tisdag 2 april 2013

Socialdemokraterna är enda alternativet

I morgon drar det igång. Socialdemokraternas partikongress. Media skriver allt vad den kan nu om detta. Nu kommer alla spekulationer att ta slut. Nu kommer den politiska färdriktningen att spikas och arbetet med att ta fram detaljförslagen att börja. Förutom de olika sakpolitiska områdena kommer ett nytt partiprogram att antas. Denna partikongress måste sända ut en tydlig signal till alla medlemmar och väljare. Socialdemokraterna står för något annat i svensk politik, för förnyelse och att det enda valet gentemot moderaternas politik.

Socialdemokratin har på riksplanet var ett stukat parti sedan valförlusten 2006 (på lokaplanet är tongångarna något helt annat med ett självförtroende som lyser). Det som skedde då har fortsatt att sitta i även om höga opinionssiffror under förra mandatperioden invaggade många inom S i en falsk trygghet om att väljarna skulle komma tillbaka. Det skedde inte. Det blev tvärtom. Valresultatet 2010 blev partiets sämsta sedan införandet av rösträtten i landet.

Efter valet 2010 påbörjades en resa som nu i backspegeln blev nyttig för hela partiet. Den gamla eran efter Ingvar Carlsson fick upphöra i och med att Mona Sahlin avgick. Valet av Carin Jämtin som ny partisekreterare var ett mycket bra drag som har skapat en annan känsla inom partiet. Hon har drivit på i det inre arbetet, även om jag misstänker att hon gärna skulle ha velat driva på ännu mer. Organisationen förändras och utvecklas. Pratet om att partiet måste bli öppnare för alla och ta tillvara på människors engagemang än mer och på bättre sätt är helt rätt väg att gå. Jag skulle vilja att partiet fokuserar nu mycket på att få fram kandidater och människor som bidrar till utvecklingen av partiet och vår politik, som är aktivt ute bland människor, kan diskutera, tala, lyssna och föra fram vad partiet står för, tycker och tänker i media och till människor.

Valet av Håkan Juholt gav partiet åter tron på att politik spelar en roll, att politik kan förändra världen och att vi måste återknytta till vår ideologi istället för att anamma andra ideologier som exempelvis nyliberalismen. Han fick också in socialdemokratin som sättare av den politiska dagordningen. Det var många medlemmar som åter fick förnyad kraft och många blev medlemmar i partiet. Detta är Håkan Juholts arv till partiet, även om en del bara ser allt han gjorde som nattsvart. Den energi och tro på socialdemokratin som en framtids- och förändringskraft lyfte partiet i dess inre och något som vi alla bär med oss i dag.

Stefan Löfvén har åter fått partiet att få fokus på politiken och den vardag människor lever i. Jobben och utbildningen är centrala delar i att skapa ett jämlikt samhälle. Stefan Löfvén har betytt mycket för att partiet ska våga bygga vidare där Juholt slutade. Vi pratar nu om samhällsproblemen och lösningar. Det är inte längre att bara gnälla på regeringen och inte veta vad vi ska komma med istället.

Partiet måste bli TYDLIGARE i att berätta vad det är vi vill och vad som skiljer oss från moderaterna ideologiskt men också i fråga efter fråga. Stefan Löfvén har tagit steg i denna riktning men efter det att han väljs till partiledare av partikongressen måste det arbetet påbörjas direkt. Allra helst i hans linjetal.

Motionerna och det nya partiprogrammet visar på att vi har greppat hur samhället ser ut i dag, vilka problem som finns och kommer med lösningar på detta. Partiprogrammet mejslar ut en färdväg med det hållbara samhället i centrum och där blicken är mot framtiden. 

Mycket ser bra ut men jag tycker att socialdemokraterna nu måste slänga valförlusterna 2006 och 2010 på sophögen. Vi kan inte hålla på med att självömka oss och gå med böjda huvuden. Det behövs ett nytt självförtroende, ett nytt sätt att se sig själv på. Partikongressen måste nu våga klart och tydligt säga att socialdemokraterna är ett parti som står för en förnyelse av Sverige. Partikongressen måste också säga att socialdemokraterna är det enda alternativet att rösta på för alla de som vill ha en förändring av hur vi har det i Sverige och ha en bättre framtid. Vi måste tro på oss själva och att den politik vi vill föra kommer att göra det bättre för alla. Alla kongressledamöter som går upp behöver visa detta självförtroende.

För socialdemokratin är det nu dags att sluta be om ursäkt och istället berätta hur vi vill bygga ett bättre Sverige. Vi bygger vår egen politik och får alla andra att förhålla sig till den. Vill vi vinna valet 2014 är det detta som gäller.

Bengt Silfverstrand om att ingen rädder för vänstern är. Peter Högberg om partikongressen. Ola Möller om att flirten mellan liberalerna och högerkrafterna. Röda berget skriver om vinster i välfärden och partikongressen. Martin Moberg skriver också om partikongressen. Ulf Bjereld har synpunkter på socialdemokraterna. Särintresse försöker påverka socialdemokraternas politik. LO skriver klokt om välfärden. Dagens Nyheter vill ha bättre politik för Sverige.

6 kommentarer:

 1. Ungdomsarbetslösheten är till stor del en myt eftersom det varje år tillkommer en hel ny årskull som ska in på arbetsmarknaden vilket omöjligt kan ske omedelbart, och det är detta som skapar de höga siffrorna i arbetslöshetsstatistiken trots att just unga och nyutexaminerade, som dessutom är friskast och mest lättledda, egentligen är de som har det allra lättast att att få jobb av alla åldersgrupper!

  SvaraRadera
 2. Arbetslösa bör "anställas" av "bemanningsföretaget" Arbetsförmedlingen och ges en gemensam grundersättning med en behovsprövad tilläggsersättning, men ges avtalsenlig lön då de hyrs ut eller placeras i åtgärd! Även studenter ska ha samma ersättning som de arbetslösas grundersättning, men max 12 terminer!
  Inkomster motsvarande denna grundersättning varje månad måste vara skattefria för alla, medan inkomster utöver denna grundnivå har en platt skatt på max 50 procent!

  SvaraRadera
 3. Har någon skadat det socialdemokratiska partiet mer än Häkan Juholt ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonny, det finns ingen som skadat partiet Socialdemokraterna. Det är därför S i alla tider varit största partiet, ett parti för alla där det är högt i tak och alla får uttala sig.

   Radera
  2. Jag tror att de flesta har en annan åsikt än dig ... Juholt höll på att rasera partiet totalt.

   Det där med högt i tak stämmer ju tyvärr inte heller.

   Radera
 4. Nu kan vi läsa och höra hur olika grupper inom socialdemokratin vill tvinga fram förslag som kommer att resultera i att socialdemokraterna förlorar nästa val.
  Kravet att tredela föräldraledigeheten är ett sådant förslag. Låt detta förslag bli lika tvingande som kravet på republik!

  Sedan kommer allt tjat om ungdomsarbetslöshet. Vi måste acceptera att ingen gör värnplikt numera och att repmånader är ett minne blott. Detta kostar minst 50000 jobb räknat på årsbasis och det drabbar huvudsakligen ungdomar. Sedan har vi alla svartjobbare och lågutbildade invandrare som konkurrerar om samma jobb som de som saknar gymnasieutbildning söker. Jag vågar inte gissa hur många jobb detta är frågan om, men det skulle vara intressant om någon trovärdig siffra publicerades. Slutligen är det svenska ungdomars attityd till jobb. De kan åka till Norge för korttidsjobb, men nobbar bärplockning och trädplantering i Sverige och när de introducerats på en arbetsplats slutar de när de lärt sig jobbet för att resa upp pengarna. Är det då konstigt att vi har en ungdomsarbetslöshet? För att den här debatten skall bli trovärdig måste rätt faktorer diskuteras. Vi kommer aldrig att bli av med ungdomsarbetslösheten om politikerna fortsätter att käbbla som de idag gör i denna fråga. Ett steg i rätt riktning är byggnads krav på huvudentreprenörsansvar. Om huvudarbetsgivaransvar implementeras på hela den svenska arbetsmarknaden kommer detta att hjälpa våra ungdomar i konkurrensen om jobben och många andra när det gäller rimliga arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

  Ett annat sätt att hjälpa våra ungdomar till jobb i framtiden är naturligtvis bra utbildning och då gäller det att våra skolor ställer om från att ha tidsbunden utbildning till att ha kunskapsbaserad utbildning. Dvs det skall inte vara läsåren som är avgörande för när ungdomar lämnar olika stadier i skolan utan den kunskap eleverna inhämtat skall styra när elever får gå vidare inom utbildningen. Vi behöver kanske båd tre och fyråriga högstadier och gymnasier. Vi behöver kanske högstadieförberedande klasser, gymnasieförberedande klasser och högskoleförberedande klasser som egentligen bara syftar till att eleverna skall ha en rimlig chans att klara kommande utbildning.

  Frågan om vinst för de som bedriver skolor eller vård har också hamnat fel. Det får inte bli en fråga om vinst eller icke-vinst! Det måste bli en fråga om att ställa krav på de som driver skolor och vårdinrättningar. Jag tycker att man borde kräva att den som startar eller köper en skola eller vårdinrättning skall ställa en tillräckligt stor ekonomisk garanti som skall kunna användas av det allmänna om verksamheten på något sätt upphör att fungera som avsett. Man bör exempelvis kunna garantera att alla elever som börjat på en skola skall få slutföra sin utbildning på skolan utan att detta skall förorsaka kommunen extra kostnader. Likanande resonemang bör kunna sättas utt för vårdinrättningar, bussbolag, färdtjänstentreprenörer, ambulansbolag och andra som vill bedriva verksamhet som det allmänna egentligen har huvudansvar för. Nu är det kanske orimligt att de måste ha miljonbelopp bundna för sådana garantier, men sådant kan lösas med försäkringar eller borgensåtaganden. Kommuner kan inte gå i konkurs, vi bör ställa samma krav på verksamheter som sålts ut av det offentliga.

  Slutligen vill jag ta upp regeringsfrågan. Om socialdemokraterna väljer att orientera sig mot de som kommar att stödja en s-regering kommer alliansen att vinna för tredje gånger. Detrsamma gäller om kongressen binder partiet i profileringsfrågor!

  SvaraRadera