onsdag 17 april 2013

Är du med och bygger en bättre socialdemokrati?

Det finns mycket att lära sig av det som hände förra veckan. Bland annat för media, som måste lära sig att bli mycket bättre på källkritik och sluta fjanta sig. För partiet har Carin Jämtin dragit en viktig slutsats och kommer att sätta igång en utredning för att ta fram bättre procedurer och rutiner för hur valberedningen för de högsta politiska nivåerna i partiet ska arbeta. Ett bra beslut som visar på att socialdemokraterna lär sig och utvecklar. Samtidigt anser jag att hela organisationen behöver ta flera steg framåt. Den vi har nu är inte i samklang med tankarna om folkrörelse i kombination med den tid vi lever i.

Jag noterar att nu börjar avgångskrav komma och det kommer nog att ske en djup diskussion inom Stockholms Arbetarekommun om det som har hänt. Här kommer nog medlemmarna att föra denna debatt hårdast. Samtidigt gäller det att inte springa iväg och lämna partiet. Vill man förändra något gäller det också att arbeta med det inom en organisation och system. För resten av partiet är det en tid av att reflektera och dra nya slutsatser.

För mig handlar det nu om att utveckla den socialdemokratiska organisationen. Vi måste bort ifrån den hierarkiska organisationen. Den stämmer inte överens varken med folkrörelsens struktur eller med dagens samhälle.

Socialdemokratin är i grunden en folkrörelsen som använde sig av medlemmarnas och väljares intresse för att förbättra samhället och framtiden. Folkrörelsen har en struktur där information och förslag sprider sig snabbt, där människor har kontakt med varandra, som fångar upp alla som är intresserade snabbt och har en platt organisation där makten inte är samlad i vissa händer.

Samma sak kan vi se inom det jag vill kalla för "socialmedieorganisationen". I denna samarbetar människor, för dialog och diskussion med varandra, hjälper varandra, stöttar varandra finns inga maktcentra och det finns ingen kamp om vem som ska vara i "förarsätet". Information och idéer sprids snabbt mellan de som deltager. Alla som är intresserade kan deltaga och vara med och påverka direkt. Denna organisation ger också varje individ möjligheten att själv agera eller att tillsammans med andra agera.

Ett sådant exempel om att kunna agera och därmed påverka är Klamydiabrevet. Denna blogg dök upp i valets slutskede 2010 och via den socialmedieorganisationen på nätet fick dess innehåll stort genomslag i media. Det var tack vare denna organisationsmodell som lyfte socialdemokraterna från att hamn någonstans mellan 27-28 procent i valet till att hamn strax över 30 procent.

Jag skulle vilja säga att socialmedieorganisationen är folkrörelsen utflyttad på nätet. För mig är det naturligt att partiet tar steget och använder sig av folkrörelsestrukturen fullt ut.

Det betyder att jag vill se en plattare organisation. Jag vill se att de olika nivåer i partiet, allt ifrån partistyrelsen, dess VU, distriktsstyrelser, arbetarekommuner och s-föreningar och s-klubbar trycks ihop rejält. Samarbetet mellan dessa måste öka. För ju mer vi samarbetar desto mer kan vi åstadkomma.  Framför allt får vi en organisation som klarar av dagens snabba samhälle och morgondagens utmaningar.

Vi socialdemokrater måste inse att vi lever i en ny tid som ställer nya krav på organisationen. Jag kunder inte låta bli att notera både på partikongressen och nu i veckan som gått att även om makten verkar ligga i händerna på kongressombuden och dessa delegationer sitter också andra med och förhandlar och diskuterar. Här måste partiet ha en rejäl diskussion. Antingen ska kongresserna helt och hållet styras av kongressledamöterna och dessa delegationer fullt ut eller så skapas en annan struktur som sätter till exempel distriktsledningarna i centrum. Det går inte att ha båda två igång samtidigt. Låt medlemmarna sköta det hela i lugn och ro. För på kongressen är det medlemmarna som har en direkt kontroll över partistyrelsen och därmed hela organisationen.

Jag vill därmed se att socialdemokraterna tar steget fullt ut och använder sig av folkrörelsestrukturen. Jag vet om att detta bryter mycket av det gamla och kommer att skapa problem för olika sfärer i partiet men det är den utveckling som måste ske. Dagens teknologi men framför allt medlemmarnas vilja att vara med och bestämma gör att det gamla har spelat ut sin roll. Socialdemokraterna måste orientera sig i detta nya och använda sig av det som fungerar. 

Den gångna veckan innebär en sak. Den gamla hierarkiska organisationen är död. Det är dags för en ny. Nämligen folkrörelseorganisationen och dess tänkande.

Peter Högberg om Carin Jämtins förslag. Martin Moberg skriver om förslaget. Johan Westerholm om smygrasister.

4 kommentarer:

 1. Varför togs inte dessa beslut på kongressen då? Socialdemokraterna sjösatte en organisationsutredning på uppdrag av Carin Jämtin som skulle arbeta med just det som Jämtin talar om. Men ingenting hände. Direktiven till organisationsutredningen finns fortfarande på socialdemokraternas hemsida. Om Omargate inte hade inträffat hade Jämtin inte gjort någonting. Det du talar om är det som partiet, skulle ha talat om och tagit belsut om på kongressen för att leva efter devisen det mest öppna och nyfikna partiet. Det här visar hur toppstyrt och slutet partiet är.

  SvaraRadera
 2. Toppstyrning kännetecknar nog alla partier. Detta är ett problem för hela det politiska livet. Fallet Mustafa hade knappast inträffat med en öppnare, mer alert organisation.
  Det där är lätt att säga. Men partiledningar brukar sällan vilja släppa kontrollen. Vem vågar på allvar opponera? Bara den som struntar i sin framtida karriär.

  SvaraRadera
 3. Är du med och bygger en bättre socialdemokrati?
  Ja mer än gärna!

  SvaraRadera
 4. ”För mig är det naturligt att partiet tar steget och använder sig av folkrörelsestrukturen fullt ut.”

  Det stora problemet är att det INTE är like naturligt för de högre hönsen i s-partiet att ta samma steg som för dig! Tänk att folkrörelsestrukturen KAN GÅ EMOT DIG! Och … vad gör du då?

  "Betongpartistrukturen" har givit säker och bra försörjning för många, i många år på högre nivåer. De vill inte gärna av egen vilja överge köttgrytorna oavsett vilka vackra visioner som står i partiprogrammet.

  SvaraRadera