måndag 4 mars 2013

Klarar du av morgondagens utmaningar?

Pratet om att den svenska ekonomin står stark vilar egentligen på hur det såg ut igår. Hur den svenska ekonomin kommer att utveckla sig i framtiden kan ingen säga något om, allra minst regeringen. Däremot är framtiden det som partierna vill forma och i den är ekonomin och dess utveckling mycket viktigt. En sak i detta som alliansen glömmer att berätta för människor i Sverige är den ekonomiska utvecklingen påverkas av det som sker i världen. I den flyttas allt mer av alla former av jobb, från så kallade lågkvalificerade till högkvalificerade jobb till andra länder, speciellt låglöneländer som Kina och Indien (även om de kinesiska lönerna stiger allt mer). Det är en utmaning som kräver ett annat tänkande än vad alliansen kan leverera.

Dagens första postning hämtas ifrån en debattartikel i Svenska Dagbladet. I den tar entreprenörerna Ola Ellnestam och Joakim Ohlrogge att den kortsiktiga vinstmaximeringen som finns i dagens ekonomi hotar den svenska och det svenska näringslivet. Jag vill lägga till att det också skapar stora problem för samhället i form av allt högre massarbetslöshet, bygder som får se jobben försvinna utan att ersättas av nya, framväxten av en press nedåt på löner och arbetsvillkor, ett allt stressigare arbetsliv som inkräktar på fritiden och familjelivet. Det är en spiral som går nedåt och där vi människor offras.

Debattartikeln är mycket viktig då den vill införa ett annat sätt att tänka. Självklart riktas innehållet mot näringslivet självt. Här behövs ett annat tänkande där man slutar att jaga det billigaste alternativet för att locka nya kunder. Istället bör kvaliteten sättas i centrum.

Vi kan se hur vi kunder och vår önskan om billigaste maten har gjort att verksamheter inom livsmedelsindustrin fuskar med innehållet. Hästköttsskandalen och att köttpajer innehåller inget kött är exempel på att vi kunder nu måste sätta kvaliteten främst. Jakten på billigaste alternativet kan mycket väl leda till att vi förstör vår egen hälsa.

Jag anser att även vi politiker måste sluta tänka kortsiktigt. Alliansen är helt suverän på att bara tänka ett år i taget där budgeten är det viktigaste. Mer åtgärder mot massarbetslösheten hade behövts införas, samma sak för att få fart på jobben men även att möta framtidsutmaningar som miljö- och klimatförändringar. Försämringarna i välfärden utgår också ifrån det kortsiktiga tänkandet där de negativa besluten inte tar hänsyn till hur framtiden kommer att se ut. Dock missar även försämringarna i välfärden hur det ser ut i nuet. Vårt samhälle behöver byggas om i grunden men i och med att det bara tänks i ett år i taget, det kortsiktiga tänkandet, kan inte hållbara och långsiktiga lösningar införas. Helheten försvinner till förmån för snuttifiering.

Framtiden är central i socialdemokraternas politik. Våra förslag har och ska ha långsiktigheten i centrum. Beslut som tas i dag ska göra det bättre redan i dag men framför allt ska det bli mycket bättre i framtiden. Socialdemokraterna har förslag inom det näringslivspolitiska området som just siktar in sig på det långsiktiga. På det sättet stärks svenskt näringsliv och skapandet av fler jobb.

Ett första steg är att skapa nytt klimatinnovationsprogram. Sverige behöver på allvar arbeta med att bygga om och göra landet bättre rustat att klara av men också att försöka förhindra klimatförändringar. Ett annat viktigt steg är att se till att skjuta mer pengar till regionala inkubatorer där nya företag kan uppstå samt företag kan få pengar till att våga satsa. Satsning ska också göras på att stödja företag att våga ta steget ut på exportmarknaden eller expandera här. Genom detta får företagen möjlighet att ta in nya order, ge sig ut på exportmarknaden och växa. Istället för att skapa vinster som snabbt ska försvinna iväg i vinster får företagen möjlighet att långsiktigt bygga upp ett hållbart eget kapital.

En viktig sak som gör att näringslivet stärks och att vi kan komma bort ifrån det kortsiktiga tänkandet är att det satsas på en strategisk samverkan mellan staten och Sveriges framtidsbranscher. I dag låter alliansen företagarna slåss själva på marknaden. Det går men för att stärka Sveriges näringsliv och förmågan att klara av framtidens utmaningar vill vi satsa på att samhället och framtidens framtidsbranscher gemensamt satsa. Detta stöd kan få branscherna att expandera och skapa nya jobb i Sverige. Det är när samhället och näringslivet samarbetar som jobben blir fler, näringslivet stärks och fler möjligheter skapas.

Jag håller med författarna till debattartikeln att det behövs ett nytt tänkande i svensk ekonomi. Vi behöver komma bort ifrån det kortsiktiga tänkande där vinstmaximeringen är i centrum, eller rättare sagt den egna vilja att bli rik till varje pris. Det sättet att tänka stärker bara individen som blir rik, inte alla oss andra och definitivt inte samhället. Missförstå mig inte. Jag tycker det är bra att människor tjänar pengar och blir rika men när priset är att det blir sämre och att människor offras på vägen dit tycker jag att vi behöver diskutera, ifrågasätta och bygga ett nytt samhälle och tänkande. För vad är det som gör oss alla starkare i dag och i framtiden?

Ola Möller om att den borgerliga sprickan blir allt djupare. Martin Moberg skriver om att arbetslösa vill ha arbete. Ingemars blogg berättar en viktig historia om Sverige. Aftonbladet försöker beskriva socialdemokraterna. Nytt bottenstöd för moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar