onsdag 3 april 2013

Vi ska ha lägsta arbetslösheten i EU

Då har partikongressen för socialdemokraterna börjat på allvar. Stefan Löfvén slog an tonen direkt. Signalen är tydlig. Socialdemokraterna är landets största och främsta parti.  Det är dags att partiet slutar att be om ursäkt för sin existens och sätter ned foten. Det handlar om jobben, utbildning, om att bygga ett bättre Sverige som tar sig an framtidens utmaningar från en offensiv position. En position varifrån Stefan Löfvén gav ett löfte om att inom sex år ska Sverige har lägst arbetslöshet i hela EU.

Valet av Göteborg som kongresstad är helt rätt med tanke utifrån det anförande som först Anna Johansson, ordförande för socialdemokraterna i Göteborg, och sedan Stefan Löfvén höll. Anna Johansson berättade om Göteborg, en stad som alltid har varit porten ut mot världen. Via den staden har handel bedrivits med andra länder, varit en utskeppningshamn för svenskar som ville ta sig exempelvis till USA. En stad som har sett framväxten av några av Sveriges mest framgångsrika företag som SKF och Volvo. En stad där 33 procent av vårt lands handel går igenom. En stad som vet vad globaliseringen innebär, som vet vad som krävs för att överleva. Det är i denna stad som socialdemokraterna väljer att ha sin kongress.

Stefan Löfvén fick en lång och varm applåd, stående ovation av kongressen och besökare (media satt ned). Jag har hört honom tidigare men inledningsanförandet i dag var ett av hans bästa. I dag fanns det en hetta i rösten som jag tidigare har saknat. Det märks mycket tydligt att Stefan Löfvén brinner för att förbättra landet. Den energi han förmedlade var rätt och jag hoppas att kongressen bär denna med sig.

Stefan Löfvén satte direkt i sitt anförande an tonen för kongressen. Det handlar om att våga. Ett mål presenterades i anförandet som fick den samlade media att anteckna flitigt.

Det handlar om att Sverige ska ha som mål att ha den lägsta arbetslösheten i EU inom sex år. För att nå det ska antalet arbetade timmar i ekonomin öka och antalet människor i sysselsättning ska öka. Det är full sysselsättning som gäller.

Sverige har i dag 427 000 arbetslösa (plus 32 000 i FAS 3 som inte räknas in i statistiken, korrigering: vissa räknas in men bara dem som anser sig kunna ta ett arbete inom sju dagar och har ersättning, de som inte kan ta ett arbete eller saknar ersättning räknas inte in). Det motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Under krisåren 1991-94 låg arbetslösheten på 500 000 personer och följdes av demonstrationer och protester i hela Sverige. En helt oacceptabel siffra. I dag är det 427 000 arbetslösa. En lika oacceptabel siffra anser socialdemokraterna. Den måste ned.

Regeringen Fredrik Reinfeldt vill gärna att Sverige ska jämföra sig med länder som Spanien, Grekland och Italien. Ett medvetet val då de har högre arbetslöshet och dålig ekonomi. Stefan Löfvén anser istället, vilket är helt korrekt, att landet måste jämföras med jämförbara länder.

Sverige har i dag en arbetslöshetsnivå som är högre än vad Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Österrike har. Det sistnämnda landet har en arbetslöshet som ligger på i dag 4,8 procent. Målet är att komma under detta.

Stefan Löfvén lyfte fram att jobben ska först och främst komma inom den privata sektorn. Det handlar om tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Nya jobb ska skapas, matchningen mellan arbetsgivare och nya medarbetare ska förbättras och rekryteringsgapet ska minska. Förbättringar ska ske inom utbildnings-, arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Om offentlig sektors bidrag till detta framkom inte.

På den följande presskonferensen förtydligade Stefan Löfvén detta. Han pratade om att det behövs en nytändning för Sverige. Socialdemokraterna sätter full sysselsättning som det övergripande målet. Förutom det finanspolitiska ramverket ska också ett sysselsättningspolitiskt ramverk sättas på plats. Båda dessa ska gå hand i hand. Stefan Löfvén poängterade att det är viktigt att lära av andra länder men att inte kopiera dessa.

Det är ett ambitiöst mål som Stefan Löfvén har satt upp. Det är fullt genomförbart. Han säger att det handlar inte om siffertrixande till exempel i form av egentligen behövs inget göras för om de andra EU-länderna är sämre med allt mer stigande arbetslöshet kan det till slut innebära att Sverige har lägst arbetslöshet. Det handlar istället om att antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka TILLSAMMANS med fler personer i arbete. Frågan är nu om kongressen kommer att kunna matcha denna ambitionshöjning.

För Fredrik Reinfeldt innebär detta ett problem. Han pratar om jobben och sedan pekar på alla andra att de har en bidragspolitik. Det mål socialdemokraterna nu sätter upp sätter press på alliansen. Från socialdemokraternas sida är det klart. Nu är det dags att sluta snacka och börja leverera istället. Målet är klart. Vi ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU.

Jan Andersson om Stefan Löfvéns tal. Johan Westerholm i en första reflektion.

31 kommentarer:

 1. Tja vi har varit med om detta förr. Att sätta upp mål är det lätta. Att visa på verktygslådan för att nå dit är det svåra och på den punkten blir socialdemokraterna svaret väljarna skyldiga. Skapa nya jobb? Hur? Den frågan räcker bra till att börja med.Fredrik Reinfeldt kan lugnt luta sig tillbaka, för Löfvén gör precis det han gjort sedan han blev vald, löften utan innehåll. Du skriver det är fullt genomförbart. Mitt svar är det mesta är genomförbart men nya jobb skapas inte på grund av löften eller önskedrömmar utan av helt andra åtgärder. När kommer verktygslådan, eller den är som den tidigare presenterats?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den kommer. Du har kongressen som fattar beslut och sedan kommer det i budgetmotionerna samt inför valet 2014. Verktygslådan kommer.

   Jag hoppas du ställer samma krav när Fredrik Reinfeldt presenterar sina mål, senast när de hade partidagar.

   Radera
  2. Jag ställer samma krav på alla politiker. Men nu pratar vi om socialdemokraterna och de kommentarer du fått nedan visar på att folk kan tänka själva. Intressant jmförelsen med Österrike som faktisk, för oss som kan det landet, är just ett trixande med siffror. Det här är dåligt. Jag förstår att du försvarar ditt parti, men det finsn ingenting i budgetmotionerna utöver redan lagda politk som ytterligare spär på verktygslådan. Ja jag har läst motionerna. Det här är ett vågat luftslott. Notera den utbredda skeptisismen bland bloggar, kommentarer och media. Det mest intressanta är hur naiva tankarna är i HUR arbete skapas. Jag skakar på huvudet och säger jösses.

   Radera
  3. Förslag kommer att komma i höstens budgetmotion men framför allt i valprogrammet. Vi ska komma ihåg att när Fredrik Reinfeldt valdes till ny statsminister så hade inte han klart arbetsmarknadspolitiken.

   Radera
  4. Svagt. Du klarar inte att argumentera utan att dra in VAD Fredrik Reinfeldt hade eller har gjort. Vi pratar inte om det såtillvida du inte anser att Reinfeldt plötsligt är ett gott exempel som man ska följa? Du står med byxorna nere just nu, din passivitet är uppenbar och det är det bästa exemplet på retoriskt krumbuktande när ett förslag är svagt.

   Radera
  5. Jag noterar att detta blogginlägg tog exakt där det skulle ta. Bra.

   En politiker börjar alltid med att berätta varför man vill göra något, vad det är som ligger bakom. Därefter kommer de konkreta sakerna.

   Ska man börja i den andra änden blir det konstigt. Låt oss ta ett exempel:

   Vi vill att alla städer ska ha gröna slingor som människor kan gå, jobba eller cykla på.

   Det är något som är konkret men INGEN vet VARFÖR man vill genomföra det.

   Om målet hade presenterats först: Socialdemokraterna har som mål att hälsan i samhället ska öka varje år. Det är något som alla förstår. Sedan kommer förslagen om hur det konkret ska genomföras.

   Det socialdemokraterna gjorde i dag var att presentera ett mål. Sedan kommer förslagen.

   Det jag visade med Fredrik Reinfeldt som exempel är att när han kom med sitt mål var det inte en enda, av er, som krävde av honom att han skulle komma med detaljerna. Då gick det bra att vänta. Nu vill man ha de konkreta förslagen direkt. Eller är det så att du är rädd för att S i så fall ska komma med lika dåliga förslag som regeringen Reinfeldt?

   Radera
 2. Ett tomt löfte. Helt meningslöst.

  SvaraRadera
 3. Jag tycker det låter väldigt konstigt att Socialdemokraterna plötsligt skulle bryta med den massarbetslöshetspolitik man stått bakom sedan Feldts dagar.

  Varför skulle man göra det? Är det fortfarande inte sant att en jämviktsarbetslöshet ligger på runt 7%? Att en lägre arbetslöshet än så äventyrar företagens vinstnivåer? Hittills så har regeringen - oavsett färg - varje gång som arbetslösheten riskerat att sjunka under denna nivå beordrat riksbanken att höja räntan och strypa tillväxten eftersom "resursutnyttjandet riskerar att bli för högt" (dvs. arbetslösheten för låg).

  Det svenska näringslivet skulle ALDRIG acceptera en arbetslöshet på 4%. Inte utan en rejäl strid. Löfven känns inte som den man som kommer vilja ta striden med näringslivet.

  Jag kan inte se detta som annat än ett populistiskt spel för gallerierna. Så länge det inte finns en stark arbetarrörelse så kommer massarbetslösheten bestå.

  Sen måste man även ifrågasätta den befängda idén att jobb i sig skulle vara ett självändamål. Varför skulle det vara så? Det handlar såklart om vilka jobb. Det är det vi verkligen borde diskutera. Vilka jobb vill vi ha? Vilka jobb vill vi inte ha? Och hur fördelar vi den arbetsbörda vi vill ha på ett rättvist sätt?


  SvaraRadera
  Svar
  1. Arbetslösheten ska ned. Jämviktsarbetslöshet är prat bland ekonomer men det går att minska på denna och få ned arbetslösheten rejält. Faktum är att näringslivet i dag, närmare 40 procent, har svårt att kunna rekrytera nya medarbetare. Fler människor i arbete gör också att mer kan konsumeras. Det gynnar näringslivet.

   Radera
  2. Skall vi konsumera för att gynna näringslivet?

   Radera
 4. " ... Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Österrike har. Det sistnämnda landet har en arbetslöshet som ligger på i dag 4,8 procent. Målet är att komma under detta."

  Löfven vet inte vad han snackar om om han VERKLIGEN menar det han sagt. I Österrike, Tyskland, Holland m fl arbetar kvinnorna i mycket LÄGRE utsträckning än i Sverige ( ... eftersom det är möjligt att leva på en lön). Vill vi ha lika många hemmafruar även här i Sverige? Ty, då halverar vi arbetslösheten lätt, ögonaböj.

  Om partiledningen vill uppfattas som seriös så måste den revidera sin syn på arbetslöshetssiffrorna i alla länder så att vi inte jämför äpplen med päron. Jag skulle uppskatta ett snabbt tillrättaläggande vilket skulle öka s-partiets anseende i mina ögon. Att jämföra sysselsättningsgraden i olika länder är ett hederligare tillvägagångssätt. MVH Karl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här var Stefan Löfvén mycket tydlig. Förvärvsfrekvensen för kvinnor ska öka. Antalet arbetade timmar ska öka liksom antalet personer som arbetar. Inget trixande.

   Radera
  2. Men ... Herregud ... varför vill du inte fatta att S-VERKLIGHETSBESKRIVNINGEN är FEEEEEL! Vi har redan idag LÄGRE arbetslöshet i Sverige än Österrike, Tyskland etc OM DU RÄKNAR de österrikiska, tyska mm hemmafruarna som arbetslösa. Dessa ingår inte i arbetslöshetsstatistiken i nämnda länder där kvinnorna har mycket lägre förvärvssfrekvens jfr med Sverige!

   Radera
  3. Här ser vi klassikern lögn, förbannad lögn och statistik.

   Enligt statistik från 2009 låg kvinnors förvärvsfrekvens bland kvinnor på 64,3 procent medan Sverige hade 73,2. Lite lägre men den ökar hela tiden.

   Vad säger du då om Sveriges förhållande med Norge, Danmark, Schweiz och Island? Där är andelen kvinnor i arbetskraften högre än i Sverige och de har en arbetslöshet som är lägre än vad vi har.
   http://www.wombri.se/page.asp?cnt=0108&nav=01

   Radera
  4. Kolla detta som visar Sveriges, Tysklands och EU-15's sysselsättningsgrad:

   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsandel-i-olika-lander/?from135=&to135=&columns135=,1,14,3,

   Löfven nämnde Tyskland (och Österrike m fl) som enligt Er statistik o propaganda akulle ha LÄGRE arbetslöshet. Varför har dessa då även LÄGRE sysselsättningsgrad? Det kan ingen vettig människa få ihop: "Ju mindre de jobbar desto lägre skulle arbetslösheten vara" ... ????

   Radera
  5. De siffror som S använder sig av är hämtade från Europas statistikkontor. En skillnad kan ligga i att vissa grupper studerar eller går i pension tidigare. Det kan också vara så att vissa länder har system där exempelvis kvinnor är hemma mer och/eller arbetar mer deltid.

   Radera
  6. OK. Nu -äntligen!- närmar vi oss en vettig nivå i diskussionen. Så INNAN man gör några som helst relativa målutfästelser avs arbetslöshet MÅSTE man justera statistiken för heltidsekvivalenter. Österrike, Tyskland m fl med många hemmafruar och i högre grad delstidsarbetande kvinnor har INTE ALLS alls någon lägre arbetslöshet än Sverige även om EU's statistikkontor redovisar lägre siffror.

   Vore det inte vettigare att ha SYSSELSÄTTNINGSGRAD som mål istället?

   Radera
  7. Och hur förklarar du att Sverige innan har haft lägre arbetslöshet än dessa länder?

   Än en gång. Sluta leta efter svepskäl. Jag accepterar inte en arbetslöshet som ligger på 8,5 procent. Så sluta leta efter svepskäl och ta ansvar. Men än en gång. Hur förklarar dig att Sverige innan har haft lägre arbetslöshet än dessa innan?

   Sedan har till exempel Island och Norge en högre sysselsättningsgrad bland kvinnor än Sverige. De har också lägre arbetslöshet. Hur förklarar du det?

   Radera
  8. "Och hur förklarar du att Sverige innan har haft lägre arbetslöshet än dessa länder?"

   Det var tidigare när konjunkturen var stark och våra exportmarknader blomstrade. Nu är de på dekis pga krisen i omvärlden och det visionära euro-tönteriet.

   Jag tycker inte heller att det är roligt med en arbetslöshet på 8.5 %. När exportmarknaderna vänder så kommer efterfrågan på arbetskraft tillbaka.

   Island är inget relevant exempel pga sin storlek. Norge har däremot f n ENORMA resurser (något som Sverige inte har!) och änsålänga har råd med att pumpa in enorma resurser av oljemiljarderna i olönsamma fjällbygder och liknande, något som håller sysselsättningen uppe. MVH Karl

   Radera
  9. Vilka ska vi då jämföra oss med? Spanien? Italien? Grekland?

   Radera
 5. Jag trodde att S minst ville halvera arbetslösheten.
  Nu blir ambitionen lägre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man vill få ned den under fyra procent i ett första steg.

   Radera
 6. Helt orealistiskt mål enligt min mening men blir ju enkelt för väljarna att avkunna en dom inför valet 2018. På det sättet är det positivt att han är tydlig.

  SvaraRadera
 7. Orealistiskt? Nej. Det går. Det gäller att ha ambitionen och arbeta med det. Det ställer krav och kräver en skärpning och fokusering av alla.

  SvaraRadera
 8. Rappakalja. Förklara HUR det går och förklara det nya tänkesättet att det går om vi skärper oss. Är det nationalekonomi a la socialdemokratin 2014 ? Om vi fokuserar och skärper oss så minskar arbetslösheten. Jag tycker du ska skärpa dig och inte behandla väljarna som idioter.

  SvaraRadera
 9. Här behandlas inga väljare som idioter. Det jag förklarar är följande:

  Du börjar med ett mål. Därefter plockar du fram HUR du ska nå målet. Sedan börjar arbetet. Så gör man exempelvis inom idrotten. Ta ett fotbollslag som ligger i Allsvenskan. Man sätter upp ett mål att vara bland topp fem. När målet är satt börjar diskussionen om hur detta målet ska nås. Hur ska träningarna läggas upp? Behöver laget förstärkas för att målet ska kunna nås? Behövs det att spelarna tränar mer? Hur ska säsongen läggas upp? Ska det genomföras träningsmatcher och i så fall mot vilka lag, för att bygga upp det egna laget rätt? Med mera.

  Principen är därmed likadan för politiken.

  Ett mål sätts upp. Därefter tittar man på vad som behövs för att det ska förverkligas. Vilka politiska områden ska användas? Finns det förslag i dag i andra länder att använda sig av? Finns det nya förslag att ta fram? Efter det frågar man sig: Vad kostar detta? Hur får vi fram pengar till detta? I vilken ordning ska förslagen tas?

  Om du tittade på Aktuellt i kväll kunde du se Stefan Löfvén nämna:

  Bangaranti till småföretagare, ge småföretag möjlighet att dra av utvecklingskostnader gentemot arbetsgivaravgiften med mera.

  Man kan inte börja med en rad konkreta förslag utan att knyta ihop dem gentemot varför de behövs och vad det är för något de ska klara av.

  Det är inte att behandla väljarna som idioter. Det är att visa väljarna respekt och bygga det hela steg för steg. Det är däremot att behandla väljarna som idioter att först komma med konkreta förslag utan att berätta varför de tas fram och vad de ska klara av.

  SvaraRadera
 10. Idag såg jag uppdrag granskning. Då slog det mig att vår välfärd inte skall berika en grupp framfusiga entreprenörer och kanske även de som anlitar dessa entreprenörer.
  För mig verkar det som om folk på migrationsverket hellre anlitar entreprenörer än kommuner. Mina tankar går tillbaka till den tiden då migrationsverkets representanter gav presenter till tjänstemän i Asien och tackades med vargjakt.
  Men det är ju inte bara migrationsverket som berikar entreprenörer. Idag kunde jag läsa om arbetrsförmedlingens "jobbcoacher". Jag har letat jobb och vet att många rekryteringsföretag enbart erbjuder "jobbcoach" när man söker ett av deras jobb. Finns det egentligen något jobb eller fiskar de efter arbetslösa? Det minska man kunde begära är att jobbcoacherna knyts till AF. Det är kanske rent av så att jobbcoachning finansierar annan verksamhet.
  Likanande entreprenörer återfinns inom exempelvis hörselvård och apotek. Dessa försöker numera locka kunder att köpa varor och tjänster som kunden knappast har någon nytta av.

  Ett löfte som lockar väljare är att få ordning på alla entreprenörer som finansieras av det allmänna och att utförsäljningarna ses över och rättas till!

  Slutligen vill jag påpeka att man kanske skulle rabattera arbetsgivaravgiften för arbetslösa äldre istället för att ge ungdomsrabatt.

  SvaraRadera
 11. Intressanta förslag. Innan fanns det jobbcoacher på Arbetsförmedlingarna men det togs bort. Din idé med rabattera arbetsgivaravgiften för arbetslösa äldre är något att arbeta vidare med, liksom att se till att varje skattekrona ska användas rätt.

  SvaraRadera
 12. Skall man förstå socialdemokraternas förslag som att de tidigare har varit för en högre arbetslöshet?

  Jag har svårt att tänka mig något mer meningslöst att säga att man vill ha en lägre arbetslöshet utan att tala om hur det skall gå till.

  SvaraRadera
 13. Var hittar man fakta om att Fas 3 deltagare inte räknas in som arbetslösa, jag behöver veta då jag fått påtalat att jag har fel när jag säger att de inte räknas.
  Hoppas du kan svara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ring SCB. Jag har själv pratat med dem som samlar in statistiken. De från FAS3 som räknas in är de personer som anser att de kan ta ett arbete inom en vecka samt har ersättning från Försäkringskassan. Däremot räknas de inte med om de inte kan ta ett arbete inom vecka och/eller saknar ersättning.

   Radera