söndag 19 maj 2013

Vilken "dröm" har socialdemokratin om Sverige?

Jag tror de flesta av oss, även runt om i världen, känner till begreppet "The American dream". Ett samlingsnamn för ett samhälle där vem som helst kan lyckas tack vare sig själv. Alla har den möjligheten. Det är en vision som ska vägleda människor. Frågan är vad för "dröm" som ska leda Sverige in i framtiden. Speciell fråga handlar om vad för "dröm" som socialdemokratin har.

Ambitionen för partiet är att bli ett parti på minst 40 procent. Dagens opinionsmätning visar att vägen dit är lång men jag anser att det går att komma dit. Dock måste vi börja diskutera varför vi vill leda landet, inte bara med sakpolitiska idéer utan också utifrån en vision/dröm som vi vill förverkliga. På det sättet förstår väljarna bättre vad vi vill göra och varför vi gör som vi gör.

I dagens Sverige växer klassklyftorna. En mätning som presenterades från OECD visade att klassklyftorna har ökat snabbast och att Sverige nu har gått från första till fjortonde plats. Ingen är immun mot en sådan utveckling. Definitivt inte medelklassen i Sverige. De flesta i medelklassen är bara en lön ifrån att bli fattig. Skulle medleklassen drabbas av arbetslöshet eller blir sjuka skulle de snabbt falla ned i fattigdom.

Alliansen i Sverige driver en medveten politik för att klassklyftorna ska öka. Den sidan anser att större inkomstskillnader, försämringar av försäkringsskyddet vid arbetslöshet och sjukdom, en arbetsmarknadspolitik som misstänkliggör människor, att den svenska skolan ska dela upp unga i olika grupper och där varje grupp kan bara välja en väg framåt, mer privata alternativ och ett samhälle där du själv måste lösa allting men du gör det på marknaden. Fram växer ett samhälle där du som har resurser, nätverk med mera är den som blir vinnaren. Väljer du fel har du dig själv att skylla. Det är ett osolidariskt samhälle där vissa berikar sig på flertalet.

Socialdemokraternas vision/dröm är att bygga ett samhälle med vars hjälp du kan förverkliga dina drömmar om det goda livet. Vi sätter din frihet och dina möjligheter i centrum. Då måste ett nytt samhälle byggas som ger dig alla de möjligheter du behöver för att kunna nå dina drömmar. Ett samhälle som håller dörrarna öppna för du ska kunna nå dit du vill, ett samhälle som finns till för din skull och ett samhälle som är beredd att hjälpa till samt ge nya chanser gång efter annan.

Vi tror varken att marknaden eller en stark stat är lösningen. Istället är det gemensamma samhälle som är det som ska användas. Hur detta samhälle ska kunna hjälpa just dig på bästa sätt beror på hur mycket skatteintäkter den har att använda sig av, hur vi människor ser på varandra, hur stark välfärden är, hur socialförsäkringsnätet ser ut, hur bra och många utbildningsvägar som du kan använda dig av, hur mycket arbete det finns att få, hur låg arbetslösheten är, hur solidariska vi är, hur jämlik samhället samt hur demokratiskt det är.

Om något av alla dessa saker inte fungerar på bästa sätt försvåras dina möjligheter. Även om du själv tycker att du har det gott ställt är du beroende av andra och samhället för att lyckas. Om det någonstans finns en begränsning kommer du att påverkas av detta på ett negativt sätt förr eller senare. Det kan antingen gälla dig personligen eller en närstående i form av mor-farföräldrar, syskon, mamma eller pappa, barn eller barnbarn. Det kan också vara en god vän.

Jag kommer att på bästa möjliga sätt att redovisa hur vår politik hänger ihop för att skapa ett samhälle där du får möjlighet att förverkliga dina drömmar om det goda livet. För det är just det som socialdemokratin står för.

Martin Moberg skriver om dagens opinionsmätning. Bengt Silfverstrand undrar över varför inte socialdemokraterna lyfter. Björn Andersson frågar sig vad som orsakat raset. Nils Erik Lindblom skriver att ny forskning visar att socialdemokraterna har haft rätt hela tiden. Martin Moberg tar upp om att välja rätt yrke. Göran Johansson skriver om regeringens medvetna politik att försämra a-kassan. Johan Westerholm tar upp om att låglöneländer är en förutsättning för vår egen livsstil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar