måndag 25 mars 2013

Nu måste vi arbeta hårt

I ett par dagar nu har vi kunnat läsa om hur människor delas upp i "vi och dem". Runt om i landet får invandrarna skuld för än det ena, än det andra. En skuldbeläggning som pekar ut grupper i samhället som problem och roten till problem. Det har blivit politiskt korrekt att hacka på invandrarna. Något som har vuxit i takt med att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen, Fredrik Reinfeldt och hans ministrar har uttalat sig samt att klassklyftorna ökar igen.

Invandrare har fått skulden i alla tider. Tittar vi tillbaka i historien har oftast judar och zigenare fått skulden när det har gått fel i olika samhällen, både lokalt och hela riken. Andra grupper har också fått ta smällen som personer med funktionsnedsättning och andra människor med beteenden och tankar som avvikit från den så kallade normen.

Rasismen och främlingsfientligheten har funnits i vårt samhälle länge men i varierande grad. I goda tider har den tryckts tillbaka. När alla människor har fått ta del av framstegen, haft arbete med god inkomst, när människor har haft trygghet har den tryckts tillbaka och försvunnit. När tiderna blir sämre, speciellt under längre tid, har den fått utrymme att expandera sakta men säkert.

I Sverige har det varit lågkonjunktur mer eller mindre sedan 2008. I takt med denna har kritiken mot invandrarna ökat. Människor upplever att de har fått det sämre och att samhället har blivit sämre. I valet kom det främlingsfientliga Sverigedemokraterna in i riksdagen. Ett resultat av att människor ville protestera mot hur det ser ut i dagens Sverige med en regering som inte tar tag i lågkonjunkturen ordentligt, som har tillåtit att massarbetslösheten fortsätter, som inte gör något för att landsbygden tappar arbetstillfällen och kommunal service. Ett rop på hjälp hördes redan 2010 men regeringen brydde sig inte.

Socialdemokraterna var vid denna tidpunkt inte en kraft att räkna med. Inre maktstridigheter där olika grupper försökte att stärka sina positioner och få mer makt i kombination med en oförståelse för hur samhället såg ut och vilken vardag människor har gjorde att partiet inte var relevant i väljarnas ögon. Under Håkan Juholts första tid skedde förändringar i opinionen där denna började se en ny socialdemokrati växa fram men allt tog slut i de långa knivarnas strid hösten 2011.

I brist på alternativ har väljarna sakta men säkert valt att säga att de kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna för att de andra partierna ska vakna. En hel del har tagit det som intäkt för att Sd:s främlingsfientliga politik går hem instugorna. Kanske hos en del men inte hos de som säger sig stödja Sd. För dem handlar det mest om en protest där de anser att de har blivit förlorare i dagens samhälle. Problemet är att moderaterna tror att dessa personer delar Sverigedemokraternas syn på invandring och asylpolitik.

Moderaterna med Fredrik Reinfeldt, men även Jan Björklund, har försökt att skylla problemen i samhället på invandrarna. Uttalanden som att arbetslösheten är låg bland etniska svenskar som är mitt i livet samt att det är invandrarbarnen som har flytt hit och kommer rakt in i skolan som drar ned resultaten. Det ska ha försämrat skolan och det ser vi i olika internationella undersökningar. Även om vi tog bort alla dessa barn skulle de inte påverka resultaten i skolan. De är för få för att resultaten ska påverkas.

Det finns ute i landet ett rop på hjälp. Ett rop på att nu måste saker och ting bli bättre (dock inte det som Dagens Nyheter har rapporterat om - det är något helt annat). Så kunde vi se i Danmark där Dansk Folkeparti fick ökat stöd men där de andra partierna tolkade detta fel. De trodde att det var allt fler danskar som blev kritiska till invandringen och deltog i en främlingsfientlig retorik och politik. De kunde inte leverera en annan politisk vision om hur saker och ting ska bli bättre. Även socialdemokraterna i Danmark föll i fällan.

Vi ska inte göra samma misstag. Jag tycker det är bra att vi socialdemokrater i Sverige inte ha hemfallit i denna retorik utan väljer att bygga en egen politik med en egen vision för vad Sverige kan bli.

Socialdemokraterna sätter de verkliga problemen i centrum och visar på hur lösningarna kommer alla till del. Inte en liten grupp som alliansens politik bygger på, att de rika ska gynnas än mer, något som Sverigedemokraterna också driver sin politik utifrån. För oss är helhetslösningarna de bästa för det kommer alla till del.

Ta detta med de försämrade skolresultaten. Vi socialdemokrater anser att för att förbättra kunskaperna i skolan och rusta eleverna på bästa sätt måste vi ha mindre klasser och fler pedagoger i förskolan och skolan. Med mindre klasser hinner pedagogerna med att undervisa och hjälpa alla eleverna. Dessa blir sedda och får stöd och hjälp direkt. Därmed lär de sig mer. Lärarna får mer tid till det där är utbildade för och älskar att arbeta med. Vi vill också minska på de administrativa bördorna för lärarna. Lärare ska göra det de har utbildning för.

Det här är en lösning som kommer alla till del och alla blir vinnare.

Vi ska inte tro att saker och ting förändras snabbt. Det krävs mycket hårt arbete för att ge människor nytt hopp om framtiden där arbete och utbildningen är centralt, där tryggheten ökar och kommer alla till del. Den fighten måste vi socialdemokrater ta för vi är det enda alternativet för att människor ska få det bättre.

Ola Möller undrar om moderaterna kan vända på detta. Martin Moberg om förslag på skatteområdet. Röda berget om partikongressen. Bo Widegren i en kritisk blogg om "En marsch mot avgrunden". Jan Andersson har en annan inställning till boken. Joakim Jonsson om en marsch mot framtiden.

2 kommentarer:

 1. Folk har under snart sju år delats upp i vi och dem. Det är riktigt.
  Men hur blir det om Socialdemokraterna kommer till makten 2014 - ska S fortsätta dela upp folket mellan vi och pensionärerna med högre skatt för pensionärerna???? Något det pratas mindre och mindre om ju närmare valet vi kommer.
  Det handlar om nästan två miljoner pensionärsröster.

  Kent W

  SvaraRadera
 2. En liten fråga. Var ska alla dessa lärare komma från? Eller planeras kraftiga lönehöjningar? Du vet säkert att det gått så långt, så att idag har man mycket svårt att få folk att söka till utbildningarna.

  SvaraRadera