tisdag 12 mars 2013

Nu är det nog!

Moderaterna, och resten av alliansen, använder sitt styre i landstinget Stockholm och Region Skåne (i alliansen här ingår också Miljöpartiet) som skyltfönster för sin politik. Det är privatiseringar och prat om  effektiviseringar hela tiden. Omorganiseringar med mera. Det vi ser är egentligen en politisk ledning som bedriver lekstuga med sjukvården och därmed människors liv och hälsa. Lördagen den 16 mars kommer det att hållas en manifestation för Ystads lasarett, och den skånska sjukvården, under parollen "Nu får det vara nog!".Vi socialdemokrater delar skåningarnas oro för att den skånska sjukvården slås sönder av den moderatledda alliansens styre. Partiet i Region Skåne la redan i fjol en budget där sjukvården skulle tillföras mer pengar genom en skattehöjning. Vi har sett under en lång tid hur sjukvården rustats ned sakta men säkert.

Kalabaliken på Skånes Universitets Sjukhus och sönderslagningen av den skånska cancervården är typexempel på hur den moderata ledningen sätter egna tankar i centrum istället för att göra det som är bra för sjukvården i Skåne. Det är rena kaoset på SUS i både Malmö och Lund vilket drabbar invånarna stenhårt.

Ystads lasarett har servat allt fler invånare i sydöstra Skåne. Det har gjort att sjukhuset har fått underskott. Underskott som moderaterna och de andra i alliansen vägrar att täcka utan istället har det ena besparingsförslaget efter det andra lagts på sjukhuset. Detta har lett till problem.

Samtidigt har sjukhuset avlövats av olika saker inom sjukvården och skickats iväg till andra sjukhus. Nu slås geriatiken och ortopedin sönder och samman. Det kommer att slå hårt mot de äldre invånarna i denna del av Skåne. I exempelvis Ystads kommun lever det 24,8 procent som är över 65 år. Om ett antal år beräknas siffran ha ökat till över 28 procent. I Simrishamns kommun lever också många äldre.

Om dessa äldre drabbas av skada måste de transporteras långt innan operation kan genomföras. En sak är vetenskapligt bevisat. Det är att ju snabbare en äldre person som exempelvis har brutit ett ben kommer under vård och operation desto snabbare läker personen och kan komma tillbaka. Nu ska personerna transporteras till Kristianstad och Hässleholm vilket kommer att leda till att tiden från skada till sjukvård kommer att bli längre. De äldre får betala för detta.

Ystads sjukhus ska spara 50 miljoner kronor i år. Det görs genom att personalen minskas med hundratalet samtidigt som 22 vårdplatser försvinner. Detta i ett område med en äldre befolkning som är i större behov av sjukvård.

Vi socialdemokrater i Ystads kommun, men även i hela Skåne, anser att nu är det nog. Moderaternas och alliansens lekstuga med den skånska sjukvården måste nu ta slut. Vi kommer att på lördag ha en manifestation för vårt sjukhus. Vi tar fighten för att inte bara bevara sjukhuset utan också utveckla det.

Vi har också försökt få till stånd en debatt mellan Rickard Larsson, vår gruppledare i Region Skåne, och en representant från moderaterna här i Ystad. En debatt som hade fått båda dessa sidor att redovisa sina ståndpunkter om nuläget för skånsk sjukvård och dess framtid. Moderaterna har ännu inte, och då skickade jag ut en förfrågan redan i mitten av februari, svarat med ett datum när en sådan debatt ska kunna hållas. Vi ser fortfarande fram emot att få ett datum.

En sak är säkert: Nu är det nog!

Gå gärna med i Ystad Sjukhus Supportergrupp som finns på Facebook.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar