torsdag 4 april 2013

En förnyelse för nya livsresor

Utan en socialdemokratisk politik som byggt på att möjliggöra för människor att göra egna livsresor hade jag inte varit där jag är i dag. Utan en socialdemokratisk politik hade jag inte fått möjlighet att kunna studera på komvux och sedan läsa in en högskole-/universitetsexamen. Jag hade därmed inte heller nått dit i livet där jag befinner mig i dag. Socialdemokratins uppgift blir nu att förnya sin politik för att kunna skapa nya livsresor, resor idag som inte får en möjlighet att börja.

Socialdemokraternas ekonomisk politiske talesperson Magdalena Andersson har nu hållit sitt tal. Hon började i en berättelse om sin mamma. Hennes mamma var den första som fick möjligheten till att läsa på universitet. I ett brev till hennes mamma, från mammans pappa, inför valet 1962 skrev han en sak. Han skrev att utan socialdemokraternas politik hade hon inte varit där hon var.

Den socialdemokratiska politiken har haft som grund att skapa jämlikhet. I ett jämlikt samhälle får människor möjligheter att förverkliga sina drömmar och livsresor. Det kan till exempel vara drömmar om att studera på universitet/högskola, att ha ett arbete som man trivs med och kan leva med eller starta ett eget företag. Arbetet har fokus på detta och format politiken utifrån det.

Tyvärr har de senaste åren inneburit att dessa resor inte har kunnat förverkligas. Istället har det skapats medvetna inlåsningseffekter där människor får nöja sig med att vara där de just då befinner sig under resten av livet. Antalet livsresor begränsa. Det är till och med så att livsresor inte får lov att börja på grund av de förändringar som har skett. Sverige är inte längre ett jämlikt samhälle.

Socialdemokraterna vill att människor ska växa, utveckla sig, kunna förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential. För att kunna göra detta behövs en annan politik. Socialdemokraterna behöver förnya denna och Sveriges väg framåt.

För att kunna förverkliga detta måste politiken vara det instrument som ska användas. Det går inte att lita på marknaden och låta någon annan göra det. Politiken måste ta sitt ansvar och tillsammans med medborgarna arbeta för att nya livsresor ska kunna göras. Vi får inte svika våra kommande generationer men inte heller alla generationer som finns idag. Även människor i dag måste få göra sina egna livsresor. Dessa är inte slut förrän den sista stora resan börjar bortom det vi känner till som vår egen värld. Socialdemokratin måste vara det parti som arbetar för att alla ska kunna göra sina livsresor och därmed forma sitt eget liv.

Med dagens första tal införde Magdalena Andersson ideologin och vad socialdemokratin vill och finns till för. Det ska bli intressant att lyssna på Stefan Löfvéns tal senare.

Jan Andersson om att Stefan Löfvén har dagordningen för debatten. Röda berget påpekar att Jonas Sjöstedt inte krävde statsrådsposter samt skriver att Löfvén halverar arbetslösheten medan Fredrik Reinfeldt äter böckling. Martin Moberg skriver om sysselsättningsmålet men lyfter ett varningens finger. Göran Johansson skriver om Sveriges nya arbetslöshetsmål. Björn Andersson lyfter fram funderingar kring Magdalena Anderssons tal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar