torsdag 2 maj 2013

Första Maj handlar om människors frihet

I går var det Första Maj. En högtidsdag för oss som tror på ett solidariskt och rättvist samhälle som skapar frihet till människor. Frihet att kunna förverkliga sina drömmar, att bygga sin egen framtid och att skapa ett gott liv. Första Maj är en påminnelse om gångna tiders kamp för detta men också en dag för att starta om på nytt.

I dag är det dagen efter Första Maj. Under många år har dagen efter varit en dag för återhämtning och sedan har arbetet inom politiken fortsatt. Dock inte i år. Dagen efter är nu första steget mot valet 2014. Med andra ord är valrörelsen redan i gång.

Det kan tyckas som att det är långt till valet, närmare 16,5 månader dit, men tiden flyger som bekant mycket fort. För oss socialdemokrater är valrörelsen redan igång.

Till skillnad från den bild som media försöker ge handlar valet om två olika färdvägar för Sverige. Färdvägar som var och en av ger olika förutsättningar för människor. Det är två olika synsätt som därmed också har olika lösningar på hur Sveriges problem, utmaningar och möjligheter ska kunna klaras av.

På ena sidan finns en ideologi som tror på marknaden och att den har de bästa lösningarna. Allting utgår ifrån marknadstänkandet där människan har reducerats till en nationalekonomisk graf. Utifrån denna graf byggs sedan hela politiken upp. Människor har bara ett värde så långe de kan betala för sig. Ju mer pengar desto större värde. Här blir det naturligt att skapa återvändsgränder, skapa begränsningar och hela tiden leta efter den enkla lösningen oavsett om den är bra eller inte. Människor ses som något som måste disciplineras och tvingas in i nya banor. Medborgarskapet byggs mer på resurser än på individen själv.

Mot detta står en annan ideologi som tror på människan själv och vill frigöra henne. Här handlar det om att bygga ett samhälle som människor kan använda sig av för att skapa sin egen frihet utan att behöva styras av sitt arv, miljö eller andra faktorer. Det är människans frihet som är i centrum och tron på att människan själv kan skapa sin egen framtid. För att det ska lyckas behövs det ett samhälle som ger människor förutsättningar att lyckas och att människor får nya möjligheter om och om igen. Vi människor har ett värde som medborgare. Ett värde som är lika för alla och lika rättvist.

Det är ur detta perspektiv som vi ska se det fokus som Stefan Löfvén har på jobben och utbildning. Skolan ska vara den plats där vi får lov att utvecklas utifrån våra förutsättningar för att kunna rustas inför vuxenlivet. Det handlar både om arbetslivet men också som människor. Via jobben får vi inkomster som vi kan leva av och på det sättet bygga vår egen framtid. Jobben hjälper oss också att utvecklas som människor, om jobben är rätt utformade, och ger oss arbetskamrater som vi blir vänner med för livet.

Både utbildning och jobb handlar om möjligheter som människor kan använda sig av för att kunna förverkliga sina drömmar och skapa ett gott liv. Med hjälp av dessa kan ett jämlikt och jämställt samhälle skapas vilket ytterligare ger människor mer frihet. Det är därmed av största vikt att utbildningen i Sverige utvecklas och att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete som det går att leva på, som är tryggt och är en anställning man är nöjd med.

Aftonbladet om Första Maj i olika artiklar. Dagens Nyheter skriver också om Första Maj. Bo Widegren kritiserar SVT:s analyser av Första Maj. Lennart Holmlund är också kritisk till SVT. Calle Fridén skriver om ROT-avdraget. Leines blogg tar också upp om ROT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar