måndag 13 maj 2013

Vi måste fånga upp engagemanget

Morgonens postning hämtar sin inspiration ifrån en ledartikel i Aftonbladet som handlar om att nya medier visar politikerna vägen. Speciell inspiration kommer från den del som handlar om Huffington Post. En nättidning som är en del av socialmedia och har vuxit som bara den. Den har lyckats fånga upp det intresse som finns men tar nu också ytterligare steg för att fånga upp fler och skapa delaktighet på nytt sätt, utifrån amerikansk horisont. Grunden handlar om studiecirkels tänkandet.

Om socialdemokraterna har som ambition att bli ett 40-procentsparti måste folkrörelsen vara ryggraden i detta men uppdaterad till 2010-talet, och framåt. Det behövs utveckling av organisationen, nya sätt att fånga upp det engagemang som finns och kanaler som gör att folk snabbt kan se att deras engagemang också leder till förändringar. Tyvärr anser jag att detta har missats under en längre tid på centralt håll.

Politik diskuteras på helt andra arenor och i andra forum än vad politikerna och partierna är vana vid. Orsaken till detta är de sociala medierna. Sociala medier har helt förändrat sättet att kommunicera. Istället för den klassiska envägskommunikationen har sociala medier tvingat fram en flerdimensionell diskussion där den som levererar något måste diskutera med de som tar del av detta. Läsare är inte längre läsare utan deltagare.

Socialdemokraterna måste utveckla sig i detta än mer. Det är bra att vi finns på Facebook, både som parti men också som enskilda medlemmar. Här finns mycket att ta del av men för att kunna fånga upp engagemanget gäller det också att diskutera med de som väljer att kommentera det som skrivs. Bloggar och twitter är andra arenor som används. Dock gäller det att komma ihåg att använda dessa som flerdimensionellt sätt att kommunicera med hjälp av men också fånga upp engagerade människor genom.

Runt om i arbetarekommuner händer det saker som gör att de snabbare fångar upp människors engagemang och intresse av att vara med och påverka, förändra och utveckla. Här sker förändringarna av organisationen, av sättet att möta människor, i att fånga upp människors vilja att göra saker med mera.

Om socialdemokraterna vill bli ett parti kring 40 procent måste förändringar ske. En viktig sådan är att faktiskt ge fler människor möjlighet att få ta allt större ansvar politiskt. En sak som jag saknar i exempelvis partistyrelsen är personer som är gräsrötter. Självklart är vi alla medlemmar men jag hade gärna sett några medlemmar som inte har tunga politiska uppdrag ges chansen att sitta med i partistyrelsen. Det hade gett en andra och nyare dimensioner till partiet.

Jag tycker också att partiet måste arbeta än mer med att satsa på de som vill leda partiet in i framtiden. Jag vet om att SSU och socialdemokraterna har här ett arbete där man satsar på de som är under 36 år men det räcker inte. Vi socialdemokrater i Ystads kommun har inte hängt upp oss på ålder utan vi tar faktiskt nu och lanserar en satsning på alla de medlemmar som vill vara med och leda socialdemokraterna in i framtiden. Det är en satsning som inte tar hänsyn till ålder. Den kommer att starta i höst. Vi gör denna satsning för att så många som möjligt ska kunna vara med, för att det berikar alla genom att man får ta del av sina erfarenheter och tankar över generationerna men också skapa en förståelse för varandra och varandras situationer. Den vänder sig till helt nya personer men också de som varit medlemmar länge men som nu känner att de vill engagera sig på andra sätt i partiet.

Vi socialdemokrater måste hela tiden arbeta med att förändra och utveckla vårt parti. Det gäller på alla nivåer. Om vi gör det och skapar nya plattformar och arenor kan vi fånga upp engagemanget som människor har i samhället. Jag kommer att arbeta hårt för att förändra partiet på så många plan som möjligt. Jag hoppas fler hänger på denna resa.

Leinesblogg om att som du bäddar för du ligga Fredrik Reinfeldt. Martin Moberg skriver en bokrecension om De nya trälarna. Calle Fridén reflekterar över vuxenvärldens synsätt på dagens barn. Johan Westerholm tar upp friåret och ett nytt innehåll för det som hade varit bra för individen och samhället i stort. Mer på Netroots.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar