söndag 24 mars 2013

Vill du leva i rädsla?

I dagens Sverige byggs det medvetet barriärer mellan människor. Barriärer som begränsar, förhindrar och stoppar människors möjligheter att bygga sina egna liv och se sig själva som vinnare. Det är en politisk som förs från regeringen och ute i regioner/landsting och våra kommuner. Fram växer ett samhälle som inte längre håller ihop. Ett samhälle som bygger på "vi och dem" och marknaden ska få bestämma. Klassklyftorna är en naturlig del i denna utveckling och också något som bejakas. Detta eftersom att "hungriga vargar" jagar bäst och att "ivriga bävrar" ska vi alla vara. För att kunna åstadkomma detta måste klyftor finnas som ska göra att människor själva ska ta sig vidare i hierarkin. De som inte klarar av det får inga fler chanser utan får leva med den lotten som har uppkommit. Det är dags att vi förändrar detta nu en gång för alla.

Sverige har inte råd att låta de rika får en massa avdrag och bidrag samt tar den stora delen av den sänkta skatten. Den som kan betala för sig ska inte heller behöva bidrag och avdrag för att köpa det som den har råd att betala. Den teorin har kraschat totalt, en teori som bygger på att om de rika får det bättre kommer dessa att skapa fler arbetstillfällen och alla andra får det bättre. Dessa avdrag och bidrag måste tas bort och en högre beskattningen behöver ske på rikedomar och de som tjänar mer än 60 000 kronor i månader. De har råd att betala lite mer i skatt utan att det drabbar dem negativt.

Sverige har inte råd med klassklyftor. Klassklyftor skapar spänningar och negativitet mellan människor. Klassklyftorna förhindrar människors möjligheter att växa och förverkliga sina drömmar. Klassklyftorna  förhindrar att kreativitet och talanger slår ut i full blom. Istället cementerar klassklyftorna det mediokra, det som anses vara det normala och det som är nöjd med hur samhället är. Klassklyftorna håller tillbaka människor på grund av deras rädsla att hamna i underklassens utsatthet och förtvivla. Människor vågar inte ta nya chanser, vågar inte säga ifrån, vågar inte kräva av rädsla för att bli bestraffade.

Klassklyftorna kostar Sverige enorma summor pengar för samhället och individen samt mänskligt lidande. Vi har en underklass som består av de som är utslagna, arbetslösa, sjuka, förtidspensionärer men också av de som arbetar och sliter hårt i låglöneyrken samt pensionärer. De har inte fått det bättre i Sverige utan halkar allt mer efter. De som arbetar kan precis överleva på sin lön men kommer att få en pension som de inte kan leva på. Många har också minst två arbeten för att kunna klara sig. Det är till och med så att de som innan sågs som lägre medelklass tillhör nu underklassen.

De som lever i medelklassen ser detta och vill inte hamna där. De borgerliga partierna, i dessa ingår också Sverigedemokraterna, vill inte förändra detta utan istället förstärka det på olika sätt genom sänkt skatt, osäkra anställningsvillkor med mera. Allt för att sätta press på underklassen men också medelklasen. En press som gör att människor blir rädda.

Vi socialdemokrater måste stoppa denna utveckling och förändra vårt samhälle. Vi måste satsa på en social investeringspolitik med människan i centrum. Det är denna som bryter och suddar ut klassklyftorna. Det är den sociala investeringspolitiken som bygger ihop vårt samhälle, som ger människor nya möjligheter och öppnar en rad nya dörrar för människor som gör att de kan bygga sin egen framtid.

Inget av de borgerliga partierna klarar av detta, Sverigedemokraterna räknar jag in som ett borgerligt parti. De lever och kan frodas i ett samhälle som består av klassklyftor. Det är bara socialdemokraterna som är det enda alternativet till att kunna bryta detta och bygga ett nytt samhälle.

Moderaterna flörtar med Sd. Vikten av högre lön och därmed också bättre pension. Peter Wolodarski berättar om krisen i Europa. Den demokratiska socialismen är centrum av vår politik enligt Ola Möller. Martin Moberg skriver om socialdemokraternas kommande partikongress.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar