tisdag 19 mars 2013

Ny moderat strategi?

Vi är många som har reagerat på ett antal uttalanden från moderaterna sedan i höstas som har fokuserat på att skapa en skillnad mellan etniska svenskar och invandrare. Det verkade vara till en början en ren olycka det som kom från moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen men allt efter som fler utspel kommer fram är det dags att fråga om detta är en del i en ny strategi från moderaterna.

I dag publicerar Alliansfrittsverige en sammanställning av en rad uttalanden från moderaterna om invandring och invandrare. Det är både Fredrik Reinfeldt och Tobias Billström som har varit ute och uttalat sig på olika sätt. Det senaste kom igår från Billström. Var för sig ser uttalandena ut som att de inte betyder så mycket men sätt de in i ett större sammanhang kan vi se att det bildas ett mönster. Ett mönster som avslöjar moderaternas strategi. Att sätta invandringen i centrum av den politiska debatten för att vinna nya röster. Inte på bekostnad av sverigedemokraterna utan på socialdemokraterna.

Strategin verkar gå ut på att göra ett problem av invandringen. På det sättet hamnar Sverigedemokraterna i centrum och därmed kan deras idéer få mer utrymme. Tanken verkar vara att detta ska locka socialdemokratiska väljare som anser att det behövs hårdare tag mot invandring att stödja Sd. Då minskar socialdemokraternas stöd och moderaterna och alliansen vinner på det. Samtidigt kan uttalandena från moderaterna också ses som ett försök att locka över socialdemokratiska väljare.

Vi som bor i Skåne och har följt utvecklingen i Danmark sedan slutet av 1990-talet ser likheterna mellan det moderaterna nu gör och hur utvecklingen såg ut i vårt grannland.

Här dök Dansk Folkeparti upp. Ett parti som lockade väljare med sin invandrarfientliga retorik. Det var både borgerliga och socialdemokratiska väljare som lockades. De borgerliga partierna började med att använda samma retorik och idéer men Dansk Folkeparti vann allt mer stöd. Samtidigt fick socialdemokraterna se sitt stöd minska och gav sig in i debatten. Inte från en annan ståndpunkt utan gick in på samma planhalva och den retoriken som fanns där. Det ledde till att socialdemokraterna minskade medan Dansk Folkeparti och de borgerliga partierna ökade. Borgarna kunde regera länge med stöd av Danskt Folkeparti.

Moderaternas agerande verkar bygga på det danska exemplet. Kanske trodde moderaternas partiledning att partiet kunde vinna över väljare från Sverigedemokraterna till en början men opinionsmätningarna under senare tid måste ha övertygat om att det är fel väg att gå. Däremot fortsätter retoriken och idéerna komma. Det stärker sverigedemokraterna. En effekt ska då bli att Sd tar mer plats i debatten, konflikten mellan vänster och höger försvinner och socialdemokratiska väljare ska strömma både till Sd och moderaterna. En win-win-situation.

Problemen med den strategin är många. En av dem är att främlingsfientligheten breder ut sig och blir "rumsren". Den kommer att överskugga allt annat som behövs diskuteras för att Sverige ska hamna på rätt väg igen. Landet tappar mark gentemot omvärlden. Den bygger också på att socialdemokraterna faller i denna fälla.

Just det sista kommer inte att hända. Socialdemokraterna i Sverige står fast vid vänster-högerkonflikten i samhället. Vi väljer att fokusera på samhällsproblemen och komma med lösningar. Lösningar som gynnar alla, inte pekar ut en viss grupp som problem eller kommer med särlösningar. Det är därför som socialdemokraterna väljer att prata om alla och hur Sverige ska bli bättre.

Ta exemplet med skolan. Här pratar alliansen med moderaterna i spetsen om invandrarbarn som ett problem och att de som kommer hit senare i livet ska gå längre i skolan. Socialdemokraterna säger att skolan i sin helhet håller inte måttet på grund av för lite resurser, att lärarna är för få och har för mycket administrativa uppgifter och liknande. Det är inte eleverna det är fel på utan hela skolsystemet. 

Vårt svar på skolans kris är att ha mindre klasser, fler pedagoger, bygg ut elevhälsan, skapa en bättre arbetsmiljö och att lärarna ska fokusera på att undervisa och arbeta med eleverna. Förskolan ska erbjudas tidigare samt att gymnasiet ska vara obligatoriskt. Det är det som ska vara i centrum. På det sättet gynnas ALLA barn och ungdomar.

Vi kommer med helhetslösningar som kommer alla till del. Det gör att moderaternas strategi faller platt till marken. Moderaternas strategi att peka ut olika människor och grupper som problem gör att M inte klarar av att hjälpa människorna i landet. Maktspelet har blivit viktigare än att se hur verkligheten ser ut. Moderaterna har med andra ord gjort sitt.

Stefan Löfvén om Tobias Billström och Fredrik Reinfeldt. Röda berget frågar sig om Billström agerade på Reinfeldts order. Martin Moberg frågar sig om Reinfeldt fortfarande har stöd för Billström. Björn Andersson frågar sig vem moderaterna älskar. Björn Axtelius om Billströms sanna natur. Rasmus Lenefors skriver om en genuint obehaglig strategi. Tord Oscarsson skriver om att Olof Palme stod upp för alla människors lika värde. Johan Westerholm om obesvarade frågor.

2 kommentarer:

  1. Om S är ett arbetarparti borde S reagera på den lönedumpning som är resultatet på dagens invandringspolitik. Alla skall få komma till Sverige och ta del av välfärden och jobba till låga löner. Även de illegala som ej har asyl-skäl skall få del av välfärden och får inte skickas ut ur landet. Ja det urvattnar välfärden för alla.

    SvaraRadera
  2. Vi reagerar på denna lönedumpning. Stefan Löfvén har varit mycket kritisk här och anser att det nu måste bli ordning på svensk arbetsmarknad. Vi kan inte ha låga löner i Sverige. Det fungerar inte med de ambitioner som svenskarna har.

    SvaraRadera