söndag 10 mars 2013

Vi måste bygga ett jämlikt samhälle

Vad är det som gör att socialdemokraterna presenterar det ena politiska förslaget efter det andra? Vad är det som gör att socialdemokratiska partimedlemmar har skrivit massvis med motioner till partikongressen i april? Varför kritiserar socialdemokraterna alliansen och den sidans sätt att styra Sverige, men även i kommuner och landsting? Varför vill socialdemokraterna få väljarnas stöd och styra Sverige? Varför? Jo, för att vi vill bygga ett annat samhälle. Vi vill bygga ett jämlikt samhälle som är till för alla.

Det är lätt att förledas att tro att det enda som räknas är hur mycket människor får i plånboken. Media älskar detta. Med enkla uträkningar går det att se hur mycket människor vinner respektive förlora i kronor och ören. Moderaterna gillar det också men av helt andra skäl. Med det kan andra saker döljas.

I dag presenteras en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida som lyfter fram att det är bättre sociala relationer i socialdemokratiska samhällen.  I samhälle där socialdemokraterna har byggt upp välfärden är människor mycket mer trygga och umgås med andra människor. Misstänksamheten är mindre och människors hälsa är bättre. En stark välfärd och skydd för den enskilde gör att vi deltar mer i föreningslivet och har bättre sociala relationer. I samhällen med svagare välfärd är misstänksamheten mot andra större, hälsan sämre och livslängden mindre, deltagande i föreningslivet mindre samt att människor är mer för sig själv.'

För Sverige skulle det kunna se bra ut men ny forskning visar att det är inte så bra här, som det borde vara. Nedskärningarna efter krisen på 1990-talet visar sig slå mot människors tillit till andra med mera. Under 1970- och 80-talen ökade människors umgänge med andra människor. Det var två årtionden där välfärden byggdes ut. Medellivslängden ökade samtidigt som de sociala relationerna mellan människor förbättrades. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet vände på denna utveckling. Det blev tvärtom och detta har fortsatt.

"När människor upplever orättvisor och känner sig svikna av samhället blir de också mer misstänksamma mot sina medmänniskor och mindre villiga att deltaga i det sociala livet"

Denna misstänksamhet kan vi se att alliansen tyvärr har utnyttjat. Vi ser det i misstänksamheten som fanns 2006 mot arbetslösa och sjuka, och som finns kvar än i dag. Alliansens politik bygger på detta. Alliansen vill att det ska finnas en misstänksamhet mellan de som har ett arbete och alla dem som inte har det. Sverigedemokraterna utnyttjar det också och sätter det mellan svenskar och invandrare.

Det som Mikael Rostila skriver kan vara en viktig förklaring till varför sverigedemokraterna får ett allt större stöd. Människor upplever nu att välfärden håller på att smulas sönder och protesterar mot detta. Människor vill ha en bra välfärd och vill kämpa för det. 

Vi kan se i Grekland hur det har gått. Här har välfärden raserats och minskats radikalt. Människor har kastats ut och får klara sig själva. Arbetslöshet, dålig välfärd och allt sämre möjligheter för människor har gjort att misstänksamheten har ökat enormt. De partier som skördar framgångar är de som utnyttjar detta till fullo. Vi kan se detta i resten av Europa också. Inom EU ligger arbetslösheten på 19 miljoner människor. Fattigdomen breder ut sig. Länderna sparar och sparar och sparar. Välfärden minskar och skärs ned. Människor utelämnas åt sig själva.

Vi socialdemokrater måste sträcka på ryggen igen och ta oss an denna utmaning. Det går inte att fortsätta att gå iklädd säck och aska och be om ursäkt för att vi finns. Vi ska kasta av oss oket av det gamla och ta oss an framtiden med full energi. Vi byggde upp välfärden en gång. Det är vår uppgift att göra det igen. Vi kan klara av det och vi vet hur det ska gå till. Vårt samhälle bygger på jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Det är därmed dags att visa också att vi vill bygga ett nytt och bättre samhälle. Ett samhälle som är till för alla.

Ola Möller skriver om att socialdemokraterna flyttar fram positionerna. Martin Moberg skriver att socialdemokraterna måste vara tydliga rörande välfärden och dess finansiering. Högbergs tankar om ens roll i partiet. Röda Malmö om marxister. Björnbrum om ett solidariskt samhälle. Bengt Silfverstrand skriver om att LO och SSU behövs som blåslampor på partiet. Tord Oscarsson skriver om socialdemokratiska samhällen. Röda berget skriver om att socialdemokraterna dumpar integrationspolitiken. Ola Möller skriver om högergiren i Region Skåne och hur den slår sönder sjukvården. Expressen skriver om hur privatiseringsivern minskar. P J Anders Linder med en slutsats om att det parti som vågar vinner också val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar