torsdag 25 april 2013

Maktskifte - det hänger på S

I dag presenterar TV4 och Novus en ny opinionsmätning. Alliansen skulle förlora makten om det vore val i dag. Centern är fortfarande under spärren men är på väg upp. Kristdemokraterna når precis spärren på fyra procent. Folkpartiet och moderaterna tappar. Det ser tufft ut. För socialdemokraterna går det uppåt men här finns en varningens finger om att fokus på Omar Mustafa och allt det som hänt där gjorde att S tappade stort. Slutsatsen är därmed enkel. Ska det bli ett maktskifte är det upp till socialdemokraterna att klara av detta.

Jag tänker inte i dag gå in i maranatkänsla. Dagens opinionsmätning är lite förrädisk. Å ena sidan visar den på en uppgång med hela 2,3 procent för socialdemokraterna. S hamnar på 34,4 procent. Det är bra och ger en bra grund för att attackera motståndet kring 36-37 procent. Om denna uppgång hade varit hela sanningen hade det varit mycket bra men det finns en viktig sak att ta till sig och fundera över.

Enligt Novus självt visar undersökningen att efter det att hela detta med Omar Mustafa snurrar igång och sedan tar slut sjunker stödet för socialdemokraterna. Det verkar som att stödet också sjunker stort mot slutet av mätperioden. Nu redovisar inte Novus dessa siffror. Novus behöver redovisa de siffrorna också för att en ordentlig analys ska kunna göras.

Ur socialdemokraterna synvinkel, men framför allt för alla som vill se en annan utveckling för Sverige, är det något som inte är bra. Jag ska inte uttala mig om hanteringen av detta men jag konstaterar att partiet måste skärpa sig rejält nu. Jag anser att varje månad som det är sådant här som snurrar skadar socialdemokraterna och det tar cirka fyra till fem månader per sådan månad för att kunna komma tillbaka. Socialdemokraterna har därmed en rejäl uppförsbacke på riksplanet. En uppförsbacke som man måste se till att klättra upp snabbt i. Vi måste nämligen sätta invånarna och landet i fokus igen.

Med det sagt så finns det ändå ett par ljusglimtar att ta med sig. Den första handlar om att jag tror att socialdemokratin på landstings-/region- samt kommunal nivå inte tar skada av det som sker på riksplanet. Folk ser skillnad på dessa nivåer. Det är något att bära med sig i arbetet. För tittar vi på dessa nivåer, förutom Stockholms arbetarekommun, så ser det stabilt ut för S på kommunnivå. S lägger förslag, visar sig aktiva och visar på lösningar som medborgarna tar till sig. Här tar nog S och stärker sin position. Vi har sett det innan när det blåst snålt på riksplanet. Då har S gått starkt på kommunplanet.

Den andra ljusglimten är att socialdemokraterna ökar bland unga, i Stockholmsområdet och norra Sverige. Det ger en stabilare uppgång för socialdemokraterna. Det är bra att unga väljare ökar sitt stöd för partiet. Det kan betyda att socialdemokraterna pratar om rätt saker för denna åldersgrupp som de kan identifiera sig med. Lösningarna verkar också vinna allt större gehör.

Den tredje ljusglimten är faktiskt att när uppgång och nedgång summeras ihop hamnar socialdemokraterna ändå på en uppgång med 2,3 procentenheter. Det betyder att uppgången har varit ännu större. Speciellt med tanke på att Novus pratar om ett kraftigt ras i slutet av mätperioden. Frågan är vilken nivå som socialdemokraterna annars hade hamnat på.

Om vi funderar på begreppet "kraftigt ras" handlar det garanterat inte om en procentenhet. Det kan nog handla om två-tre procentenheter. Det skulle betyda att socialdemokraterna kan ha legat på mellan 35-36 procent i väljaropinionen. Det kan mycket väl handla om 37 procent. Med andra ord har socialdemokraterna fått ett sving uppåt med hjälp av partikongressen och de beslut som togs där. S hade kunnat ligga mycket högre.

För mig är därmed slutsatsen enkel. Väljarna gillar socialdemokraternas politik. Allt ligger i socialdemokraternas egna händer. Det gäller för partiet att inse detta. Gör man det kommer det att finnas rätt fokus. Socialdemokraterna behöver fokusera på politiken och visa än mer på hur vi vill förbättra för människor. Svenska folket vill se en offensiv socialdemokrati.

Johan Westerholm om dagens opinionsmätning. Tord Oscarsson visar siffrorna i opinionsmätningen omvandlat i mandat i riksdagen. Joakim Jonsson skriver att väljarna ger s-kongressen klart godkänt. Leines blogg visar vad politiken handlar om: sänkt skatt mot fler i arbete. Peter Högberg fokuserar på Stockholms Arbetarekommun. Martin Moberg skriver om att det som sker i Stockholms Arbetarekommun berör oss alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar