fredag 26 april 2013

Stiga mot ljuset?

Gårdagens opinionsmätning pekade på att moderaterna backade. Moderaternas partisekreterare pratade om att nu måste M bli tydligare i sin politik. Tydlighet, tydlighet och tydlighet var ledstjärnan. Problemet för moderaterna är att väljarna ser hur tydligt partiet är men gillar inte den politik som förs. Om moderaterna ska vända på utvecklingen måste partiet förnya sig rejält, vilket det inte kan göra för då måste den skrota den politik som har förts sedan de tog över makten i Sverige 2006. Det skulle vara ett underkännande av sig själva, något som aldrig kommer att ske.

I Sverige stiger arbetslösheten allt mer. Nu är det 448 000 personer som är arbetslösa, 8,8 procent av arbetskraften. Skolresultaten försämras allt mer, allt fler klarar inte av grundkraven för att komma in på gymnasiet, allt fler hoppar av gymnasieskolan, ungdomsarbetslösheten ligger på 25 procent, välfärden urholkas, barngrupperna på förskolan blir allt större medan antalet pedagoger är samma eller minskar, sjukvården nedrustas, äldreomsorgen hinner inte med efterfrågan, socialbidraget skjuter i höjden, besparingar sker på de svagaste i samhället samtidigt som avgifterna höjs för dem med mera. Sjuka och arbetslösa utförsäkras. Klassklyftorna ökar. Listan kan göras lång.

I allt detta växer hopplösheten allt mer hos människor. Det brukar sägas att hoppet är det sista som överger en men när framtiden ser mörkare ut än gårdagen försvinner hoppet. Gårdagen, och den skönmålning av den som sker uppfattas som mer attraktivt. Partier som kan anspela på detta och samtidigt måla upp en yttre fiende som den som skapar alla problem, eller förhindrar att problem löses, kan locka allt fler väljare. Vi har sett det ske ute i Europa men också här i Sverige.

Sverigedemokraternas marsch in i riksdagen och sedan ökat stöd i väljaropinionen är ett bevis på detta. Alliansen har inte lyckats ingjuta nytt hopp i svenskarna. Försämringarna har istället gjort att människor känner en hopplöshet. En tydlig motståndare får därmed klä skott för den rädsla som finns. Invandringen har blivit en allt viktigare fråga för svenskarna. Egentligen inte på grund av att Sverige beviljar än fler uppehållstillstånd etc utan på grund av att invandrare utmålas som ett problem.

I tider av oro och där hoppet inte finns om en bättre framtid är det andra grupper av människor som hamnar i blickfånget. Ilskan mot hur samhället har förändrats vänds mot invandrarna. Det ser vi ske i land efter land där fattigdom och klassklyftorna ökar. Invandrarfientliga partier växer sig starkare och utnyttjar människor rädsla.

Det är i detta vi ska se Sd:s uppgång, liksom att invandringsfrågan har ökat hos folk. Inte på grund av att väljarna är invandrarfientliga utan på grund av att människor känner en hopplöshet och oro inför framtiden. Gårdagen ser bättre ut än nuet och framtiden.

Vi socialdemokrater bär ett stort ansvar för att vända på denna utveckling. I dag finns det en mätning i DN av Ipsos som mäter förhållandet mellan Stefan Löfvén och Fredrik Reinfeldt i en rad områden. Fredrik Reinfeldt leder i fyra av fem kategorier. Dock leder Stefan Löfvén i en av dem, och utökar sin ledning då Fredrik Reinfeldt backar. Det handlar om att ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige.

Det är här som valen egentligen avgörs. Den som kan identifiera människors verkliga problem, liksom samhällets, och komma med lösningar på dem vinner val. Det handlar om att ge hopp om att morgondagen är mycket bättre än nuet och gårdagen. Socialdemokraterna måste jobba hårt för att visa på att Sverige och landets invånare får det mycket bättre. Det handlar inte om att gårdagen ska bli framtiden utan att framtiden ska bli något nytt och bättre.

När socialdemokraterna arbetar på detta sättet vinns också valen. För att lyckas med det handlar det om att sätta väljarna, deras vardag och samhällsproblemen i centrum, identifiera korrekt vad som är problemen och visa hur vår politik löser dessa. Det ökade stödet i senaste opinionsmätningen tyder på att S kan vara på väg att göra just detta. Stödet ökar inte på grund av alliansens misstag utan på socialdemokraternas politik och signal. En signal om att framtiden ska bli bättre och socialdemokraterna kommer att kämpa för detta.

SEB:s chefsekonom har inte förstått att små- och medelstora företag satsar på ett annat sätt. Aftonbladet har rätt i att S måste tro på en bättre morgondag. Christian Norlin om trygghetssystemen. Bo Widegren skriver om att S måste ge svar på två viktiga frågor. Peter Johansson för fram att Stefan Hanna vill efterträda Annie Lööf. Ola Möller frågar om S är redo att gå över kanten. Martin Moberg lyfter upp om sjuka som utförsäkras. Johan Westerholm skriver om sten på bördan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar