lördag 13 april 2013

Ett parti som vänder kappan efter vinden?

Miljöpartiet vill gärna framstå som radikala och nytänkande samtidigt som partiet vill visa sig ansvarstagande. Under en tid har partiet kraftigt kritiserat den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Kritiken handlar om att detta kostar 16 miljarder kronor men utvärderingar som görs kan inte visa på att detta har skapat fler jobb. Kritiken har varit tung från Miljöpartiet. Nu tvärvänder partiet i frågan. Nu ställer sig Mp på regeringens sida. Nu helt plötsligt är dessa 16 miljarder kronor en viktig investering. Orsaken till denna omsvängning är att nu har arbetsgivarna vant sig vid den. En viktig fråga är vad vill egentligen Miljöpartiet.

Fredrik Reinfeldt talar gärna om den sänkta arbetsgivaravgiften rörande ungdomar som arbetar. Enligt honom har många nya jobb skapats. Enligt de utredningar som görs går det dock inte att dra en sådan slutsats. Detta eftersom det finns inga fakta för att fler jobb har skapats. Fredrik Reinfeldt väljer då att hävda att om denna rabatt, som egentligen är ett avdragsbidrag, kommer att spä på ungdomsarbetslösheten om den tas bort. Det finns inga belägg för detta heller.

Fakta är att denna sänkning kostar oss alla 16 miljarder kronor. Den har inte hjälpt till för att få ned ungdomsarbetslösheten och har inte skapat ett enda nytt arbete. Arbetsgivare anställer inte på grund av att det är ett par tusen kronor i månaden billigare att anställa en ungdom. Istället anställs människor som har rätt kompetens samt utifrån hur stor omsättning som arbetsgivaren har. Är efterfrågan stor på ett företags varor/tjänster ökar möjligheterna för att människor kan anställas.

Företagare som jag har pratat med säger att den sänkta arbetsgivaravgiften spelar ingen roll för dem. Så länge som det finns en efterfrågan på deras varor/tjänster så finns det möjlighet att både behålla styrkan man har anställd men framför allt att anställa fler. Det anställs inte för skojs skull utan allt handlar om hur efterfråga är på det man säljer.

Just detta har Fredrik Reinfeldt och alliansen helt glömt bort. De tror att om bara kostnaderna minskar för att anställa så kommer fler att anställas. Tittar vi på den nationalekonomiska litteraturen kan vi se att så är fallet om bara ett diagram visas rörande utbud och efterfrågan på arbetskraft. Dock är inte marknaden endimensionell utan består av en myriad av olika "diagram" som måste sättas samman för att förstå varför människor anställs. Enligt detta krävs det helt andra parametrar.

Det är därmed märkligt att Miljöpartiet väljer nu att backa upp regeringen i denna fråga. Helt plötsligt anser Mp att 16 miljarder kronor inte är fel. Detta eftersom arbetsgivare har vant sig vid pengarna. Verkligheten visar sig dock inte stämma. Arbetsgivare bryr sig inte om detta. I så fall skulle ungdomar anställas före de som är +25 år men så sker inte.

Fast tittar vi på Miljöpartiet ur en annan synvinkel är det inte så konstigt att partiet agerar som det gör. Det Miljöpartiet nu gör är att vända kappan efter vinden och helgardera sig åt alla håll. Det görs för att kunna vara med i diskussionerna om vem som ska styra Sverige efter valet 2014. Omsvängningen ska ses dels som en flört med moderaterna. Dels ska den ses som en varning till socialdemokraterna om att ska Mp överge detta behöver S komma med något speciellt om dessa båda partier ska styra tillsammans.

Miljöpartiets omsvängning handlar med andra om makt och maktspelet bakom vem som ska regera efter valet 2014 om dagens opinionsmätningar står sig. Miljöpartiet vet om att dessa 16 miljarder är att kasta pengarna i sjön. Pengarna behövs till annat. När Miljöpartiet säger att om dessa pengar tas bort riskeras ungdomar att förlora sitt arbete. Här måste partiet gå ut och med hjälp av fakta visa att man har rätt. Det görs inte. Därmed är det rena floskler som partiet kommer med.

För oss som är socialdemokrater eller är sympatisörer är slutsatsen klar. För socialdemokraterna handlar det om att få så stort stöd från väljarna som möjligt som gör att partiet antingen kan styra själva eller själv välja vilka partiet som man vill samarbeta med. Det är också klart att om en person som befinner sig på vänstercentrumsidan i politiken kan en röst på Miljöpartiet innebära en röst på Fredrik Reinfeldt.

Miljöpartiet trodde sig vara smarta i detta läge men det kan också betyda att väljarna ser partiet som rent borgerligt parti och väljer att lägga sin röst på andra partiet. Med denna vändning visar Miljöpartiet att det inte är konsekvent och många väljare kommer att fundera över varför de då ska rösta på det partiet.

På en debattsida i Dagens Nyheter lyfts det upp sju viktiga punkter för att skolan ska bli rätt. DN visar att Jan Björklund inte förstår dagens skola. Aftonbladet skriver om att ingen ska få dumpa lönen. Bo Widegren är kritisk till att Jusek går hand i hand med Almega. Anna Ardin skriver om sitt agerande i samband med Omar Mustafa. Göran Johansson tar upp att Svenskt Näringsliv förklarar krig mot socialdemokraterna. Leines blogg skriver om apoteksmarknaden som blir allt mer likt ett oligopol. Peter Högberg skriver att jobben är socialdemokraternas DNA. Ola Möller håller tummarna för Helsingborgs barn och ungdomar. Martin Moberg skriver om Peak Partners agerande. 

2 kommentarer:

 1. "Med denna vändning visar Miljöpartiet att det inte är konsekvent och många väljare kommer att fundera över varför de då ska rösta på det partiet."

  Varför ska man rösta på socialdemokraterna som nu säger sig stå bakom samtliga steg i jobbskatteavdragen samt även nästa steg om det införs 2014 av alliansen ?

  Varför ska man rösta på socialdemokraterna som nu säger sig stå bakom RUT ...

  Lonsekvent politik var det ...

  SvaraRadera
 2. Miljöpartiet har blivit ren skräp sedan de två nya språkrören kom. Vettlösa anhängare av riskkapitalkoncerner är de också. De kommer gå tillbaka och jag hoppas innerligt att de får lämna risdagen

  SvaraRadera