen av modern tid).

   Radera
  10. Jag har tidigare frågat om du heter Disenfeldt i efternamn. Det är bra att veta vad folk heter som man debatterar mycket med.

   När det handlar om att hantera ekonomi och arbetslöshet de senaste åren så räcker det med att säga krisenhanteringen efter kraschen 1991-94. Då var det socialdemokraterna som fick städa upp i ekonomin, ta de tuffa besluten, få fart på landet, satsa på utbildning och att få människor i arbete. Då gick Sverige från att vara en paria bland världens ekonomer till att bli ett starkt kort som man gärna återkom till och investerade i. Det är sanning Jonny. Sedan hade mycket mer kunnat göras för att knäcka arbetslösheten tidigare. Dock är det också sanning Jonny att under 2006 sjunker arbetslösheten snabbt, snabbare än sedan under 2007 och första kvartalet av 2008.

   Sverige får inte mindre pengar om RUT-pengarna används till annat. Om du investerar 100 miljoner kronor för att förhindra att ungdomar hamnar på glid sparar du in närmare 1 miljard kronor som kan användas till annat. Satsar du 10 miljoner kronor för att hjälpa exportföretag, småföretagare, att hämta hem order för 100 miljoner kronor, får du in mer pengar till statskassan och fler blir anställda. Tänk du vad du kan göra med 2,2 miljarder kronor. Det ger mer än plus/minus noll. Vi ska ärligt kunna prata om pengarna hade kunnat användas till annat och gett plus direkt. Om RUT nu går som det är tänkt ska vi inte längre subventionera. Då går ju statskassan med plus redan från första kronan och inte nu förrän efter 2,2 miljarder kronor.

   Pensionen raserades med den nya pensionsöverenskommelsen. Redan i samband med dess införande flaggades det upp för att den var underfinansierad och skulle skapa problem i sämre tider.

   Hallandsåsen går definitivt att diskutera helt klart men det finns ännu fler projekt som har visat sig vara bra för ekonomin. Ta bara Öresundsbron och Citybanan i Malmö. Det finns järnvägsutbyggnader och investeringar i vägar och broar som har gett samhällsekonomin stora vinster.

   JAS anser jag att man kan skrota.

   Höghastighetsbanor är samhällsekonomiskt hållbara då de kortar restiden, kan transportera fler människor på kortare tid. På det sättet frigörs kapacitet på den vanliga järnvägen som gör att godstransporterna får mer utrymme.

   Pensionärerna betalar mer i skatt än den som arbetar. Det du glömmer att berätta är att pensionärerna har redan betalat den skatten du pratar om. Ärlighet vad det visst du efterfrågade...

   Hela pensionssystemet behöver ses över. Pensionskapitalet ska inte vara på aktiemarknaden om man inte själv vill ha det. Den som vill kan ha det men den som vill ha det i söker förvar ska kunna få välja det.

   Alla kan bli mycket mer ödmjuka inför vad som har skett. Själv har jag tagit itu med pensionerna och med löntagarnas del av produktionsökningarna.

   Radera
  11. "När det handlar om att hantera ekonomi och arbetslöshet de senaste åren så räcker det med att säga krisenhanteringen efter kraschen 1991-94. "

   Det var socialdemokraternas ekponomiska politik som hade skapat problemen till att börja med ... varför vill du försöka ändra på verkligheten ?

   Vi har haft massarbetslöshet i 20 år, det är inte en verklighet skapad nu av alliansen, det är sanningen.

   RUT ger plus i statskassan, varför ändra detta till minus ?
   Du behandlar RUT som om det bara har en utgiftssida och väljer att ignorera inkomstsidan.

   Om du ser att en annan åtgärd skulle ge plus i statsakassan så är det väl vrqa men jag förstår inte vad det har med RUT att göra.
   Du vill ta bort eller begränsa RUT som nu minskar arbetslösheten och ger plus i statskassan. Du vill förvandla RUT till en minuspost i budgeten.
   Jag förstår inte ditt resonemang.

   Det gamla pensionssystemet raserades av förra S-regeringarna som plundrade pensionärernas pengar.
   Det nya pensionssystemet är det inget fel på, det behöver bara uppdateras stegvis beroende på att vi får en alltmer ökande genomsnittslig livslängd.
   Detta kompenseras genom att senarelägga pensionsålder stegvis för varje generation och kobimera med högre avsättning.

   Jag påstår inte att ALLA infrastrukturprojekt är dåliga, jag säger bara att vi har åtskilliga exempel där tiotals miljarder förslösats.

   Höghastighetsbanor är inte samhällsekonomiskt försvarbara pga
   1. Folktätheten är för dålig i vårt land
   2. Extrema problem med vinterklimat.


   Nej, pensionärer har INTE betalat allmän löneavgift på de pengar som avsattes till deras uppskjutna lön, den tas inte heller ut när de får sin uppskjutna lön.

   Ärlighet som sagt !


   Jag noterar att du vill ta bort pensionärernas pengar från aktiemarknaden (tusen miljarder + Alecta + ...)...

   Detta kommer att påverka näringslivet rätt mycket men framförallt kommer räntestyrda pengar att förränta sig betydligt sämre och nästa generationers pensionärer kommer att få leva en mycket fattigare tillvaro.

   Snacka om systemskifte, du kommer att återinföra fattighusen !   Radera
 4. Det vore mycket bra om socialdemokraterna tog tillbaka initiativet. Gör ni inte det, så kommer fascisterna tillbaka. För närvarande kan jag inte se att någon annan än fascisterna kan rädda Europas arbetande befolkning. Bara de har tillräckligt med mod att stänga gränserna och reglera kapitalströmmarna (som ju är grundorsaken till dagens situation.) Tyvärr kommer de naturligtvis att vara extremt otrevliga mot massor med människor, men alternativet är sweat shops i Europa. (Och det "lustiga" är ju att får kapitalet igenom sin önskan så stannar ekonomin helt. Kapitalisterna vill gärna sälja till någon, men de vill inte betala för att någon ska kunna köpa. Den grundläggande orsaken till dagens globala ekonomiska kris.)

  Men socialdemokraterna har ett svårt läge, eftersom ni är så delaktiga i förstörelsen av det sociala kontraktet. Och ändå, så kan jag inte se att någon annan än just socialdemokraterna kan rädda oss - med undantaget av fascismen, och det är verkligen tveksamt vad det är för räddning...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fascismen innebar inga förbättringar för arbetare. I Italien och Tyskland förtrycktes arbetarna medan kapitalägarna fick tillgång till hela statsapparatens beskydd och styrka. Den rika klassen gynnades båda av Mussilini och Hitler medan arbetarna fick se sina rättigheter kraftigt beskurna.

   Socialdemokratin är den rörelse som kan få ordning på detta men vi måste också ta de steg som behövs för att förtjäna väljarnas förtroende. En politik där löntagarna får en allt större del av produktionsökningarna är ett viktigt steg.

   Radera
 5. Hej Roger. Du nämner 1000kr skattesänkning 2003-2006. Mitt minne är kanske dåligt men vilken specifik skattesänkning är det du refererar till?
  Mvh
  Per Andreasson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Per!

   Denna skattesänkning genomfördes genom att man höjde grundavdraget för alla i deklarationen. Har dubbelkollat detta med riksdagsledamöter som var med under denna mandatperiod.

   Radera
  2. Grundavdraget höjs regelbundet. Detta är inte att kalla en aktiv skattesänkning direkt ...
   Det höjs och genomsnittslön höjs (det senare ger ökade skatteintäkter)...

   Grundavdraget har höjts även under alliansen + jobbskatteavdrag...

   Radera
  3. Det är det viss Jonny. Grundavdraget höjs inte alltid. Här satte socialdemokraterna in en aktiv åtgärd som man avsatte pengar i statsbudgeten till. Så skatten sänktes med 1000 kronor i månaden för alla.

   Radera
  4. Grundavdraget höjs som sagt regelbundet i takt med ökande lönenivå. Här är de senaste åren :

   För inkomståret 2013 : Högst 34 300 kronor.
   För inkomståret 2012 : Högst 33 900 kronor.
   ...
   ...
   För inkomståret 2006 : Högst 30 600 kronor.

   Ingen direkt "aktiv åtgärd" som t.ex jobbskatteavdraget är.

   Radera
  5. Inför budgetåret sänktes skatten med 2,6 miljarder kronor för låg- och medelinkomsttagarna. Det är att sänka skatten. En aktiv åtgärd Jonny. Det du missar är att S såg till att grundavdraget höjdes mer än vad det hade behövt göras.

   I budgeten för 2005 såg S till att vanliga inkomsstagare fick 150-250 kronor i månaden mer i plånboken, samtidigt höjdes grundavdraget för dessa grupper med 2400 kronor.

   Radera
  6. Ändringar i grundavdrag görs som sagt regelmässigt vilket jag redan visat (trots att du förnekat det).

   Du pratar brödsmulor som S gett (samtidigt som man höjt andra skatter), alliansen har levererat brödlimpor, inte smulor.

   Radera
  7. Så när socialdemokraterna sänker skatten är det småsmulor men alliansen kommer med brödlimpor. Det är intressant att se denna form av att se detta på. Brödlimporna kommer ifrån att arbetslösa, sjuka, pensionärer och förtidspensionärer har fått det sämre ställt samt löntagare som får sämre ersättning vid föräldraledighet och i semesterersättning.

   Tack för dem brödlimporna. Trevligt att kunna äta sig mätt medan andra i detta landet inte kan göra det.

   Radera
  8. Varför kan du inte erkänna snyggt att det var bra att socialdemokraterna sänkte skatten för vanliga inkomsttagare i Sverige?

   Radera
  9. Ändringar i grundavdrag görs som sagt regelmässigt vilket jag redan visat (trots att du förnekat det).

   Att höja grundavdraget är bra men inget som ger högre betyg direkt eftersom det som sagt är en ändring som brukar göras, att INTE göra det vore däremot anmärkningsvärt.

   Radera
 6. Programmet förklarade ju, att jobbskatteavdrag driver på lönesänkningar ännu mer, vilket successivt sänker konsumtionen vilket ger fler varsel, ännu mer arbetslöshet osv. I kombination med att exporten nu störtdyker blir det receptet för en kraftig kontraktion i ekonomin som innebär långvarig depression, dvs dödsspiralen nedåt mot botten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt i detta nemokrati. Det är ett problem. En stor orsak till lågkonjunkturen som vi ser nu beror på att efterfrågan har minskat drastiskt. Alla ska spara nu, länder, företag och människor. Det är ett problem. Med högre löner kan konsumtionen sätta fart igen. Om de rika företagsägarna får 10 miljoner kronor mer om året i plånboken kommer inte de att konsumera mer. Men om en löntagare får 500 kronor till i månaden kommer alla dessa pengar att gå till konsumtion.

   Radera
  2. Nu finns det ju inte så många rika företagsägare.

   Vad gäller de som arbetar konsumerar de säkert lite mer men framförallt ges de möjlighet att bygga upp en buffert så att de kan hantera en bilreparation, en trasig frys, en dyr tandläkarräkning etc. De slipper leva månad för månad med kniven mot strupen.

   Radera
 7. Det mest konstiga kopplat till detta är hur bostadspriserna kunnat lämna verkligheten? Det enkla svaret måste vara att folk görs livegna genom billiga krediter för lån de aldrig kan betala. Detta är det perfekta sättet för politikerna och etablissemanget att få full ekonomisk kontroll över arbetskraften som måste acceptera lägre löner för att kunna betala lånen på sina skyhögt belånade bostäder.

  SvaraRadera
 8. Du har en bra fundering. Vilken är den enskilt viktigaste komponenten i människor liv som påverkar? Jo, räntan. Det tjatas om ränta hit och ränta dit. Genom att folk är skuldsatta upp över taknocken innebär det också att vi sitter i händerna på hur räntan utvecklas. Så länge våra löner är låga tvingas den svenska ekonomin att överleva på lån. Det är inte hållbart, varken för ekonomin i sin helhet eller för det enskilda hushållet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är därför det är viktigt att de som arbetar får över mer och mer av sin lön i plånboken så att vi kan lämna lånekonomin.

   Radera