onsdag 20 februari 2013

Vågar vi besöka den skånska sjukvården?

Sjukvården är en av de viktigaste samhällspelarna som behövs i ett samhälle. Den hjälper, lindrar, botar och hjälper samt ska förebygga. Vi litar på den och förväntar mycket riktigt att vi ska få den bästa vården som finns. Nu har det visat sig att så är inte fallet. Den svenska sjukvården är i fritt fall. Det beror inte på personalen, som gör allt vad de kan, men för lite resurser, felaktig styrning och en politik som inte håller har försämrat sjukvården. I Skåne har fem dödsfall konstaterats beror på dålig sjukvård. Ystads lasarett har haft 18 Lex Maria-anmälningar där Socialstyrelsen har ställt krav på förändringar för att förhindra likartade saker att uppstå. Ingenting har hänt. Nu får det vara nog!

Vi kan i Expressen läsa om hur den svenska sjukvården fungerar. Ordet kris är ordet att använda. I en artikel skriver man om ett privatsjukhus där barn kan få vård om man är beredd att betala för det. En gräddfil som människor är villiga att ha eftersom den offentliga sjukvården är i kaos. Denna utveckling kommer att fortsätta så länge som sjukvården får vara en experimentverkstad för moderat ideologi.

I både Stockholm och Skåne har den moderata ledningen i landstinget/regionen utsatt sjukvården för ett experiment där marknaden och kapitalet har satts i centrum. Invånarna har inte fått vara i centrum och den kvalitet som denna behöver vid vård och omsorg.

I Skåne pågår nu ett fullskaligt experiment där skånsk sjukvård slås sönder. Vårdplatser försvinner, vården försämras, personal lämnar, människor har konstaterats ha dött på grund av försämringarna, akutmottagningar som inte fungerar, personalstyrkan skärs det ned på med mera. Nu ska sjukhusen förändras igen och verksamhet som fungerar slås sönder. I ledningen för detta står den styrande skånska alliansen. I den ingår moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Nu rapporteras det om hur Ystads lasarett inte åtgärdar de fel och brister som sjukhuset själv har anmält. till Socialstyrelsen. Det handlar om 18 stycken Lex Maria-anmälningar som inte har lett till förändringar. Det gör att patienterna fortfarande svävar i fara. Inte på grund av den fantastiska personalen som gör allt vad den kan utan på grund av för lite resurser som gör att organisationen inte klarar av sitt uppdrag fullt ut. Ur patientsäkerheten är detta inte bra och innebär en fara. Sjukhusledningen och ansvariga politiker bär det yttersta ansvaret. Nu ligger ansvaret hos dem och nu är det dags att åtgärda dessa anmälningar en gång för alla.

Ystads lasarett har för lite resurser och ska nu spara ytterligare 50 miljoner kronor. Personal avskedas samtidigt som 22 stycken vårdplatser försvinner. Vem som helst, utom den styrande alliansen, kan se vad detta innebär.

En sak är säker: Nu får det vara nog!

Bengt Silfverstrand om socialdemokratin, klyftorna och framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar