onsdag 10 april 2013

Har regeringen gett upp rörande pensionerna?

I går presenterade regeringens utredare sin slutsats rörande framtidens pensioner. Förslaget är att låta människor arbeta upp till 69-års åldern och att pensionsåldern höjs i ett första steg från 65 till 66 år för att därefter klättra uppåt i takt med att medellivsåldern ökar. En utredning som visar att tron på framtiden är pessimistisk och skapar en rad problem. Har regeringen gett upp?

Den som tror att dagens debatt om pensionen är ny ska veta att samma diskussion fanns för cirka 30 år sedan. Då var det 40-talisterna som ansågs skapa problem för samhället när de gick i pension. Slutsatsen var att pensionsåldern skulle höjas annars skulle hela systemet braka ihop. Redan då pratades det om att också höja skatterna för att lösa problemen.

I dag kan vi se att det inte har behövts, eller rättare sagt fram till för ett par år sedan. Fram tills dess ökade produktiviteten samt att skatterna låg på en sådan nivå att intäkterna ökade. Pensionsåldern behövdes inte öka. I dag pratas det om något helt annat, speciellt från Fredrik Reinfeldt och hans regering samt borgerlig press. Det är en sak att borgerlig press pratar om detta och backar upp det till varje pris men när Lena Mellin gör det onyanserat utan att se till helheten är det beklämmande.

En intressant fråga att ställa sig är varför dessa med en gemensam röst driver detta så här hårt?

Vi ska komma ihåg att utredningen och alla som vill höja pensionsåldern utgår ifrån att

1: Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som i dag
2: Produktiviteten ökar inte
3: Skatterna är samma eller ska sänkas

Det finns med andra ord ett pris som vi alla får betala på grund av detta tänkande. Ett tänkande som vill bevara som det ser ut i dag men som helt saknar en politik för framtiden.

För det går att ha samma pensionsålder som i dag. Ambitionen borde vara det. Frågan är därmed vad som behöver göras för att det ska bli verklighet. Att regeringen Fredrik Reinfeldt har gett upp det tänkandet är en sak men det ska inte vi andra göra.

Pensionssystemet behöver tillgång till mer pengar. Samma sak välfärden. För att kunna åstadkomma detta gäller det att

1: Få ned arbetslösheten till minst 3 procent, helst lägre. Ju fler som arbetar desto mer skatteintäkter samt mer betalas in till pensionssystemet. Det gör att mer pengar kan avsättas till både välfärden och pensionerna.
2: Öka produktiviteten: Produktiviteten ökar på två sätt. Antingen genom att fler arbetar eller på att tekniken utvecklas. För vår del handlar det om att satsa på båda sakerna.
3: Bredda skattebaserna: Ju fler som arbetar desto mer skatter kommer in men det går också att bredda skattebaserna. Vi har i Sverige, även socialdemokratiska regeringar, sänkt skatter eller helt tagit bort. Exempel på det senare är gåvo- och förmögenhetsskatt. Fastighetsskatten har sänkts, den finns kvar men kallas för fastighetsavgift (vilket Skattebetalarnas förening borde presentera mot).

Sverige behöver få in mer skattepengar. Den nyliberala ideologins tankar om att sänkt skatt för ekonomin att snurra bättre och ökar välståndet stämmer inte. Speciellt inte tanken på att om bara de rikaste får sänkt skatt så ska det hjälpa alla andra. Tvärtemot Leif Pagrotskys utredning för S är slutsatsen att skattebasen behöver breddas. Sänkta och slopade skatter har ett pris i form av att de skattepengar som blir kvar ska betala allt mer av välfärden.

4: Få alla att kunna arbeta tills de är 65 år: I dag är det bara 80 procent som kan arbeta tills de är 65 år. Vi behöver förändra arbetslivet så att människor slipper slitas ut och att de orkar arbeta tills man blir pensionär. Arbetsmiljön behöver förbättras markant. Här behövs Arbetsmiljöverket rustas upp och tillföras mer resurser. Under alliansens tid vid makten har detta viktiga verk nedmonterats. Samtidigt behöver medarbetarna få ökat inflytande på sina arbetsplatser. Det gör att bättre beslut kan fattas som gör att fler kan arbeta tills de blir 65 år. Bara steget att öka antalet som kan arbeta till 65 år från 80 till 85 procent skulle skapa ge mer resurser till pensionssystemet.

Om allt detta kombineras, men speciellt sänka arbetslösheten, öka produktiviteten och fler kan arbeta tills de är 65 år, så skapas det ett mer robust system som kommer att förhindra att vi behöver arbeta allt högre upp i åldern.

Slutsatserna från utredningen visar på en uppgivenhet och trötthet. Man har köpt hur läget är nu och att det ska förbli så. Det behövs ett helt annat tänkande och satsning på framtiden. En satsning som gör att dagens pensionärer men framför allt att alla de som går i pension från nu och i framtiden kan arbeta tills de är 65 år och ha en pension som de kan leva på.

Jag vet om att det finns en önskan från moderaterna att valet ska handlar om valfrihet men valet kommer istället att handla om vilken väg Sverige ska ta. Valet kommer att handla om att antingen ha en politik för att minska på arbetslösheten eller en politisk ledning som vill höja pensionsålder. Vem röstar du på?

Martin Moberg skriver om pensionering var god dröj. Bengt Silfverstrand skriver om att vinstkramarna i välfärden har inte gett upp. Anna Vikström tar upp att det är fler obehöriga i skolan och att regeringen därmed felsatsar. Jan Andersson i en kommentar om regeringens vårbudget.

24 kommentarer:

 1. Höjning av pensionsåldern är oundviklig om vi vill ha en dräglig tillvara allteftersom vi lever längre och längre. Du brister i grundläggande insikt där och verkar tro att det går att spela fortsatt pyramidspel...

  1: Få ned arbetslösheten till minst 3 procent, helst lägre. Ju fler som arbetar desto mer skatteintäkter samt mer betalas in till pensionssystemet.

  Ja, under förutsättning att vi talar om arbeten i det privata näringslivet. OIffentliga arbeten betalas med skatter och ökade utgifter där kräver nedskärd välfärd annorstädes eller ökade skatter (eller ökade lån).

  2: Öka produktiviteten: Produktiviteten ökar på två sätt. Antingen genom att fler arbetar eller på att tekniken utvecklas.

  Nej, produktivitet ökar genom att färre arbetar inom ett företag.

  3: Bredda skattebaserna: Ju fler som arbetar desto mer skatter kommer in men det går också att bredda skattebaserna.

  Ju fler som arbetar, ju högre pensioner ska de ha...
  Höjda skatter är ett pyramidspel som kollapsar.

  4: Få alla att kunna arbeta tills de är 65 år
  Ja. Det vore givetvis mycket bra. Detta i kombination med stegvis höjd pensionsålder.
  Vi kan ju inte plötsligt sitta en dag med en pensionsålder på 65 år och en medellivslängd på 100 år ...

  SvaraRadera
 2. Heja Roger! Du är inte mossig! Har du sett "Systemkris som hotar världen"? Där säger en investerare (eller om det är andre redaktören på Financial Times) att vi är deprimerade samhällen. Det finns ingen framtidstro längre.

  Jag kan känna igen det själv. Nyliberalismen har förstört den och i dagsläget kan jag själv bara se upplösningen av samhället som realistiskt. Dvs ingen skatt, inga bidrag eller understöd. Alla får klara sig själva. Det är ju givetvis bara de som tjänar över ca 70,000 - 100,000 i månaden som vinner på ett sådant samhälle, men vad ska man göra? Johnny ovan - och de flesta är som han - tycker att det är en bra samhällsutveckling, så då får det väl bli så. Själv ska jag försöka köpa lite mark så att jag kan odla potatis när jag blir gammal. För någon pension räknar jag inte med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag räknar inte med mycket till pension heller.

   Speciellt inte efter att socialdemokraterna plockade bort ett par hyndra miljarder från våra fonderade pensionsmedel.

   Nysocialismen har inget att ge, då blir allt ännu sämre, det visar historien.

   Radera
 3. Det rimliga är att vi inför en pension som är LIKA FÖR ALLA. Ingen ska få mer eller mindre pension än någon annan.

  Sedan slopar vi gränsen för hur länge man ska få arbeta. Vill man arbeta tills man är 75 så får man det. Något tvång föreligger här inte eftersom alla ha rätt till lika pension. Utan det är om man gillar sitt arbete och/eller vill tjäna mer pengar.

  Och alla ska kunna gå i pension från 63-65 någon gång. Men man ska även kunna begära förtidspension om man är utsliten.  F.ö. tycker jag att målsättningen att alla ska jobba mer är sjuk. Vad ska vi göra det för? Kan vi inte skära ner på det onödiga överflödet istället? Och omfördela resurserna mer jämlikt. Mer fritid, mer frihet.

  SvaraRadera
 4. Kan jag få¨ett svar i från någon politiker varför man inte för över den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften till pensionsavgiften och därmed nästan fördubblar pensionsavgiften! Inga höjningar av arbetsgivaravgiften behövs då och pensionssystemet skulle förstärkas rejält! Den allmänna löneavgiften är ju inte att betrakta som annat än en ren skatt så den kan med fördel användas till våra pensioner istället!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du då tar bort ca 100 miljarder ur statens kassa så blir väl följdfrågan vad du ska dra ner på ...

   Radera
 5. I vintras enades riksdagspartierna om att skärpa reglerna för guldkantade pensioner som riksdagsledamöter tar ut i förtid, ibland redan innan de fyllt 50 år. Ewa Thalén Finné (M)från Staffanstorp utsågs att leda utredningen, vilket enligt min mening är som om en polis skulle utreda sin egen rattfylla.
  Det finns ingen förståelse bland folket varför riksdagsledamöter ska få behålla sina guldkantade pensioner som bara under under förra året kostade oss skattebetalare 35 miljoner kronor.
  Enligt det nya förslaget ska bara de som tillträder som ledamöter i riksdagen efter 2014 års val få ersättning under två år när de lämnar sitt uppdrag. Men det nya förslaget ska inte gälla frälset som redan sitter i riksdagen som ledamöter. Dessa ska även i fortsättningen få behålla sina vidlyftiga villkor och pensioner på hundratusentals kronor om året i inkomstgaranti.
  Ewa Thalén Finné som leder utredningen inbjöds till SVT för att svara på frågor, men avböjde. Det förstår man då hon sitter och utreder sin egen pension om alliansen skulle förlora valet 2014 där hon agerar som både utredare, advokat (partsföreträdare), och domare som dömer till sin egen fördel om hon mister jobbet 2014.
  Varför ska riksdagsledamöter som bara fungerar som knapptryckare kunna gå i pension vid 50 år och leva gott på hundratusentals kronor om året, som dessa samma politiker bestämt och nu tycker är rimligt att vi andra som jobbat färdigt här i livet ska jobba ännu längre, om vi ska få ha en något så när rimlig ekonomi de futtiga sista år vi kommer att ha kvar att leva?
  Ewa Thalén Finné är en moderat politiker som anser att Fas 3 är en lyckad arbetsmarknadsåtgärd, där idag runt 40 000 människor är placerade och jobbar till låga ersättningar. Varför kan då inte en moderat politiker som gjort sitt i riksdagen kunna få samma möjlighet till en Fas 3-anställning som så många andra?
  Hade inte detta varit mer rättvist?

  Kent W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter bra men tyvärr vill ju varken socialdemokrater eller alliansare bli av med sina guldkantade förmåner.

   Korrupta människor hela bunten som tillskansat sig dessa förmåner.

   Radera
 6. S är ju inte heller oskyldiga vad det gäller utveckligen av våra pensioner!
  Expressen 18 feb 2005:
  "Vid ett tal i under besöket i Australien och Nya Zeeland förutspådde
  Göran Persson att det kan leda till upprörda känslor när folk inser hur
  förändringarna slår.
  - Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20
  år när de som går i pension ser vad vi gjort, sade han.
  I slutet av 1990-talet beslutades det nya pensionssystemet i bred
  enighet mellan de borgerliga och socialdemokraterna. Samtidigt skrotades
  ATP-systemet"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var i början av 2000 talet när Göran P tog ett par hundra miljarder från pensionsfonderna. Nu börjar effekterna synas.

   Radera
  2. Reinfeldt hund10 april 2013 20:14

   Kan inte jonny berätta vilka andra partier som var med på noterna?

   Eller skall jag behöva rätta dig......

   Radera
  3. Att andra partier stödde S-minoritets regeringen gör väl inte saken bättre och förändrar inte fakta.

   Radera
  4. Reinfeldts hund11 april 2013 21:36

   I vanlig ordning så har jonny väldiga problem att svara på frågan.

   När dina blå dunster skingrats för vinden så faller din högerpropaganda platt till marken.

   Nå vilka var det nu jonny?

   Radera
  5. Jag kan hjälpa Jonny på traven om han inte minns eller vill minnas.
   Samtliga pertier som idag sitter i riksdagen utom Vänstern skrev på lånet på 258 miljarder som Göran Persson beskylls för att ensam ha lånat av pensionsfondpengarna.
   Alltså samtliga partier som idag regerar ihop med modraterna inklusive moderaterna själva.

   Radera
  6. Att andra partier stödde S-minoritets regeringen gör väl inte saken bättre och förändrar inte fakta.

   Radera
  7. Reinfeldts hund12 april 2013 20:41

   Och fakta är att jonny sprider blå dunster och inte är förmögen att svara på frågorna som ställs.

   Förövrigt är effekterna som nu syns orsakade av jonnys kära högerregim.

   Radera
  8. Fakta är fakta oavsett om du gillar dem eller ej.

   Jag har inte påstått att GP var ensam om det, jag har sagt att hans regering hade makten och att hans regering lade fram denna åtgärd. Att andra stödde hans minoritetsregering är rätt men hjälper väl knappast pensionärerna.

   Varför du försvarar detta vet jag inte.

   PRO själva har i en debatt artikel slagit fast att om inte detta "lån" av ett par hundra miljarder från pensionärerna inte gjorts så hade dagens pensionärer inte alls haft de problem som de nu har med det utarmade systemet.

   Varför du kallar det ett lån vet jag inte heller, konfiskering är väl en mer korrekt beteckning.

   Den enda som sprider dun(s)ter är du själv.

   Radera
  9. Reinfeldts hund13 april 2013 13:08

   Läs ditt eget inlägg fyllt av blå dunster och där du ordagrant och felaktigt(som vanligt) påstår att "Göran P" tog pengar från pensionfonderna.

   Väntar fortfarande på svar från dig om vilka som var med om pensionsreformen.

   Ett tips från coachen googla jonny.

   Du tillför inte något av värde till debatten med dina vinklingarna och undahållande av fakta, fast utan dessa så har du inget att komma med.

   Radera
  10. Ja, det var Sveriges regering som under den perioden leddes av Göran Persson / Socialdemokraterna som genomförde detta.
   Har du en annan åsikt ?
   Varför försvarar du detta ?

   PRO själva har i en debatt artikel slagit fast att om inte detta "lån" av ett par hundra miljarder från pensionärerna inte gjorts så hade dagens pensionärer inte alls haft de problem som de nu har med det utarmade systemet.

   Ett tips - Håll dig till en lekplats som passar bättre.

   Radera
  11. reinfeldts hund13 april 2013 18:21

   Jag försvarar ingenting, jag konstaterar helt korrekt att du felaktigt påstod att Göran P tog pengar från pensionsfonderna.

   Kan du nu äntligen svara på frågan vilka partier var det som drev igenom pensionsreformen?
   Kan ju inte vara så svårt då google endast är ett musklick bort.

   Att du sänker dig till personangrepp då dina blå dunster faller platt är ett av dina utmärkande drag och ett sånt beteeende solkar ner de (iofs få)inlägg då du håller dig till sanningen och inte ägnar dig åt ren propaganda.

   Radera
 7. Inte ett enda svar från er aktiva S-politiker på min fråga om arbetsgivaravgiften! Att jag inte skulle få ett svar från Allianspolitiker var väntat men från S-politiker hade förväntat mig lite mer!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du då tar bort ca 100 miljarder ur statens kassa så blir väl följdfrågan vad du ska dra ner på ...

   Radera
  2. Den är intressant att fundera över. Jag har hört tankar om att höja pensionsdelen i arbetsgivaravgiften för att få in mer pengar i systemet samtidigt som en annan del skrivs ned med samma nivå. Skulle kunna vara denna del.

   Jag har haft fullt upp med andra saker, vilket har gjort att jag har inte kunnat svara förrän i dag.

   Radera