torsdag 7 mars 2013

Kan verkligen moderaterna styra och ta ansvar för ekonomin?

Moderaterna vill leva högt på att deras parti har stort förtroende från väljarna när det handlar om att styra och ha ansvar för ekonomin. Det gäller alla nivåer, från staten via landsting/region till kommunen. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt skördar vissa framgångar på grund av detta. Tiden har därmed kommit för att skärskåda detta mer noga och fråga: Kan verkligen moderaterna styra och ta ansvar för ekonomin?

När vi pratar om ekonomi kan vi inte göra som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg bara prata om statsbudgeten. Det görs medvetet men är inte förvånande. Statsbudgeten är moderaternas trumfkort men är också dess akilleshäl. Varför? Jo, för att statsbudgeten är en sak medan ansvaret för hela landets ekonomi är något helt annat.

I stort sätt vem som helst kan få statsbudgeten att gå ihop. Det är bara att hålla nere kostnadsökningarna och se till att det plockas in inkomster av olika slag. Skatteintäkterna ökar varje år så på det sättet får staten in naturligt intäkter. Kommunsektorn får inte statsbidrag utifrån kostnadsökningar utan detta bidrag hålls nere. Mer ansvar förs över till kommunerna från staten. Pengar förs också över från arbetslösa och sjuka till statskassan vilket leder till att intäkterna ökar.

Är den ekonomisk politik som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg driver bra för hela landet? Tar denna ekonomiska politik ansvar för sina egna kostnader och hela landet eller är det så att det är kommunerna som får ta smällen?

Det ser ut som att statens finanser därmed går bra men ansvaret och kostnaderna har skjutits över till någon annan. I detta fall landets kommuner. Vi kan se det framför allt på socialförvaltningarnas budgetar och hur mycket verksamhet som dessa producerar. Det är socialnämnden som snabbast ser förändringar i samhället och hur dessa slår. Socialbidragen har stigit i rask takt i landets kommuner. I dag betalar kommunerna mer i socialbidrag än sedan 2006-2007. I Ystads kommun har socialbidragen ökat från 6,84 miljoner kronor 2007 till 12,64 miljoner kronor 2012. Det är en ökning med 84,79 procent. Sedan 2007, då socialbidraget låg på 7,8 miljoner kronor är det en ökning med 62 procent.

Av alla de som får socialbidrag i Ystads kommun är det 48 procent som är arbetslösa. I Malmö är motsvarande siffra 50 procent. Det är arbetslösa som inte har någon a-kassa, som inte har kvalificerat sig på grund av de hårdare reglerna, som blivit utförsäkrade men som också har för låg a-kassa. Antalet sjuka som tvingas till att få socialbidrag ökar också. Redan så här långt i år ligger socialbidragen högre än motsvarande period förra året. Allt mer pengar läggs ned på socialbidragen. Pengar som hade behövts till annan verksamhet, till exempel skolan och äldreomsorgen.

Samtidigt med detta far fler människor i dag illa i Sverige än tidigare. Socialnämnden i Ystad producerar fler tjänster än någonsin. Trots en stor budget är prognosen att den kommer att gå back med 15 miljoner kronor i år på grund av att allt fler söker hjälp.

Sämre uppräkning av statsbidragen påverkar också kommunerna negativt, även Ystads kommun. Allt mer försvinner också från staten och hamnar i knät hos kommunerna. Dock följer inte hela penningpåsen med utan bara en del. Vi kan se att många kommuner inte klarar av den förändring som har skett utan måste höja skatten.

När det handlar om moderaterna, styrning och ekonomi finns ytterligare en intressant sak att lyfta fram. Ett exempel är det som sker i Stockholm. Där har moderaterna nu styrt i närmare sju år. De senaste dagarna har vi kunnat läsa om hur Karolinska, Spårvägen City och Roslagsbanan har blivit dyrare än beräknat. När det gäller Karolinska är det till och med så att detta hypermoderna sjukhus kommer att ha färre vårdplatser än nuvarande sjukhuset. Det är stockholmarna som drabbas av detta slarv och misshushållning av pengarna. Problemet för de moderata ledningen i Stockholms län och Stockholm är att de inte kan skjuta kostnaderna över till någon annan än skattebetalarna.

Vi ser bevisen runt om oss hela tiden på att moderaterna inte kan styra eller ta ansvar för ekonomin. Det är därmed dags att ifrågasätta den bild som finns och utkräva ansvar på den nivån den finns. Moderaterna har gjort sitt. Det är dags för en ny regering.

Svenska Dagbladets P J Anders Linder vågar inte ifrågasätta penningrullningen i byggprojekten i Stockholm. Ola Möller om avgångskrav och splittring. Martin Moberg frågar sig om det ska vara otrygga jobb och otrygga liv i Sverige år 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar